trung-tam-java

                        [masp]trungtamjava-06[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Spring MVC

Framework - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Spring MVC cho người bắt đầu được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc của những Developers trong nhiều năm. Học viên học xong sẽ nắm rõ được các vấn đề cốt lõi của Framework nổi tiếng này.
Kiến thức yêu cầu: SQL cơ bản & nâng cao Java core & JDBC SQL Java Web Servlet Jsp HTML cơ bản CSS cơ bản
Nội dung bao gồm 37 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Section 01 - Giới thiệu và Cài đặt Spring MVC 00 - Giới thiệu khóa học SPRING MVC Framework công việc Spring MVC 01 - Giới thiệu và cài đặt Maven Project Spring MVC 2 - Tìm hiểu và cài đặt về Spring MVC framework Spring MVC 3 - Spring MVC Hello World - XML Config Spring MVC 4 - Hello World Spring MVC - Java Config Spring MVC 5 - Cách tạo và sử dụng Bean trong Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 01 & Code
Section 02 - Spring Model Controller View Spring MVC 6 - @RequestMapping và Cách viết hàm trong Controller Spring MVC 7 - Sử dụng các static resources trong Spring MVC Spring MVC 8 - @RequestParam trong Spring MVC Spring MVC 9 - @PathVariable trong Spring MVC Spring MVC 10 - Làm việc với Spring Form2 Spring MVC 11 - Spring Form Validation với API1 Spring MVC 12 - Form Validation sử dụng Validator Spring MVC - Bài tập thực hành Section 02 & Code
Section 03 - Spring Upload/Download File Spring MVC 13 - Upload file trong Spring MVC Spring MVC 14 - Download files trong Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 03 & Code
Section 04 - Spring Data & Clean Structure Spring MVC 15 - Clean Structure và Spring MVC Spring MVC 16 - Spring JDBC Template3 Spring MVC 17 - Đọc properties file trong Spring MVC Spring MVC 18 - Spring JDBC Transaction Spring MVC - Bài tập thực hành Section 04 & Code
Section 05 - Spring Hibernate Spring MVC 19 - Spring Hibernate2 Spring MVC - Bài tập thực hành Section 05 & Code
Section 06 - Spring Message & Exceptions Spring MVC 20 - Spring Exception Handler - Bắt lỗi ngoại lệ Spring MVC 21 - Spring log4j để lưu lại các thông tin trong chương trình Spring MVC 23 - Spring Tile 3 - Phân chia bố cục layout trang web Spring MVC 25 - Spring Messages đa ngôn ngữ Spring MVC - Bài tập thực hành Section 06 & Code
Section 07 - Spring REST API Spring MVC 22 - Spring Restful - Làm Web Service Spring MVC - Bài tập thực hành Section 07 & Code Section 08 - Spring Security và Thực hành Spring MVC 26 - Spring Security Spring MVC 27 - Spring Mail - Gửi Email Spring MVC 24 - Spring HTTP Session - Giỏ hàng Spring MVC 28 - Thực hành và tổng kết khóa học Spring MVC Spring MVC - Bài tập thực hành Section 08 & Code
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Spring MVC  Framework - Trungtamjava                       [masp]trungtamjava-05[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Spring Boot JPA

Security - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Kiến thức yêu cầu: Java core & JDBC SQL SQL cơ bản & nâng cao Java Web Servlet Jsp Spring MVC Framework HTML cơ bản CSS cơ bản Spring Boot ra đời nhằm rút ngắn thời gian cài đặt và cấu hình spring mvc project. Tối giản hóa việc tạo beans và các dependences trong project. Giúp các lập trình viên tập trung vào business nghiệp vụ hơn là cấu hình. Đây là khóa học mở rộng của khóa Spring MVC
Nội dung bao gồm 32 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Phần I: Spring Boot MVC Spring Boot 00: Giới Thiệu Khóa Học Spring Boot Spring Boot 01 - Giới thiệu Spring Boot Spring Boot 02 - Tìm hiểu workflow về Spring MVC framework Spring Boot 03 - Giới thiệu và cài đặt Maven Project Spring Boot 04 - SpringBoot 2.x HelloWorld Spring Boot 04 - SpringBoot v1.x HelloWorld2 Spring Boot 05 - Hiển thị static resource css, image Spring Boot 06 - Cấu hình bằng Properties và YML1 Spring Boot 07 - Model View Controller Spring Boot 08 - Spring Messages Đa ngôn ngữ Spring Boot 09 - Cách tạo và sử dụng Bean trong Spring Spring Boot 10 - Spring Thymeleaf (Phần 1) Spring Boot 11 - Spring Thymeleaf (Phần 2) Spring Boot 12 - Spring Thymeleaf (Phần 3) Spring Boot 13 - Spring Upload File Spring Boot 14 - Download files trong Spring Spring Boot 20 - Spring Exception Handler - Bắt lỗi ngoại lệ Spring Boot - Bài tập thực hành Section 1
Phần II: SPRING JPA Hibernate Spring Boot 15 - Clean Structure và Spring Spring Boot 22 - Cài đặt Lombok cho IDE Spring Boot 21 - Spring Lombok Spring Boot 16 - Spring Boot JDBC1 Spring Boot 17 - Spring JPA Hibernate50m Spring Boot - Bài tập thực hành Section 2
Phần III: SPRING SECURITY Spring Boot 18 - Spring Security Basic Authentication1 Spring Boot 19 - Spring Security Login Form với JPA Hibernate Spring Boot - Bài tập thực hành Section 3
Phần IV: SPRING REST API Spring Boot 25 - Spring REST API Workshop 01 - Hướng dẫn tạo REST API bằng Spring Boot Spring Boot - Bài tập thực hành Section 4
Phần V: Đồ án cuối khoá Spring Boot 24 - Spring HTTP Session - Giỏ hàng Spring Boot - Bài tập Section 5 Final Project
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Spring Boot JPA  Security - Trungtamjava

                      [masp]trungtamjava-04[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Microsoft Access SQL   

 - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học MS Access cho các bạn lập trình viên, các bạn làm việc ngân hàng, kế toán làm báo cáo quản lý học sinh, sinh viên, ... Khóa học dạy bạn mọi thứ về Access đơn giản, dễ hiểu, miễn phí. Kiến thức yêu cầu: SQL cơ bản & nâng cao Khóa học MS Access cho các bạn lập trình viên, các bạn làm việc ngân hàng, kế toán làm báo cáo quản lý học sinh, sinh viên, ... Khóa học dạy bạn mọi thứ về Access đơn giản, dễ hiểu, miễn phí. Access đơn giản là một phần mềm quản trị CSDL nên để học tốt các bạn cần nắm SQL
Nội dung bao gồm 8 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Truy vấn CSDL Ms Access
1 - Giới thiệu Ms Access và Cài Đặt Ms Access
2 - Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu trong Access Ms Access
3 - Truy vấn dữ liệu với ngôn ngữ SQL trong Access Tạo Form, Report Ms Access
4 - Tạo một Form trong Access Ms Access
5 - Tạo một Báo cáo (report) trong Access Ms Access
6 - Tạo một Form Navigation để truy xuất nhanh Ms Access
7 - Nhập và Xuất dữ liệu từ Access ra excel, text,....4m Quan hệ bảng Ms Access
8 - Tạo quan hệ giữa các bảng trong Access
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Microsoft Access SQL  - Trungtamjava                     [masp]trungtamjava-03[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Java Network  

 - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học lập trình mạng giúp bạn viết các chương trình truyền tải dữ liệu thông qua mạng ví dụ như chat, rmi, hay download... Kiến thức yêu cầu: Java nâng cao Java cơ bản Khóa học lập trình mạng giúp bạn viết các chương trình truyền tải dữ liệu thông qua mạng ví dụ như chat, rmi, hay download... Trong khóa nay cung cấp cho bạn các kiên thức cần có về sử dụng Java trong lập trình mạng: + Xây dựng ứng dụng chát dùng socket. Từ đó có thể nâng cấp thêm về giao diện swing sẽ tốt hơn.
Nội dung bao gồm 9 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
URL & Connection Java Network
01 - Giới thiệu về lập trình mạng trong Java Java Network
02 - URL class trong Java Java Network
03 URLConnection Class trong Java Java Network
04 HttpURLConnection trong Java Java Network
05 InetAddress trong Java RMI & SOCKET Java Network
06 Java Socket Programming Java Network
07 Chat sử dụng socket trong Java Java Network
08 Java DatagramSocket trong Java Java Network
09 Java RMI gọi hàm từ xa
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Java Network  - Trungtamjava

                    [masp]trungtamjava-02[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Java Web Servlet Jsp 

 - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Giới thiệu về lập trình web servlet/jsp bằng ngôn ngữ Java. Java Servlet là bộ thư viện mạnh mẽ, API hỗ trợ cho thiết kế các ứng dụng website
. Kiến thức yêu cầu: SQL cơ bản & nâng cao Java core & JDBC SQL Khóa học Java web giúp bạn tiếp cận dần với môi trường Java thương mại (J2EE) được sử dụng trong công việc. Các Enterprise Library dùng trong Java Web. Để tiếp cận gần hơn với công việc Java thực tế, bạn cần khóa học java web. Trong khoá học này, bạn sẽ học HTML/CSS cơ bản để làm giao diện, Servlet/JSP để làm dynamic website, kết hợp cùng với Java core và SQL để làm backend bên dưới tạo ra một project bán hàng hoàn chỉnh.
————————
PHẦN 1: HTML/CSS Căn bản và Thực Hành
PHẦN 2: SERVLET, FILTER, COOKIE, SESSION và Thực Hành
PHẦN 3: JSP, EL, JSTL và Thực Hành PHẦN
4: MVC Design và JDBC clean structure
PHẦN 5: THỰC HÀNH VÀ BÁO CÁO PROJECT
Mục tiêu khóa học:
+ Thành thạo code và tư duy Java Web trong Java
+ Sử được tốt Java Servlet/Jsp – SQL – HTML/CSS
+ Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình java web shop bán hàng theo mô hình MVC.
+ Sản phẩm kết hợp backend java và sql quản lý
Nội dung bao gồm 56 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Section 01 HTML và CSS Java Servlet 00 - HTML và CSS Java Servlet - Bài tập thực hành HTML/CSS
Section 02 Tạo Servlet và Setup môi trường Java Servlet 01 - Giới thiệu về Java Servlet Java Servlet 02 - Thiết lập môi trường Java Servlet - Tomcat4m Java Servlet 03 - Chu kỳ sống của Servlet Java Servlet 04 - Cấu hình Java Servlet bằng XML Java Servlet 05 - Cấu hình Java Servlet bằng Java Annotation4m Java Servlet - Bài tập thực hành Servlet Cơ bản
Section 03 Tạo và đọc dữ liệu từ FORM và URL Java Servlet 06 - ServletRequest trong Java Servlet Java Servlet 07 - ServletResponse trong Java Servlet4m Java Servlet 09 - HTTP Response Code trong Java Servlet Java Servlet 10 - Đọc dữ liệu gửi lên từ client qua URL Java Servlet 11 - Đọc dữ liệu từ POST và GET trong HTML Form Java Servlet 28 - Java Servlet và JDBC làm việc với cơ sở dữ liệu Java Servlet 13 - Redirect Chuyển hướng trang Java Servlet - Bài tập Servlet Form
Section 04 Cookies, Session Servlet Java Servlet 16 - Java Servlet Cookies Java Servlet 17 - Login sử dụng Servlet Cookie Java Servlet 18 - Java Servlet Session Java Servlet 29 - Login và Logout sử dụng Servlet Session Java Servlet - Bài tập Sử dụng Cookies Session
Section 05 Servlet Filter Java Servlet 19 - Java Servlet Filter Java Servlet 20 - Java Servlet Filter dùng XML Java Servlet 21 - Java Servlet Filter sử dụng Java config Java Servlet 22 - Java Servlet FilterConfig Java Servlet 26 - Filter tính số lượt truy cập website Java Servlet 27 - Java Servlet Filter làm phân quyền Java Servlet - Bài tập Sử dụng Filter
Section 06: JSP Java JSP - Giới thiệu Java JSP 1 - JSP Syntax Java JSP 2- Hello World Java JSP 3 - HttpServletRequest Java JSP 4 - HttpServletResponse Java JSP 5 - JSP Form Java JSP 7 - JSP Filter Java JSP 8 - JSP Session4m Java JSP 9 - Jsp Cookies Java JSP 6 - JSP + JDBC31m
Section 07 JSP JSTL và EL và MVC Design Java JSP 11 - Expression Language (EL) Java JSP 12 - JSP Tag Library2 Java JSP 13 - Tự tạo JSTL Java JSP 14 - Thực hành3 Java Servlet 25 - RequestDispatcher Java JSP 15 - Servlet/JSP MVC Design Java Servlet/JSP - Thực hành mô hình MVC80m
Section 08 Upload/Download File Java JSP 10 - Jsp File Upload Java Servlet/JSP - Thực hành upload/download File80m
Một số thư viện khác Java Servlet 12 - Thẻ welcome file list trong web.xml Java Servlet 14 - Auto Refresh - Tự động làm mới trang Java Servlet 15 - ServletContext trong Java Servlet Java Servlet 08 - ServletConfig trong Java Servlet Java Servlet 23 - Cách deploy một Java Servlet bằng file war4m Java Servlet 24 - Bắt lỗi xảy ra về trang thân thiện Java JSP 17 - Tạo REST API dùng Java Servlet4m Java JSP 16 - Làm Giỏ Hàng bằng HttpSession
Section 09 Final Project Website Shop Java Servlet/JSP - Hoàn thiện project shop bán hàng
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Java Web Servlet Jsp                   [masp]trungtamjava-01[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Javascript Cơ Bản & Nâng Cao - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Javascript cung cấp các kiến thức nâng cao về hàm, đối tượng, class, và nhiều đặc điểm mới trong các phiên bản ES5,6,7
Kiến thức yêu cầu: HTML cơ bản CSS cơ bản Javascript là ngôn ngữ top 1 sử dụng rất là nhiều trong xử lý giao diện website và viết code backend sử dụng node.js như một cuộc cách mạng trong javascript. Hiện nay javascript còn được sử dụng để viết các ứng dụng app di động đa nền tảng iOS, Android qua React, Flutter,… Javascript cũng là nền tảng để code lên Typescript. Trong khóa học này chúng ta sẽ học từ Javascript cơ bản lên nâng cao và thao tác với cơ chế AJAX gọi API làm việc với backend cho việc truy vấn dư liệu và thông qua xử lý HTML DOM hoàn toàn bằng JS. ————————
Phần I : Javascript cơ bản ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp ++ Class, Function
Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM++ Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await ++ Array ES6, this & binding, constructor & properties ++ HTML DOM, Event Listener ++ JS BOM, localstorage, cookie
Phần III: JSON, AJAX ++ AJAX, JSON ++ Fetch API & XMLHttpRequest ++ File Upload
Phần IV: Thực hành++ Kết nối backend API và JS để hoàn thiện chức năng login, và quản trị người dùng, bài viết.
Mục tiêu khóa học: + Hiểu cấu trúc code Javascript và vận dụng trong HTML DOM + Sử được cách gọi API bằng cơ chế AJAX sử dụng Javascript API như Fetch và XMLHttpRequest + Tạo và sử dụng trang web quản trị hoàn toàn bằng Js, HTML
Nội dung bao gồm 64 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Phần I - Javascript cơ bản JavaScript 01 - Giới thiệu Javascript (Js / Es) JavaScript 02 - Setup JS Code JavaScript 03 - JavaScript Variable JavaScript 04 - JavaScript Function JavaScript 05 - Câu điều kiện if else JavaScript 06 - Câu điều kiện switch case JavaScript 07 - Vòng lặp while, do while JavaScript 08 - Vòng lặp for JavaScript 09 - Array (Mảng) Javascript - Bài tập thực hành Phần 11
Phần II - Javascript OOP JavaScript 10 - String JavaScript 11 - Object JavaScript 12 - Number1 JavaScript 13 - Date JavaScript 14 - Error , try catch throw exception JavaScript 15 - Let, Const JavaScript 16 - Strict Mode4m JavaScript 17 - Object Array JavaScript 18 - JSON JavaScript 28 - Js Callback & Clousure Javascript - Bài tập thực hành Phần 2 OOP
Phần III - Javascript HTML DOM JavaScript 19 - JS HTML DOM4m JavaScript 20 - DOM Elements JavaScript 21 - DOM CSS JavaScript 22 - DOM Events JavaScript 23 - DOM Relationship JavaScript 24 - DOM Node JavaScript 25 - DOM JS Form Validate JavaScript 26 - DOM JS Hide/Show Div JavaScript 27 - DOM JS Create Table Dynamic Javascript - Bài tập thực hành Phần 3 HTML DOM1
Phần IV - Javascript BOM JavaScript 29 - Js localStorage JavaScript 30 - Js Timing Events JavaScript 31 - Js Alert JavaScript 32 - Js Location JavaScript 33 - Js Navigator JavaScript 34 - Js Window-Screen JavaScript 35 - Js Cookie JavaScript 36 - Js Geo Location (Lấy vị trí hiện tại) cho bản đồ Javascript - Bài tập thực hành Phần 4 BOM
Phần V - Javascript nâng cao JavaScript Advance 1 - Arrow Function JavaScript Advance 2 - Function Params JavaScript Advance 3 - Function Invoke JavaScript Advance 4 - Function Closure JavaScript Advance 5 - Function Callback JavaScript Advance 6 - Object Constructor JavaScript Advance 7 - Object Prototypes JavaScript Advance 8 - Class JavaScript Advance 9 - Array ES JavaScript Advance 20 - Object Properties Access (...props) JavaScript Advance 10 - Import & Export JavaScript Advance 11 - this & binding JavaScript Advance 12 - this trong arrow function, class JavaScript Advance - Array Destruction Javascript - Bài tập thực hành Phần 5 nâng cao
Phần VI - Javascript AJAX JavaScript Advance 13 - Promises JavaScript Advance 14 - Promises All JavaScript Advance 15 - Async/Await JavaScript Advance 16 - Ajax Fetch - JSON Body JavaScript Advance 17 - Ajax Fetch - Form URL JavaScript Advance 18 - Ajax Fetch - Form Data JavaScript Advance 19 - Ajax XMLHTTPRequest Javascript - Bài tập thực hành Phần 6 AJAX
Phần VII - Thực Hành Javascript - Bài tập thực hành Phần 7 Master dạy bạn kiến thức để có kinh nghiệm làm việc Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu học viên, Trung Tâm JMaster được nhiều bạn trẻ yêu thích. Người giảng dạy nhiệt tình, phương pháp dạy học đặc biệt, luôn đổi mới công nghệ, các bạn sẽ cảm thấy thích thú trong từng buổi học và thực hành.
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Javascript Cơ Bản & Nâng Cao

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn