ielts

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Ielts  Advanced Thầy Kiên Luyện là khóa học ielts chuyên sâu dành cho các bạn đầu vào từ 6.0- 8.0 để thi ielts đạt 6.5- 8.5 cho 2 kĩ năng khó là speaking và writing.
Kiên Luyện là ai ? Thầy Kiên 9.0 cả 4 kĩ nănng ở việt nam , nên các khóa học của thầy rất chất lượng và được đông đảo các bạn thi ielts tìm học. 
Khóa học sẽ giúp bạn
- Khóa học IELTS Kiên Luyện dành cho các bạn đầu vào từ 6.0- 8.0 bao gồm trên 2,5h mỗi ngày để làm bài tập về nhà
- Hiểu rõ cách đạt 6.5- 8.5 cho 2 kĩ năng khó là speaking và writing
- Nắm vững 10000 từ thông dụng trong tiếng anh điều cần thiết để cần đạt trình độ C2 - 8.5+ 
- Cấu trúc task 1, 2 xịn xò
- Kho essays thi thật đạt 8.5+ và hơn 400 bài luận mẫu task 2 
- Nghe đọc làm theo giáo trình khóa học

Nội dung khóa học
Khóa học gồm 20 buổi lộ trình chung với thầy và các buổi với trợ giảng để cá nhân hóa lộ trình bao gồm video dạy online qua zoom, Bài mẫu Kiên Luyện, tài liệu ielts.
[/chitiet]
Share Khóa Học Ielts Advanced Thầy Kiên Luyện
Share Khóa Học Ielts Advanced Thầy Kiên Luyện

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Ielts Speaking Ms.Chin hướng dẫn Đạt 8.0 kỹ năng Speaking ielts đã giúp luyện cho nhiều bạn đạt 7.5 - 8.0 Speaking chỉ trong 2-3 tháng · 
Khóa học sẽ giúp bạn
Hướng dẫn phương pháp Tấn Công Não độc quyền và mô hình kỷ luật tạo thói quen học IELTS mỗi ngày chính là chìa khóa giúp bạn chinh phục mục tiêu điểm số IELTS của mình! 
Chinh phục speaking ielts 7.5 - 8.0 

Nội dung khóa học
Khóa Học Ielts Speaking Ms.Chin  Bao gồm 3 part, mỗi part 20 đến 40 video
[/chitiet]
Share Khóa Học Ielts Speaking Ms.Chin
Share Khóa Học Ielts Speaking Ms.Chin 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Pre Ielts Của Izone Edu giúp bạn đạt lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng
Khóa học dành cho các bạn
Ngữ pháp: biết một số quy tắc cơ bản (thì, câu bị động, câu điều kiện...), nhưng chưa áp dụng nhuần nhuyễn trong nói/viết
Từ vựng: đủ để hiểu các chủ đề phổ biến, nhưng chưa sử dụng thuần thục
Phát âm: chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, chưa tự nhiên
Chưa quen thuộc với đề thi IELTS
Khóa học sẽ giúp bạn
Đạt Tối thiểu 5.0 IELTS.
Hiểu biết sâu sắc về 24 hiện tượng ngữ pháp cốt lõi, áp dụng hiệu quả vào cuộc sống và bài thi IELTS.
Có vốn từ vựng rộng: 1500 từ vựng bao gồm từ vựng chủ đề IELTS và từ vựng học thuật
Nắm được cách phát âm chuẩn ở cấp độ câu và hội thoại
Nắm được cấu trúc đề IELTS, điểm cốt lõi để làm tốt các dạng bài

Nội dung khóa học
Khóa học Pre IELTS sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 5.0 IELTS, được chữa trực tiếp các lỗi hay gặp, nhuần nhuyễn ngữ pháp IELTS, biết xây dựng ý và mở rộng bài nói, có vốn từ vựng rộng. Kiến thức về 3 nền tảng ngôn ngữ sẽ được củng cố ở mức độ cao hơn. Cụ thể:
NỀN TẢNG NGÔN NGỮ
GRAMMAR: Nhuần nhuyễn lý thuyết và ứng dụng thành thạo vào kỹ năng Speaking 12 dạng ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS.
VOCABULARY: Sử dụng thành thạo 500 từ vựng thông dụng, 350 từ học thuật trọng tâm, 700 từ mở rộng.
PRONUNCIATION: Nắm được phiên âm của 1500 từ thông dụng. Có khả năng phản xạ nói mà không phải nghĩ nhiều về Pronunciation.
KỸ NĂNG TRONG IELTS
LISTENING: Bắt được Paraphrase trong Listening. Luyện tập thành thạo Section 1, 2. Nhuần nhuyễn 10 kỹ thuật cơ bản khi làm bài Listening. Thực hành 4 dạng bài chủ đạo trong Listening: Gap-filling, Matching, MCQ, Labelling a Map.
READING: Nắm được 2 kỹ năng Skimming, Scanning. Đoán được từ dựa trên ngữ cảnh. Thực hành 3 dạng bài chủ đạo trong Reading: True/ False/ Not Given, Summary Completion, Heading Match.
SPEAKING: Trả lời thuần thục các câu hỏi Part 1, hạn chế hoặc loại bỏ được 16 lỗi ngữ pháp cơ bản trong khi nói, nắm được các kỹ thuật và cách phát triển các câu trả lời, đặc biệt là paraphrase trong khi nói. Biết cách triển khai ý tưởng và tránh 4 lỗi thường gặp trong Part 2
WRITING: Nắm được ứng dụng của 12 dạng ngữ pháp trong 1 bài viết IELTS Writing Task 2. Hiểu được 2 tiêu chí Task Response và Coherence trong 1 bài viết, từ đó tránh được 6 lỗi thường gặp khi viết bài.

[/chitiet]
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu
Khoá Học Pre Ielts Của Izone Edu 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
 Combo Khóa Học Của Ielts Prep gồm combo 4 khóa học với  Bài giảng cô đọng, trọng tâm chỉ 15 - 20 phút mỗi video giảm áp lực học liên tục trong nhiều giờ
Bài tập đi kèm được thiết kế để bạn nhớ sâu ,có giải thích đáp án chi tiết
Phương pháp học sâu nhớ lâu phù hợp với từng kỹ năng giúp bạn có thể nhớ và vận dụng linh hoạt kiến thức cho bài thi ielts

Nội dung khóa học
1. Khóa nền tảng ielts prep
1. TỪ VỰNG CƠ BẢN
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG TRUNG CẤP
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG NÂNG CAO
2.  NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
2. Khóa cơ bản ielts prep
IELTS LISTENING CƠ BẢN
IELTS READING CƠ BẢN
IELTS SPEAKING CƠ BẢN
IELTS WRITING CƠ BẢN
3. Khóa trung câp ielts prep
IELTS LISTENING trung cấp
IELTS READING trung cấp
IELTS SPEAKING trung cấp
IELTS WRITING trung cấp
4. Khóa chuyên sâu ielts prep
IELTS LISTENING chuyên sâu
IELTS READING chuyên sâu
IELTS SPEAKING chuyên sâu
IELTS WRITING chuyên sâu
[/chitiet]
Combo Khóa Học Của Ielts Prep
Combo Khóa Học Của Ielts Prep

 [masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Combo Khóa Học Ielts Prep là lộ trình khóa học ielts từ nền tảng, con số 0 đến chuyên sâu, đạt target như mong muốn của ielts prep. Lộ trình Khóa Học Ielts Prep bao gồm 4 khóa học bài bản được đúc kết từ kinh nghiệm học, ôn và thi ielts.

Nội dung khóa học
1. Khóa nền tảng ielts prep
1. TỪ VỰNG CƠ BẢN
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG TRUNG CẤP
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG NÂNG CAO
2.  NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
2. Khóa cơ bản ielts prep
IELTS LISTENING CƠ BẢN
IELTS READING CƠ BẢN
IELTS SPEAKING CƠ BẢN
IELTS WRITING CƠ BẢN
3. Khóa trung câp ielts prep
IELTS LISTENING trung cấp
IELTS READING trung cấp
IELTS SPEAKING trung cấp
IELTS WRITING trung cấp
4. Khóa chuyên sâu ielts prep
IELTS LISTENING chuyên sâu
IELTS READING chuyên sâu
IELTS SPEAKING chuyên sâu
IELTS WRITING chuyên sâu

[/chitiet]
Combo Khóa Học Ielts Prep
Combo Khóa Học Ielts Prep

[masp]ietls_kienluyen[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học  IELTS Speaking Online thầy Kiên Luyện 
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin giới các bạn khóa học ielts Speaking  online của thầy Kiên Luyện - Hướng dẫn luyện thi ielts đạt điểm số như mong ước.

DEMO MỘT VÀI NỘI DUNG KHÓA HỌC 
0. Watch This First
1.Pronunciation gồm 8 video học 
2.Grammar for IELTS Speaking gồm 10 video học
3.Discourse markers gồm 13 video học
4.Vocabulary gồm 6 video học
5.Strategies gồm 12 video học 
Và các tài liệu , file đính kèm khác.
Đánh giá - Review khóa học IELTS Speaking  Online thầy Kiên Luyện
Thật là đáng tiếc cho các bạn khi mới bắt đầu ôn luyện và luyện thi ielts mà chưa biết đến khóa học của thầy Kiên Luyện.
 Đây là khóa học writing online của thầy rất chi tiết, bài bản và dễ hiểu. Các kiến thức về phần writing trong kì thi ielts được thầy biên soạn trong khóa học rất đầy đủ và sát với đề thi thực.
Rất nhiều bạn đã học thầy và đạt được kết quả cao như mong muốn. Nếu bạn đang học để thi ielts thì hãy đăng kí ngay khóa học này nhé. Rất chất lượng, bài bản và đáng đồng tiền bát gạo hơn là bạn tạch kì thi ielts vừa tốn thời gian, công sức, tiền bạc, sức khỏe, tri thức.
Chúc các bạn học tốt. 

[/chitiet]
Share khóa học IELTS Writing Online thầy Kiên Luyện

   [masp]khoa_hoc_ieltsgighter[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Combo Khóa Học IELTS FIGHTER TARGET 6.5 
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Combo Khóa Học IELTS FIGHTER TARGET 6.5 

Ai nên tham gia khóa học
Bất kì ai muốn tham gia khóa học

Nội dung khóa học
1. Khóa học Ielts nền tảng mục tiêu 4.5 - 5.5: Ngữ Pháp - Viết - Nói
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - READING
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - SPEAKING
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - LISTENING
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - WRITING
Đánh giá Combo Khóa Học IELTS FIGHTER TARGET 6.5 

Khóa học được biên soạn chi tiết và công phu với nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]
Combo Khóa Học IELTS FIGHTER TARGET 6.5
Combo Khóa Học IELTS FIGHTER TARGET 6.5 

[masp]ieltsngocbach[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share combo khóa học ielts ngọc bách online 4 kĩ năng + file tài liệu, sách ielts ngọc bách 
Giới thiệu khóa học 

Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin giới thiệu cho cả nhà combo khóa học ielts ngọc bách online 4 kĩ năng + file tài liệu, sách ielts ngọc bách.
Nếu các bạn đang luyện thi ielts thì không thể không biết đến thầy Ngọc Bách ielts. 
Với kiến thức và bài tập được biên soạn tỉ mỉ và công phu, đặc biệt cách truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu nên rất đông các bạn luyện thi ielts thường theo học thầy Ngọc Bách ielts. 
Cùng Minutop tìm hiểu và combo 4 khóa học ielts cô huyền tương đương với 4 kĩ năng cơ  bản trong thi ielts " nghe - nói - đọc viết " 
Nội dung Combo khóa học ielts
I. KHÓA IELTS LISTENING ONLINE 2021 BY NGỌC BÁCH IELTS (NEW)
1.GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
+ Khóa học Listening online DUY NHẤT ĐI KÈM THỰC HÀNH và sửa bài chi tiết (chứ không phải chỉ học lý thuyết suông) . Khóa học ứng dụng công nghệ 4.0 thực hành trên website ieltsngocbach độc quyền đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa
+ Phương pháp làm từng dạng bài IELTS Listening, lỗi sai thường gặp, kinh nghiệm làm bài đều được mình trình bày một cách tỷ mỉ chi tiết. Bạn sẽ có mọi tips làm bài Listening chỉ trong 1 khóa học duy nhất
+ Các bạn sẽ thấy nhiều dạng bài Listening (như dạng dán nhãn bản đồ) biết mẹo làm từng dạng bài giúp bạn tránh được các lỗi sai không đáng có, qua đó nâng band điểm cực kỳ nhanh

2.NỘI DUNG BÀI GIẢNG
+ Tất cả các kinh nghiệm, bí kíp, phương pháp làm bài Listening hiệu quả đều được mình cô đọng trong khóa học này. Ví dụ: khi làm dạng Multiple Choices , các bước làm như thế nào để sao cho ăn full điểm các câu hỏi, tránh các cạm bẫy, các câu gây nhiễu thông tin, phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án

+ Tất cả các phương pháp đều được mình minh họa bằng ví dụ cụ thể, giải thích dễ hiểu. Bạn sẽ không phải suy nghĩ tìm tòi gì nhiều. Chỉ đơn giản là nạp phương pháp vào đầu và thực hành cho thành thạo.

+ THỰC HÀNH ngay với bộ 40 đề thi Listening sát nhất với thi thật kèm giải thích (song ngữ) chi tiết cặn kẽ từng câu hỏi. Dịch & highlight từ vựng tốt toàn bộ các đoạn hội thoại. Tất cả đều có trên trang ieltsngocbach.com đi kèm khóa học

+ Sau 2 tháng học phương pháp và thực hành với các bài tập trong khóa học -> bạn sẽ tăng ít nhất là 1~2 band điểm Listening

3.HÌNH THỨC HỌC
Các bạn sẽ học qua video bài giảng kèm tài liệu bổ trợ do mình biên soạn. Sau đó tra cứu phần giải thích câu hỏi, dịch hội thoại

4.YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Khóa học giảng kỹ lưỡng từ cơ bản đến nâng cao cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên phù hợp với mọi trình độ.

5.MỤC TIÊU ĐẦU RA
Tăng 1.5~2 band điểm so với đầu vào.

II. KHÓA READING ONLINE 2021 
BY NGỌC BÁCH IELTS (NEW)
Giới thiệu khóa học
+ Với khóa online này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự học IELTS Reading một cách đơn giản hiệu quả bằng các video bài giảng và giáo trình mới nhất do chính mình cùng các giám khảo bản xứ trong team IELTS Ngoc Bach biên soạn cẩn thận, kỹ lưỡng. Nội dung khóa học rất gần gũi với các đề thi Reading mới ra 2021

+ Phương pháp làm từng dạng được mình hệ thống thành từng bước và giải thích cách áp dụng cụ thể và chi tiết qua các ví dụ. Học sinh ở trình độ nào cũng có thể hiểu và áp dụng dễ dàng.

1.Nội dung bài giảng:
+ Với khóa online này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự học IELTS Reading một cách đơn giản hiệu quả bằng các video bài giảng và giáo trình mới nhất do chính mình cùng các giám khảo bản xứ trong team IELTS Ngoc Bach biên soạn cẩn thận, kỹ lưỡng. Nội dung khóa học rất gần gũi với các đề thi Reading mới ra 2021

+ Phương pháp làm từng dạng được mình hệ thống thành từng bước và giải thích cách áp dụng cụ thể và chi tiết qua các ví dụ. Học sinh ở trình độ nào cũng có thể hiểu và áp dụng dễ dàng

+ Các bài giảng trong khóa học:
Bài 1. Chiến thuật chung làm IELTS Reading
Bài 2. Hướng dẫn làm dạng Gap fill
Bài 3. Hướng dẫn làm dạng Multiple Choice
Bài 4. Hướng dẫn làm dạng True False Not Given
Bài 5. Hướng dẫn làm dạng Paragraph Headings
Bài 6. Hướng dẫn làm dạng Which paragraph contains
Bài 7. Hướng dẫn làm dạng Match a name with a statement
Bài 8. Hướng dẫn làm dạng Short answer questions
Bài 9. Hướng dẫn ôn tập
Bài 10. Áp dụng giải full đề thi thật
10.1. Hướng dẫn giải Cambridge ielts
10.2. Giải đề thi thật của British Council (các bộ đề thi riêng của BC rất sát thi thật phải mua nội bộ chứ không có trên mạng)

2.Giáo trình cho khóa học
+ Đây là khóa học reading DUY NHẤT ở Vietnam hiện tại có giáo trình riêng được biên soạn công phu chi tiết đến hơn 1000 trang. Đăng ký khóa online Reading của mình, sau khi các bạn xem xong video bài giảng , các bạn sẽ thực hành làm với giáo trình do mình biên soạn riêng cho khóa ( giáo trình này không phải là copy bài tập ở các sách khác vào mà do mình biên soạn giải thích từ đầu đến cuối)

+ Sau khi thực hành làm bài tập với giáo trình này , mình chắc chắn rằng 1 bạn chưa biết gì về Reading cũng có thể thành thạo các mẹo chiến thuật làm từng dạng câu hỏi Reading. Ngoài ra, từ vựng của các bạn sẽ tăng đáng kể. Vì sách của mình đi kèm bảng từ khóa chi tiết

3.Hình thức học:
Các bạn sẽ học qua video bài giảng kèm tài liệu bổ trợ (giáo trình do mình biên soạn, …). Các phương pháp được hướng dẫn trong video đảm bảo giúp các bạn có thể tự học IELTS Reading một cách đơn giản hiệu quả.

4.Yêu cầu đầu vào: Khóa học giảng kỹ lưỡng từ cơ bản đến nâng cao cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên phù hợp với mọi trình độ.

5. Mục tiêu đầu ra: Tăng 1.5~2 band điểm so với đầu vào.


III. KHÓA WRITING ONLINE 2021 
BY NGỌC BÁCH IELTS (NEW)
1.Nội dung:
Khóa học IELTS Writing online của mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Với khóa online này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự học IELTS Writing một cách đơn giản hiệu quả bằng các video bài giảng và giáo trình mới nhất do chính mình cùng các giám khảo bản xứ trong team IELTS Ngoc Bach biên soạn cẩn thận, kỹ lưỡng. Nội dung khóa học rất gần gũi với các đề thi Writing mới ra 2021

2.Hình thức học:
Các bạn sẽ học qua video bài giảng kèm tài liệu bổ trợ (giáo trình do mình biên soạn, file audio thu âm từ giáo viên bản xứ…). Các phương pháp được hướng dẫn trong video đảm bảo giúp các bạn có thể tự học IELTS Writing một cách đơn giản hiệu quả.

3.Yêu cầu đầu vào:
Khóa học giảng kỹ lưỡng từ cơ bản đến nâng cao cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên phù hợp với mọi trình độ

4. Mục tiêu đầu ra:
Tăng ít nhất là 1.0~1.5 so với đầu vào.

IV. KHÓA TOPIC VOCABULARY ONLINE 2021 BY NGOCBACH
1.Giới thiệu khóa học
Có thể các bạn đã biết “Vocabulary is the key to language learning, and it’s the key to a good IELTS score. The more words and phrases you know, the better you’ll do in the test.”

Do vậy, muốn đạt điểm IELTS Writing, Speaking tốt, đặc biệt là IELTS Writing, các bạn ĐẶC BIỆT CẦN nâng cao vốn từ vựng theo chủ đề (Topic Vocabulary)
Khóa học “IELTS Topic Vocabulary” ra đời chính là để giúp các bạn học tốt mảng này. Khóa học do mình soạn 100% (đã được review từ giám khảo bản xứ) chọn lọc từng cụm từ đắt giá phân theo các chủ đề thường gặp khi thi IELTS. Quan trọng là tối ưu cho học sinh Việt Nam.

Đây là các ideas, collocations mình phải mất nhiều năm tích lũy trong quá trình dạy và nghiên cứu về IELTS đúc kết ra.

Các bạn đăng ký khóa Topic Vocabulary sẽ được tặng SÁCH PARAPHRASE 2020, giúp các bạn paraphrase hiệu quả hơn khi viết bài task 1, task 2

2.VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC KHÓA HỌC TOPIC VOCABULARY
✔ BƯỚC 1
Xem video. Mỗi bài giảng sẽ đính kèm file pdf giải nghĩa các từ trong video. Các bạn đọc thật kỹ từng từ, nghĩa và ví dụ bằng tiếng Anh. Chỗ nào chưa hiểu thì xem lại phần dịch đại ý bằng tiếng Việt. Nhớ rằng câu ví dụ chính là gợi ý idea để các bạn viết bài task 2, phần lớn đều phù hợp cả trong IELTS Speaking, Writing.
Mình khuyến khích các bạn học cho mình các chủ đề THƯỜNG GẶP NHẤT khi thi IELTS là: Education, Environment, Health, Technology, Work. Các chủ đề khác các bạn có thể học sau.

✔ BƯỚC 2
Mỗi ngày các bạn học cho mình tầm 3~5 cụm từ (Không cần học quá nhiều từ 1 ngày).
Mở file audio thu âm của giáo viên bản xứ nghe một lượt và đối chiếu với script vừa đọc lại cụm từ tầm 3 lần.

✔ BƯỚC 3

+ Copy file audio vào điện thoại và nghe học bất cứ lúc nào rảnh.
+ Cố gắng mỗi từ đặt tầm 3 câu ví dụ.
+ Tạo thói quen cố gắng áp dụng các từ này vào bài viết task 2 cũng như speaking bất cứ khi nào có thể.
V. Combo bộ sách IELTS Ngoc Bach mới nhất
(Toàn bộ kiến thức để tự học IELTS đơn giản & hiệu quả)
1. SÁCH IELTS SPEAKING 2021
Sách update giải toàn bộ các câu hỏi có thể ra khi thi IELTS Speaking và cập nhật liên tục đảm bảo sát với đề thi thật nhất có thể. Xác suất trúng 95%. Ở phiên bản mới nhất, sách không chỉ update giải đề mà còn hướng dẫn bạn cách đưa ra câu trả lời sao cho đơn giản hiệu quả, dễ ăn điểm nhất.
2. SÁCH IELTS WRITING TASK 2 2021
Với sách này, thầy Bách tập trung hướng dẫn mọi người cách viết essay phần Task 2 trong IELTS. Sách bao gồm phần đáp án do thầy Bách viết gồm : hướng dẫn phân tích từ khóa, hướng dẫn brainstorming ý, bài viết theo phong cách đơn giản mạch lạc, giải thích từ vựng chi tiết, dịch tiếng việt toàn bộ cả bài viết lẫn từ vựng để bạn ở trình độ mới bắt đầu cũng có thể học theo. Toàn bộ bài viết đã được giám khảo bản xứ review -> đủ tốt để đạt band 8.0~9.0. Rất nhiều đề thi thật mới ra giống hệt trong sách này.
3. SÁCH IELTS WRITING TASK 1 2021
Với sách này, thầy Bách hướng dẫn mọi người cách mô tả các biểu đồ trong phần task 1 của đề thi IELTS. Sách gồm phương pháp giải tất cả các dạng bài ra trong task 1 kèm bài thầy Bách viết : Linegraph, Bar chart, Mix, Table, Process (tự nhiên và nhân tạo), Map (1map và 2map). Các bài viết rất đơn giản, dễ hiểu nhưng đủ tốt đạt band 9.0
4. SÁCH IELTS READING 2021
Đã update giải thích, phương pháp làm bài cho Cambridge ielts 13 (mới ra vào tháng 12/2020)
Cung cấp phương pháp, mẹo, cách làm tất cả các dạng bài IELTS Reading. Ngoài ra, với các câu hỏi trong bộ Cambrige (5-13), các bạn sẽ được giải thích tường tận chi tiết từng câu hỏi 1 kèm bảng keyword table sau mỗi câu hỏi. Hiện tại, KHÔNG MỘT SÁCH HAY TÀI LIỆU nào ở trên mạng hay trên hiệu sách giải thích các đáp án trong bộ Cambridge ielts TƯỜNG TẬN VÀ CHI TIẾT như thế.
5. SÁCH LỖI SAI TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN TRONG IELTS 2021
Với cuốn sách này, thầy Bách sẽ hướng dẫn các bạn tự học Ngữ Pháp & Từ vựng qua các lỗi sai thí sinh khi viết các đề IELTS thường mắc phải. Các lỗi sai sẽ được thầy Bách giải thích tường tận, chi tiết để làm sao lần sau gặp các bạn không mắc phải các lỗi này nữa. Nội dung chính của sách do thầy Bách cùng giám khảo IELTS soạn độc quyền, tất nhiên là vô cùng công phu, chi tiết.
6. SÁCH IELTS TOPIC VOCABULARY 2021
Bị thiếu ideas khi nói hoặc viết ? Đây chính là cuốn sách dành cho bạn
Có thể bạn đã biết cả trong Speaking lẫn Writing nếu muốn điểm cao thì 'topic vocabulary' is the key. Bạn cần phải biết diễn đạt câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng các từ vựng liên quan (express relevant ideas using good vocabulary). Cuốn sách này được soạn ra chính là để giúp các bạn điều này. Đây là tài liệu cực kỳ tuyệt vời với lượng từ vựng “IELTS topic vocabulary” vô cùng phong phú đa dạng, cũng như các giải thích, ví dụ rất dễ hiểu. Các bạn sẽ không phải lo về vấn đề thiếu ideas và từ vựng khi viết hay nói nữa.

Đánh giá - Reviewcombo khóa học ielts ngọc bách online 4 kĩ năng + file tài liệu, sách ielts ngọc bách
Như các bạn đã biết, một trong những giảng viên dạy và ôn luyên thi ielts tốt nhất trên thị trường hiện nay chính là ngọc bách ielts . Các tài liệu, bài giảng của thầy được biên soạn rất cơ bản đến chuyên sâu. Phù hợp với tất cả mọi người đang có nhu cầu luyện thi ielts đạt từ 6.0 - 8.0
IELTS Ngoc Bach là thương hiệu luyện thi IELTS uy tín lâu năm do thầy Ngọc Bách xây dựng, đã được hàng nghìn bạn học sinh, sinh viên tin tưởng và ôn luyện hiệu quả. Tiêu chí: ĐƠN GIẢN - HIỆU QUẢ - DỄ ÁP DỤNG là 3 tiêu chí IELTS Ngọc Bách theo đuổi và các bạn sẽ thấy nó xuyên suốt qua các bài giảng, các ấn phẩm luyện thi IELTS của thầy Ngọc Bách.
Minutop đánh giá rất cao những kiến thức từ khóa học của thầy và bởi thế thầy ngọc Bách ielts một trong giảng viên có số lượng người học cao nhất nước ta.
Đi thi ietls mỗi lần mất 4-5 triệu, một số tiền cũng không nhỏ. Nếu thi toeic hay các văn bằng khác chỉ có xấp xỉ 1 triệu , bạn thi tạch có thể thi lại. Nhưng ietls thì không, vì số tiền bỏ ra thi, cũng như mồ hôi, sức lực, thời gian khá dài nên mình khuyên mọi người nên bỏ xíu ra để tham gia khóa học cho chắc ăn. Cơ hội đỗ và nhận được bằng ielts là rất cao.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]

Share combo khóa học ielts ngọc bách online 4 kĩ năng + file tài liệu, sách ielts ngọc bách
Share combo khóa học ielts ngọc bách online 4 kĩ năng + file tài liệu, sách ielts ngọc bách

   [masp]ieltsnguyenhuyen[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share combo khóa học ielts nguyễn huyền online full 6 kĩ năng 
Giới thiệu khóa học      
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin giới thiệu cho cả nhà combo khóa học ielts nguyễn huyền online full 6 kĩ năng.
Nếu các bạn đang luyện thi ielts thì không thể không biết đến cô nguyễn Huyền ielts. 
Với kiến thức và bài tập được biên soạn tỉ mỉ và công phu, đặc biệt cách truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu nên rất đông các bạn luyện thi ielts thường theo học cô Huyền ielts.
Cùng Minutop tìm hiểu và combo 4 khóa học ielts cô huyền tương đương với 4 kĩ năng cơ  bản trong thi ielts " nghe - nói - đọc viết " cùng ngữ pháp và từ vựng

Nội dung Combo khóa học ielts
1.  Khóa học IELTS Listening online cô nguyễn Huyền ielts
Khóa Listening bao gồm:
12 video (các bạn có thể xem nội dung video trong hình bên dưới)
1 ebook bài tập gồm 100 bài được xếp theo dạng câu hỏi (gồm đề + transcript + bản dịch tiếng Việt chi tiết)
1 file audio cho 100 bài tập.
2.  Khóa học IELTS Speaking online cô nguyễn Huyền ielts
Khóa gồm 40 video bài giảng dạy chi tiết các dạng bài chính.
Khóa học được thiết kế dựa trên quá trình TỰ HỌC IELTS Speaking của bản thân và sự tìm tòi nghiên cứu trong suốt những năm ôn luyện và giảng dạy IELTS của Huyền. Đối với một người TỰ HỌC IELTS HOÀN TOÀN như Huyền, mỗi lần Huyền tạo ra một khóa học thì khóa đó cần phải:
Chi tiết nhất có thể (giải thích mọi thứ rõ ràng, không được dài dòng, phải có tính ứng dụng cao,…) → thì mới có thể tự học tại nhà được. Làm sao biết khóa thực sự chi tiết? → Bạn hoàn toàn có thể đánh giá qua video học thử bên dướivà các bài Huyền post về Speaking miễn phí trên website hàng tháng.
Các kỹ thuật đã được chính bản thân mình áp dụng và hiệu quả → Do đó các bài giảng được thiết kế sao cho dù đề thi có khác, nhưng miễn thuộc topic đó, mình vẫn có thể linh hoạt nói được.
3.  Khóa học IELTS Reading online cô nguyễn Huyền ielts
28 video bài giảng
2 quyển ebook chứa các bài tập được chia theo dạng.
Bài tập nào Huyền cũng giải thích chi tiết: Huyền không chỉ đưa đáp án, mà Huyền sẽ chỉ rõ đáp án đó nằm ở đâu? Tại sao tìm được đoạn đó? Tại sao biết câu nào trong đoạn đó chứa đáp án? Tại sao biết từ nào trong câu đó chứa đáp án?
Sau đó dù là ví dụ, bài tập nhỏ hay bài tập lớn Huyền đều rút từ vựng, từ đồng nghĩa cần học! Huyền dịch từ ra tiếng Việt, có cả phần giải nghĩa bằng tiếng Anh và có cả 1 ví dụ đi kèm để các bạn có thể hiểu từ đó hơn! Hình bên dưới là hình Huyền chụp từ 1 video trong khóa học. Sau mỗi bài tập hay ví dụ, Huyền đều rút từ chi tiết như vậy!
4.  Khóa học IELTS Writing online cô nguyễn Huyền ielts
Khóa IELTS Writing Online gồm 30 video bài giảng.
Trong video Huyền hướng dẫn chi tiết cách giải từng dạng bài cụ thể như thế nào! Khi vào thi thật, Huyền không biết đề thi cụ thể như thế nào nhưng chắc chắn dạng câu hỏi của đề các bạn sẽ làm được vì nó chỉ có chừng đó dạng mà thôi! Từng video sẽ đảm bảo cho bạn biết cách giải chi tiết từng dạng 
5.  Khóa học IELTS Vocabulary online cô nguyễn Huyền ielts
1 ebook chứa phần lý thuyết (Từ vựng cho 15 chủ đề phổ biến nhất trong IELTS) và phần bài tập tương ứng.
16 video: 1 video giới thiệu, 15 video sửa bài (Bài tập nào cũng được sửa và giải thích chi tiết).
Mỗi chủ đề gồm 20 cụm từ chính → Tổng cộng là 300 cụm từ chính.
Mỗi cụm từ chính đi kèm với 1 bảng từ học thêm được rút ra từ chính ví dụ của cụm từ chính vừa học.
Phần bài tập gồm 3 dạng bài: dịch từ, paraphrasing và dịch câu. 
6.  Khóa học IELTS ngữ pháp online cô nguyễn Huyền ielts
Khóa gồm 25 video và 1 ebook bài tập.
Thật ra sau khi học xong khoá học này, các bạn không chỉ học được cách viết câu sao cho đúng ngữ pháp đâu, các bạn còn tích luỹ được 1 lượng từ vựng rất lớn để phục vụ cho speaking và writing nữa. Bởi vì khi cho bài tập, H cho thêm từ vựng đi kèm như hình bên dưới:
7. Ebook ý tưởng & từ vựng cho 100 đề IELTS Writing
Sách gồm ý tưởng và từ vựng hay cho các chủ đề:
Advertising (2 đề)
Animal (2 đề)
Business & money (3 đề)
Cities(8 đề)
Crime (4 đề)
Education (17 đề)
Environment & Energy (5 đề)
Family & Children (8 đề)
Food & Diet (3 đề)
Government Spending (4 đề)
Health (3 đề)
Sports & Exercise (1 đề)
Technology (6 đề)
The media (1 đề)
Tourism & Travelling (4 đề)
Transport (4 đề)
Work (4 đề)
Other topics (21 đề – cultures, water, social problems, old buildings,….)
Đề update (10 đề)
Đánh giá - Review combo khóa học ielts nguyễn huyền online full 6 kĩ năng 
Như các bạn đã biết, một trong những giảng viên dạy và ôn luyên thi ielts tốt nhất trên thị trường hiện nay chính là cô Nguyễn Huyền. Các tài liệu, bài giảng của cô được biên soạn rất cơ bản đến chuyên sâu. Phù hợp với tất cả mọi người đang có nhu cầu luyện thi ielts đạt từ 6.0 - 8.0
Minutop đánh giá rất cao những kiến thức từ khóa học của cô và bởi thế cô Huyền một trong giảng viên có số lượng người học cao nhất nước ta.
Đi thi ietls mỗi lần mất 4-5 triệu, một số tiền cũng không nhỏ. Nếu thi toeic hay các văn bằng khác chỉ có xấp xỉ 1 triệu , bạn thi tạch có thể thi lại. Nhưng ietls thì không, vì số tiền bỏ ra thi, cũng như mồ hôi, sức lực, thời gian khá dài nên mình khuyên mọi người nên bỏ xíu ra để tham gia khóa học cho chắc ăn. Cơ hội đỗ và nhận được bằng ielts là rất cao.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]

Share combo khóa học ielts nguyễn huyền online full 6 kĩ năng 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn