tieng-anh

 [masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 4 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 68 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 3.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 4 có 68 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105 (13:39)
 Câu 106, 107, 108, 109, 110 (14:17)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (15:09)
 Câu 116, 118, 119, 120 (8:55)
 Câu 121, 122 (12:00)
 Câu 123, 124, 125, 126 (9:48)
 Câu 127, 128, 129, 130 (9:55)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:14)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (10:42)
 Phần nghe - 07, 08, 11, 13, 14, 16 (9:41)
 Phần nghe - 19, 21, 29, 30 (6:46)
 Phần nghe - 63, 66, 69 (8:12)
 Phần nghe - Cách làm bài Phần 3 và 4 (7:31)
Đề Hai
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (10:50)
 Câu 108, 109, 110 (14:06)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (15:12)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 (14:07)
 Câu 123, 124, 125, 126 (14:26)
 Câu 127, 128, 129 (4:07)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (13:52)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:35)
 Phần 7 - 149, 150 (8:05)
 Phần 7 - 151, 152, 153 (12:25)
 Phần 7 - 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163 (15:15)
Đề Ba
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104 (14:13)
 Câu 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:56)
 Câu 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121 (14:57)
 Câu 122, 123, 124, 125, 126 (13:39)
 Câu 127, 128, 129, 130 (6:34)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:25)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (10:21)
 Phần nghe - 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19 (11:08)
 Phần nghe - 22, 23, 24, 27, 28 (8:25)
 Phần nghe - 34, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 53, 56 (11:05)
 Phần nghe - 58, 61, 63, 66, 67, 69, 70 (7:17)
Đề Bốn
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (14:04)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (13:23)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120 (14:33)
 Câu 121, 122, 123, 124, 125 (13:51)
 Câu 127, 128, 129, 130 (10:00)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (11:20)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (12:56)
 Phần 7 - 147, 148, 149, 150, 151, 152 (11:46)
 Phần 7 - 153, 154, 155 (8:45)
 Phần 7 - 156, 157, 158, 159, 160 (12:38)
 Phần 7 - 165, 166, 167 (11:18)
Đề Năm
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (14:40)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (13:15)
 Câu 116, 118, 119, 120, 121 (14:41)
 Câu 122, 123, 124, 125 (9:13)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (7:40)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134 (12:56)
 Phần 6 - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (13:37)
 Phần 6 - 143, 144, 145, 146 (4:53)
 Phần nghe - 07, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 28, 30 (15:17)
 Phần nghe - 71, 73, 74, 77, 79, 82 (10:05)
 Phần nghe - 84, 85, 86, 97, 98, 99 (10:48)
Đề Sáu
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 104, 107, 108, 109 (12:33)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115 (14:58)
 Câu 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125 (14:41)
 Câu 126, 127, 128, 129 (12:26)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134 (12:49)
 Phần 6 - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (15:17)
 Phần 6 - 143, 144, 145, 146 (9:13)
 Phần 7 - 168, 169, 170, 171 (8:09)
 Phần 7 - 172, 173, 174, 175 (8:49)
 Phần 7 - 176, 177, 178, 179, 180 (11:41)
 Phần 7 - 181, 182, 183, 184, 185 (10:59)
 Phần 7 - 186, 187, 188, 189, 190 (9:10)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 4 

 [masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 3 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 61 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 3.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 3 có 61 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106 (14:03)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 (15:19)
 Câu 114, 115, 116, 117, 118 (15:20)
 Câu 119, 120, 121, 122 (14:36)
 Câu 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (15:21)
 Câu 131, 132, 133, 134 (10:27)
 Câu 135, 136, 137, 138 (6:15)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:36)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 10, 13, 15, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 63, 69 (15:44)
 Cách làm bài phần 3 và 4 (4:17)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110 (13:28)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (14:01)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123 (14:43)
 Câu 124, 125 (10:09)
 Câu 126, 127 (13:13)
 Câu 128, 129, 130 (6:22)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:54)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:50)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:43)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 151, 152, 153 (15:57)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (12:48)
 Câu 112, 113, 114, 115 (14:34)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123 (11:56)
 Câu 124, 125, 127, 128, 129, 130 (15:31)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:26)
 Câu 135, 136, 137, 138 (11:01)
 Câu 139, 140, 141, 142, 142, 144, 145, 146 (15:00)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 12, 14, 16, 17 (9:46)
 Phần nghe - Câu 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31 (10:26)
 Phần nghe - Câu 32, 34, 42, 43, 45, 50, 51, 55, 56, 61, 66, 69 (14:20)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (12:05)
 Câu 107, 108, 109, 110 (12:06)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116 (14:13)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (15:08)
 Câu 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (9:22)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:28)
 Câu 139, 140, 141, 142 (13:36)
 Câu 143, 144, 145, 146 (5:04)
 Phần 7 - Câu 147, 149, 151, 152 (13:21)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 155, 156 (10:02)
 Phần 7 - Câu 157, 158, 159, 161 (12:54)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:48)
 Câu 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (14:05)
 Câu 120, 121, 122, 123, 124 (10:36)
 Câu 125, 126, 127, 128, 129, 130 (9:24)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:36)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:17)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (14:45)
 Phần nghe - Câu 8, 10, 11, 16, 17, 18 (9:03)
 Phần nghe - Câu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31 (10:46)
 Phần nghe - Câu 74, 75, 79, 80, 81, 84, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 100 (15:43)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 (15:24)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114 (15:18)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 (12:59)
 Câu 123, 124, 125 (9:22)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (12:00)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (12:43)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:18)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (11:58)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (8:04)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 163, 192, 200 (7:42)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 3 

[masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 2 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 67 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 2.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 2 có 67 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:58)
 Câu 107, 108, 109, 110 (13:27)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116 (12:43)
 Câu 117, 118, 119, 121 (14:02)
 Câu 122, 123, 124 (7:09)
 Câu 125, 126 (8:43)
 Câu 127, 128, 129, 130 (7:51)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:38)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:40)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (14:11)
 Phần nghe - Câu 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 66 (15:31)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:55)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111 (12:00)
 Câu 112, 113, 114, 115, 116 (14:28)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (14:03)
 Câu 125, 126, 127, 128, 129 (12:10)
 Câu 130 (9:18)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:28)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (14:10)
 Câu 143, 144, 145, 146 (9:56)
 Phần 7 - Câu 158, 159, 160, 161 (9:03)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 149, 150 (14:01)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (11:44)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 (14:42)
 Câu 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 (15:01)
 Câu 122, 123, 124, 125 (12:47)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (10:20)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:12)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (12:27)
 Câu 143, 144, 145, 146 (4:44)
 Phần nghe - Câu 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 29, 30 (12:25)
 Phần nghe - Câu 36, 37, 41, 43, 45, 46, 52, 53 (14:40)
 Phần nghe - Câu 54, 56, 61, 62, 66, 67, 69 (10:32)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (14:40)
 Câu 109, 110, 111, 113, 114 (14:00)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 (12:51)
 Câu 123, 124, 125, 126 (12:20)
 Câu 127, 128, 129, 130 (11:06)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:19)
 Câu 135, 136, 137, 138 (7:21)
 Câu 139, 140, 141, 142 (11:07)
 Câu 143, 144, 145, 146 (4:48)
 Phần 7 - Câu 149, 150 (9:46)
 Phần 7 - Câu 151, 152, 156, 157 (12:38)
 Phần 7 - Câu 158, 159, 160 (9:50)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104 (9:42)
 Câu 105, 106, 107, 108, 109 (15:03)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (15:00)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (12:41)
 Câu 125, 127 (11:00)
 Câu 128, 129, 130 (6:51)
 Câu 131, 132, 133, 134 (5:29)
 Câu 135, 136, 137, 138 (11:58)
 Câu 141, 142, 143, 144 (6:58)
 Phần nghe - Câu 8, 11, 13, 14, 15, 18 (10:03)
 Phần nghe - Câu 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 (9:40)
 Phần nghe - Câu 74, 76, 77, 82, 85, 88, 89, 94, 96, 99, 100 (15:53)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 104, 105, 106, 107, 108 (11:00)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (14:09)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125 (15:08)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (13:06)
 Câu 131, 132, 133, 134 (10:24)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142 (13:19)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:30)
 Phần 7 - Câu 172, 173, 174, 175 (11:41)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (15:40)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (12:48)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1
[masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 65 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 1.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 1 có 65 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Hướng dẫn cách học
 Hướng dẫn cách học
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103 (14:28)
 Câu 104, 105, 106, 107, 108, 109 (11:52)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (14:31)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121 (13:06)
 Câu 122, 123, 124, 125, 126 (13:16)
 Câu 127, 128, 129, 130 (12:23)
 Câu 131, 132, 133, 134 (12:40)
 Câu 135, 136, 137, 138 (8:02)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:28)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 62, 63, 64 (16:40)
 Phần nghe - Cách làm bài Phần 3 và 4 (7:31)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103 (14:11)
 Câu 104, 105, 106, 107, 108, 109 (14:32)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 (12:54)
 Câu 119, 120, 121, 122, 123 (14:36)
 Câu 124. 125, 126, 127, 128, 129, 130 (13:01)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:36)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (13:25)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:26)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 159, 150 (13:46)
 Phần 7 - Câu 151, 152, 153, 154 (11:08)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:51)
 Câu 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (13:26)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123 (13:46)
 Câu 124, 125, 126, 127 (9:07)
 Câu 128, 129, 130 (8:54)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:03)
 Câu 135, 136, 137, 138 (7:45)
 Câu 139, 140, 141, 142 (8:29)
 Câu 143, 144, 145, 146 (8:05)
 Phần nghe - Câu 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 30 (13:47)
 Phần nghe - Câu 32, 33, 36, 38, 41, 42, 47, 51 (9:27)
 Phần nghe - Câu 53, 56, 62, 65, 67, 68, 69, 70 (8:51)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (12:45)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114 (14:36)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119 (10:42)
 Câu 120, 121, 122 (14:19)
 Câu 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (15:19)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (12:27)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:58)
 Phần 7 - Câu 149, 150, 151, 152 (12:20)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 155, 156, 157 (14:19)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:06)
 Câu 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (13:38)
 Câu 120, 121, 122, 123, 124, 125 (12:56)
 Câu 126, 127, 128 (9:16)
 Câu 129, 130 (7:47)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138 (13:48)
 Câu 139, 140, 141, 142 (8:46)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:37)
 Phần nghe - Câu 8, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29 (15:50)
 Phần nghe - Câu 71, 75, 77, 78, 79, 80, 84 (10:07)
 Phần nghe - Câu 88, 89, 92, 96, 97, 98, 99 (8:13)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 (16:02)
 Câu 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (13:10)
 Câu 120, 121, 122 (10:26)
 Câu 123, 124, 125, 126 (9:31)
 Câu 127, 128, 129, 130 (11:41)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (14:54)
 Câu 139, 140, 141, 142 (11:01)
 Câu 143, 144, 145, 146 (6:17)
 Phần 7 - Câu 172, 173, 174, 175 (13:04)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (14:07)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (13:11)
 Phần 7 - Câu 188, 195, 199 (5:36)

GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY
đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn