[masp]Facebook-mkt05[/masp]


[giaban]0đ[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
Giang viên:  Donnie Chu - Chu Xuân Phúc
[/mota]

 Sở hữu khóa học trọn đời

 Cấp chứng nhận hoàn thành

[chitiet]

Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online - Web Conversion Optimization (WCO) - Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi

Giới thiệu về khóa học

Với xu thế quảng cáo mới hiện nay, nhiều nhà quảng cáo đã chuyển sang chạy quảng cáo Chuyển Đổi thay vì chạy quảng cáo dạng Tương Tác hay Tin Nhắn. Khóa học này của Donnie Chu sẽ hướng dẫn một cách bài bản từng bước chuẩn bị, thiết lập, triển khai và tối ưu quảng cáo chuyển đổi, qua đó nhà quảng cáo có thể tận dụng tối đa từng đồng mình bỏ ra chạy quảng cáo để mang về doanh thu cao nhất.

Bạn sẽ nhận được

Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel...
Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo

Nội dung học tập

Chương 1: Nhập môn

Chính sách hỗ trợ

Bài 0: Giới thiệu tổng quan khoá học

03:20

Bài 1: Nhập môn quảng cáo chuyển đổi

07:46

Bài 2: Các thành phần quan trọng

00:52

Chương 2: Pixel

Bài 3: Tạo và gắn Pixel

05:57

Bài 4: Khai thác giá trị của Pixel

05:39

Bài 5: Cài đặt mã sự kiện

09:42

Chương 3: Landing Page

Bài 6: Landingpage với giới thiệu về Ladipage

03:49

Bài 7: Giá các gói ladipage

05:30

Bài 8: Cách mua Domain

03:45

Bài 9: Gắn tên miền vào ladipage

02:51

Bài 10: Tư duy thiết kế landing page

06:55

Bài 10 (Phần 2): Thế nào là Landing page chuyển đổi

08:06

Bài 11: Hướng dẫn Spy landing page với Google

02:16

Bài 12: Hướng dẫn Spy landing page với Big Spy

03:31

Bài 13: Hướng dẫn Spy landing page với Taobao

01:14

Bài 14: Làm quen với Ladipage Builder

10:13

Bài 15: Ladipage Pixel Tracking Global

03:15

Bài 16: Lưu data về Google Sheet

05:08

Bài 17: Thực hành sử dụng Ladipage:

40:21

Chương 4: Triển khai chiến dịch

Bài 18: Tư duy triển khai và nuoi pixel

23:27

Bài 19: Hướng dẫn triển khai cụ thể

03:06

Bài 20: Chiến dịch video

04:27

Bài 21: Tạo quảng cáo video kèm inbox

05:20

Bài 22: Tạo quảng cáo video kèm landing

01:48

Bài 23: Lưu lượng truy cập

03:52

Bài 24 Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập Messenger

04:41

Bài 25: Tạo chiến dịch tin nhắn Album

05:01

Bài 26: Dynamic Ads

20:11

Bài 27: Tạo tệp người xem clip

07:50

Bài 28: Tạo chiến dịch chuyển đổi

02:44

Chương 5: Tracking

Bài 29: Những chỉ số cần tracking trong chiến dịch chuyển đổi

03:33

Bài 30: Thao tác tuỳ chỉnh tracking chuyển đổi

03:44

Bài 31: Nobita ladipage

10:45

Bài 32: Nobita hoàn đơn

09:01

Lời cám ơn

01:48

Bonus: Tạo BM & Tài khoản quảng cáo

10:45

Người đồng hành : Donnie Chu- Chu Xuân Phúc

8 năm kinh nghiệm với Digital Marketing, MMO, Ecommerce. Blogger nắm bắt và đi đầu xu hướng Digital Marketing được cộng đồng yêu thích.


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Khóa học Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi WCO - DONNIE CHU
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn