[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Data Analytic Training Của Misdatascience.vn cùng thầy Oliver Pham Hướng dẫn bạn học cách phân tích dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic trong phân tích dữ liệu thực tế. Tiếp cận bộ dataset “chính chủ”, chất lượng trong lĩnh vực Finance, Banking Risk, Logistic.  Được chỉ dẫn viết CV, trả lời phỏng vấn Data Analyst thật hiệu quả từ Giảng Viên.
Khóa học sẽ giúp bạn
 - Tiếp cận bộ dataset "chính chủ", chất lượng trong lĩnh vực Finance, Banking Risk, Logistic.
- Cách phân tích dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao ,  sử dụng các công cụ như Power BI, SQL và Excel vào công việc phân tích dữ liệu.
- Được tiếp cận các bài toán tư duy logic  những câu truy vấn SQL từ đơn giản đến phức tạp vào việc trích xuất và phân tích dữ liệu.
- Tạo ra 1 báo cáo hoàn chỉnh chuẩn báo cáo tại các tập đoàn thương mại điện tử, fintech, Logistic, Ngân hàng thương mại. Giải quyết các bài toán logic về data, rèn luyện tư duy data mining.
-Tạo ra những dạng code làm báo cáo phục vụ cho việc làm báo cáo: Daily, Weekly, Monthly, Monthend,General Analysis Statement.
- Sử dụng thành thạo các hàm DAX cơ bản nhất trong POWERBI để tạo Dashboard, kết hợp với SQL để kiểm ra dữ liệu dưới Data Warehouse khi dữ liệu trên POWERBI gặp vấn đề.
Trở thành Data Analyst
Nội dung khóa học
Đào tạo SQL + POWERBI + PYTHON.
Khóa Học Data Analytic Training Của Misdatascience Tổng thời gian đào tạo 2 tháng rưỡi.

[/chitiet]
Share Khóa Học Data Analytic Training Của Misdatascience
Share Khóa Học Data Analytic Training Của Misdatascience

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn