tieng-anh

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Pre Ielts Của Izone Edu giúp bạn đạt lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng
Khóa học dành cho các bạn
Ngữ pháp: biết một số quy tắc cơ bản (thì, câu bị động, câu điều kiện...), nhưng chưa áp dụng nhuần nhuyễn trong nói/viết
Từ vựng: đủ để hiểu các chủ đề phổ biến, nhưng chưa sử dụng thuần thục
Phát âm: chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, chưa tự nhiên
Chưa quen thuộc với đề thi IELTS
Khóa học sẽ giúp bạn
Đạt Tối thiểu 5.0 IELTS.
Hiểu biết sâu sắc về 24 hiện tượng ngữ pháp cốt lõi, áp dụng hiệu quả vào cuộc sống và bài thi IELTS.
Có vốn từ vựng rộng: 1500 từ vựng bao gồm từ vựng chủ đề IELTS và từ vựng học thuật
Nắm được cách phát âm chuẩn ở cấp độ câu và hội thoại
Nắm được cấu trúc đề IELTS, điểm cốt lõi để làm tốt các dạng bài

Nội dung khóa học
Khóa học Pre IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng. Kiến thức về 3 nền tảng ngôn ngữ sẽ được củng cố ở mức độ cao hơn. Cụ thể:
NỀN TẢNG NGÔN NGỮ
GRAMMAR: Nhuần nhuyễn lý thuyết và ứng dụng thành thạo vào kỹ năng Speaking 12 dạng ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS.
VOCABULARY: Sử dụng thành thạo 500 từ vựng thông dụng, 350 từ học thuật trọng tâm, 700 từ mở rộng.
PRONUNCIATION: Nắm được phiên âm của 1500 từ thông dụng. Có khả năng phản xạ nói mà không phải nghĩ nhiều về Pronunciation.
KỸ NĂNG TRONG IELTS
LISTENING: Bắt được Paraphrase trong Listening. Luyện tập thành thạo Section 1, 2. Nhuần nhuyễn 10 kỹ thuật cơ bản khi làm bài Listening. Thực hành 4 dạng bài chủ đạo trong Listening: Gap-filling, Matching, MCQ, Labelling a Map.
READING: Nắm được 2 kỹ năng Skimming, Scanning. Đoán được từ dựa trên ngữ cảnh. Thực hành 3 dạng bài chủ đạo trong Reading: True/ False/ Not Given, Summary Completion, Heading Match.
SPEAKING: Trả lời thuần thục các câu hỏi Part 1, hạn chế hoặc loại bỏ được 16 lỗi ngữ pháp cơ bản trong khi nói, nắm được các kỹ thuật và cách phát triển các câu trả lời, đặc biệt là paraphrase trong khi nói. Biết cách triển khai ý tưởng và tránh 4 lỗi thường gặp trong Part 2
WRITING: Nắm được ứng dụng của 12 dạng ngữ pháp trong 1 bài viết IELTS Writing Task 2. Hiểu được 2 tiêu chí Task Response và Coherence trong 1 bài viết, từ đó tránh được 6 lỗi thường gặp khi viết bài.

[/chitiet]
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu 

 [masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 4 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 68 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 3.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 4 có 68 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105 (13:39)
 Câu 106, 107, 108, 109, 110 (14:17)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (15:09)
 Câu 116, 118, 119, 120 (8:55)
 Câu 121, 122 (12:00)
 Câu 123, 124, 125, 126 (9:48)
 Câu 127, 128, 129, 130 (9:55)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:14)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (10:42)
 Phần nghe - 07, 08, 11, 13, 14, 16 (9:41)
 Phần nghe - 19, 21, 29, 30 (6:46)
 Phần nghe - 63, 66, 69 (8:12)
 Phần nghe - Cách làm bài Phần 3 và 4 (7:31)
Đề Hai
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (10:50)
 Câu 108, 109, 110 (14:06)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (15:12)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 (14:07)
 Câu 123, 124, 125, 126 (14:26)
 Câu 127, 128, 129 (4:07)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (13:52)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:35)
 Phần 7 - 149, 150 (8:05)
 Phần 7 - 151, 152, 153 (12:25)
 Phần 7 - 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163 (15:15)
Đề Ba
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104 (14:13)
 Câu 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:56)
 Câu 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121 (14:57)
 Câu 122, 123, 124, 125, 126 (13:39)
 Câu 127, 128, 129, 130 (6:34)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:25)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (10:21)
 Phần nghe - 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19 (11:08)
 Phần nghe - 22, 23, 24, 27, 28 (8:25)
 Phần nghe - 34, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 53, 56 (11:05)
 Phần nghe - 58, 61, 63, 66, 67, 69, 70 (7:17)
Đề Bốn
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (14:04)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115 (13:23)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120 (14:33)
 Câu 121, 122, 123, 124, 125 (13:51)
 Câu 127, 128, 129, 130 (10:00)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (11:20)
 Phần 6 - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (12:56)
 Phần 7 - 147, 148, 149, 150, 151, 152 (11:46)
 Phần 7 - 153, 154, 155 (8:45)
 Phần 7 - 156, 157, 158, 159, 160 (12:38)
 Phần 7 - 165, 166, 167 (11:18)
Đề Năm
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (14:40)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (13:15)
 Câu 116, 118, 119, 120, 121 (14:41)
 Câu 122, 123, 124, 125 (9:13)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (7:40)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134 (12:56)
 Phần 6 - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (13:37)
 Phần 6 - 143, 144, 145, 146 (4:53)
 Phần nghe - 07, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 28, 30 (15:17)
 Phần nghe - 71, 73, 74, 77, 79, 82 (10:05)
 Phần nghe - 84, 85, 86, 97, 98, 99 (10:48)
Đề Sáu
 Đề thi - File nghe - Đáp án - Lời thoại
 Câu 101, 102, 104, 107, 108, 109 (12:33)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115 (14:58)
 Câu 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125 (14:41)
 Câu 126, 127, 128, 129 (12:26)
 Phần 6 - 131, 132, 133, 134 (12:49)
 Phần 6 - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (15:17)
 Phần 6 - 143, 144, 145, 146 (9:13)
 Phần 7 - 168, 169, 170, 171 (8:09)
 Phần 7 - 172, 173, 174, 175 (8:49)
 Phần 7 - 176, 177, 178, 179, 180 (11:41)
 Phần 7 - 181, 182, 183, 184, 185 (10:59)
 Phần 7 - 186, 187, 188, 189, 190 (9:10)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 4 

 [masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 3 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 61 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 3.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 3 có 61 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106 (14:03)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 (15:19)
 Câu 114, 115, 116, 117, 118 (15:20)
 Câu 119, 120, 121, 122 (14:36)
 Câu 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (15:21)
 Câu 131, 132, 133, 134 (10:27)
 Câu 135, 136, 137, 138 (6:15)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:36)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 10, 13, 15, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 63, 69 (15:44)
 Cách làm bài phần 3 và 4 (4:17)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110 (13:28)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (14:01)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123 (14:43)
 Câu 124, 125 (10:09)
 Câu 126, 127 (13:13)
 Câu 128, 129, 130 (6:22)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:54)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:50)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:43)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 151, 152, 153 (15:57)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (12:48)
 Câu 112, 113, 114, 115 (14:34)
 Câu 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123 (11:56)
 Câu 124, 125, 127, 128, 129, 130 (15:31)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:26)
 Câu 135, 136, 137, 138 (11:01)
 Câu 139, 140, 141, 142, 142, 144, 145, 146 (15:00)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 12, 14, 16, 17 (9:46)
 Phần nghe - Câu 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31 (10:26)
 Phần nghe - Câu 32, 34, 42, 43, 45, 50, 51, 55, 56, 61, 66, 69 (14:20)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (12:05)
 Câu 107, 108, 109, 110 (12:06)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116 (14:13)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (15:08)
 Câu 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (9:22)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (15:28)
 Câu 139, 140, 141, 142 (13:36)
 Câu 143, 144, 145, 146 (5:04)
 Phần 7 - Câu 147, 149, 151, 152 (13:21)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 155, 156 (10:02)
 Phần 7 - Câu 157, 158, 159, 161 (12:54)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:48)
 Câu 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (14:05)
 Câu 120, 121, 122, 123, 124 (10:36)
 Câu 125, 126, 127, 128, 129, 130 (9:24)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:36)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:17)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (14:45)
 Phần nghe - Câu 8, 10, 11, 16, 17, 18 (9:03)
 Phần nghe - Câu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31 (10:46)
 Phần nghe - Câu 74, 75, 79, 80, 81, 84, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 100 (15:43)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 (15:24)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114 (15:18)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 (12:59)
 Câu 123, 124, 125 (9:22)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (12:00)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (12:43)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:18)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (11:58)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (8:04)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 163, 192, 200 (7:42)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 3 

[masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 2 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 67 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 2.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 2 có 67 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:58)
 Câu 107, 108, 109, 110 (13:27)
 Câu 111, 112, 113, 114, 115, 116 (12:43)
 Câu 117, 118, 119, 121 (14:02)
 Câu 122, 123, 124 (7:09)
 Câu 125, 126 (8:43)
 Câu 127, 128, 129, 130 (7:51)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:38)
 Câu 135, 136, 137, 138 (10:40)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (14:11)
 Phần nghe - Câu 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 66 (15:31)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:55)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111 (12:00)
 Câu 112, 113, 114, 115, 116 (14:28)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (14:03)
 Câu 125, 126, 127, 128, 129 (12:10)
 Câu 130 (9:18)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:28)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (14:10)
 Câu 143, 144, 145, 146 (9:56)
 Phần 7 - Câu 158, 159, 160, 161 (9:03)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 149, 150 (14:01)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (11:44)
 Câu 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 (14:42)
 Câu 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 (15:01)
 Câu 122, 123, 124, 125 (12:47)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (10:20)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:12)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (12:27)
 Câu 143, 144, 145, 146 (4:44)
 Phần nghe - Câu 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 29, 30 (12:25)
 Phần nghe - Câu 36, 37, 41, 43, 45, 46, 52, 53 (14:40)
 Phần nghe - Câu 54, 56, 61, 62, 66, 67, 69 (10:32)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (14:40)
 Câu 109, 110, 111, 113, 114 (14:00)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 (12:51)
 Câu 123, 124, 125, 126 (12:20)
 Câu 127, 128, 129, 130 (11:06)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:19)
 Câu 135, 136, 137, 138 (7:21)
 Câu 139, 140, 141, 142 (11:07)
 Câu 143, 144, 145, 146 (4:48)
 Phần 7 - Câu 149, 150 (9:46)
 Phần 7 - Câu 151, 152, 156, 157 (12:38)
 Phần 7 - Câu 158, 159, 160 (9:50)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104 (9:42)
 Câu 105, 106, 107, 108, 109 (15:03)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (15:00)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (12:41)
 Câu 125, 127 (11:00)
 Câu 128, 129, 130 (6:51)
 Câu 131, 132, 133, 134 (5:29)
 Câu 135, 136, 137, 138 (11:58)
 Câu 141, 142, 143, 144 (6:58)
 Phần nghe - Câu 8, 11, 13, 14, 15, 18 (10:03)
 Phần nghe - Câu 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 (9:40)
 Phần nghe - Câu 74, 76, 77, 82, 85, 88, 89, 94, 96, 99, 100 (15:53)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 104, 105, 106, 107, 108 (11:00)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (14:09)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125 (15:08)
 Câu 126, 127, 128, 129, 130 (13:06)
 Câu 131, 132, 133, 134 (10:24)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142 (13:19)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:30)
 Phần 7 - Câu 172, 173, 174, 175 (11:41)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (15:40)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (12:48)
GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY

đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1
[masp]toeicmoingay[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1 - Thầy ĐỖ AN DUY
Giới thiệu khóa học 
Cách làm những câu quan trọng trong đề TOEIC. Gồm 65 video.
Bài giảng online sửa những câu quan trọng trong đề TOEIC trên lớp luyện thi TOEIC cấp tốc của thầy Duy - Khóa 1.
Những bài giảng này phù hợp cho những bạn nào đã biết cơ bản, và muốn tăng điểm TOEIC trong thời gian ngắn, với mục tiêu 400-750 điểm.
Khóa 1 có 65 video bài giảng cho 6 đề thi TOEIC. Sau khi đăng ký học, bạn có thể xem bài giảng bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, thời gian sẽ không giới hạn.
Rút ngắn thời gian với lớp luyện thi online tối ưu.
Học sát đề thi
Nắm rõ dạng đề TOEIC thật với các bộ đề thi mới nhất của ETS, tổ chức ra đề thi TOEIC.
Học với chuyên gia
Yên tâm khi học với thầy Đỗ An Duy, người nhiều lần liên tiếp đạt 990/990 điểm TOEIC.
Dễ học, dễ hiểu
Hiểu rõ vấn đề với phương pháp dùng màu sắc và mũi tên để phân tích câu.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Hướng dẫn cách học
 Hướng dẫn cách học
Đề Một
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103 (14:28)
 Câu 104, 105, 106, 107, 108, 109 (11:52)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 (14:31)
 Câu 117, 118, 119, 120, 121 (13:06)
 Câu 122, 123, 124, 125, 126 (13:16)
 Câu 127, 128, 129, 130 (12:23)
 Câu 131, 132, 133, 134 (12:40)
 Câu 135, 136, 137, 138 (8:02)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (9:28)
 Phần nghe - Câu 7, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 62, 63, 64 (16:40)
 Phần nghe - Cách làm bài Phần 3 và 4 (7:31)
Đề Hai
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103 (14:11)
 Câu 104, 105, 106, 107, 108, 109 (14:32)
 Câu 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 (12:54)
 Câu 119, 120, 121, 122, 123 (14:36)
 Câu 124. 125, 126, 127, 128, 129, 130 (13:01)
 Câu 131, 132, 133, 134 (9:36)
 Câu 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 (13:25)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:26)
 Phần 7 - Câu 147, 148, 159, 150 (13:46)
 Phần 7 - Câu 151, 152, 153, 154 (11:08)
Đề Ba
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 105, 106 (13:51)
 Câu 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (13:26)
 Câu 118, 119, 120, 121, 122, 123 (13:46)
 Câu 124, 125, 126, 127 (9:07)
 Câu 128, 129, 130 (8:54)
 Câu 131, 132, 133, 134 (11:03)
 Câu 135, 136, 137, 138 (7:45)
 Câu 139, 140, 141, 142 (8:29)
 Câu 143, 144, 145, 146 (8:05)
 Phần nghe - Câu 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 30 (13:47)
 Phần nghe - Câu 32, 33, 36, 38, 41, 42, 47, 51 (9:27)
 Phần nghe - Câu 53, 56, 62, 65, 67, 68, 69, 70 (8:51)
Đề Bốn
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (12:45)
 Câu 109, 110, 111, 112, 113, 114 (14:36)
 Câu 115, 116, 117, 118, 119 (10:42)
 Câu 120, 121, 122 (14:19)
 Câu 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 (15:19)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (12:27)
 Câu 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (13:58)
 Phần 7 - Câu 149, 150, 151, 152 (12:20)
 Phần 7 - Câu 153, 154, 155, 156, 157 (14:19)
Đề Năm
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (14:06)
 Câu 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (13:38)
 Câu 120, 121, 122, 123, 124, 125 (12:56)
 Câu 126, 127, 128 (9:16)
 Câu 129, 130 (7:47)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138 (13:48)
 Câu 139, 140, 141, 142 (8:46)
 Câu 143, 144, 145, 146 (7:37)
 Phần nghe - Câu 8, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29 (15:50)
 Phần nghe - Câu 71, 75, 77, 78, 79, 80, 84 (10:07)
 Phần nghe - Câu 88, 89, 92, 96, 97, 98, 99 (8:13)
Đề Sáu
 Đề thi, file nghe và đáp án
 Câu 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 (16:02)
 Câu 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (13:10)
 Câu 120, 121, 122 (10:26)
 Câu 123, 124, 125, 126 (9:31)
 Câu 127, 128, 129, 130 (11:41)
 Câu 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (14:54)
 Câu 139, 140, 141, 142 (11:01)
 Câu 143, 144, 145, 146 (6:17)
 Phần 7 - Câu 172, 173, 174, 175 (13:04)
 Phần 7 - Câu 176, 177, 178, 179, 180 (14:07)
 Phần 7 - Câu 181, 182, 183, 184, 185 (13:11)
 Phần 7 - Câu 188, 195, 199 (5:36)

GIẢNG VIÊN - THẦY ĐỖ AN DUY
đã luyện thi TOEIC cho hơn 3.500 học viên
• hơn 4.500 giờ đứng lớp TOEIC cấp tốc
• 35 lần đi thi TOEIC thật tại IIG
• đạt điểm tối đa 990 ngay lần thi đầu tiên
• đạt điểm tối đa 6 lần thi liên tiếp, cách nhau 1 tuần
[/chitiet]
Share khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc đề mới - Khóa 1
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn