marketing

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học 
Khoá Học Marketing Research Cùng AIM Academy hướng dẫn ứng dụng sức mạnh của nghiên cứu thị trường để xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, đến việc đưa ra kết luận và đề xuất chiến lược tối ưu hóa quyết định kinh doanh.
Với phương pháp giảng dạy thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, Khóa học nghiên cứu thị trường Market research aim academy với các dự án nghiên cứu thực tế, áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến và học hỏi từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành.

Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Nắm vững quy trình nghiên cứu thị trường
✅ Phát triển tư duy phân tích: dữ liệu một cách hiệu quả.
✅ Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu phân tích dữ liệu 
✅ Ứng dụng kiến thức vào  các dự án nghiên cứu thực tế, giải quyết các bài toán marketing cụ thể.
✅ Nâng cao năng lực cạnh tranh nghiên cứu thị trường, có lợi thế trong công việc và thăng tiến.
✅ Xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, đến việc đưa ra kết luận và đề xuất chiến lược. 
Nội dung khóa học
Buổi 1: Research 101 
Nghiên cứu thị trường trong bài toán kinh doanh
Thấu hiểu kết quả của nghiên cứu thị trường và khả năng dự đoán những thách thức trong kinh doanh
Nắm bắt các phương pháp nghiên cứu thị trường
Nắm vững quy trình nghiên cứu thị trường
Phân định vai trò và trách nhiệm của chuyên gia nghiên cứu thị trường thuộc bên khách hàng (client) và thuộc bên agency
Các phương pháp nghiên cứu thị trường tiêu biểu
Phân biệt nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng
Làm quen với các dữ liệu bán hàng (Sales data): Nghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng (Consumer household panel) và Đo lường bán lẻ (Retail audit)
Khám phá phương pháp Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes)
Cập nhật về nghiên cứu kỹ thuật số (Digital research) và lắng nghe mạng xã hội (Social listening)
Buổi 2: Giải mã sự thật ngầm hiểu (Consumer insights) và diễn giải tình huống nghiên cứu thị trường 
Giải mã sự thật ngầm hiểu
Phá vỡ những ảo tưởng về sự thật ngầm hiểu
Xác định sự thật ngầm hiểu
Thực hành xác định sự thật ngầm hiểu từ các chiến dịch quảng cáo
Diễn giải tình huống nghiên cứu thị trường
Phân tích tình huống để làm quen với việc khai thác sự thật ngầm hiểu từ nguồn thông tin khổng lồ
Trở thành người kể chuyện chứ không phải là người diễn giải data
Buổi 3: Phương pháp nghiên cứu định tính 
Biết cách kết nối với người tiêu dùng (Consumer connect)
Mô tả ưu và nhược điểm của phương pháp nghiên cứu định tính: Khi nào áp dụng thảo luận nhóm (FGD – Focus Group Discussion), phỏng vấn chuyên sâu (IDI – In Depth Interview), ethnography hoặc digital
Nắm bắt cách thức thiết kế nghiên cứu định tính: Cách thức chọn mẫu và phân phối mẫu (Composition)
Hiểu biết cách thức soạn câu hỏi và đặt câu hỏi trong nghiên cứu định tính: Các quy tắc và cách thức phát triển bản hướng dẫn thảo luận (Discussion guide)
Buổi 4: Thực hành nghiên cứu định tính
Thấu hiểu cách bộ não con người tư duy: Vì sao việc đặt câu hỏi tại sao không luôn là giải pháp sáng suốt
Hiểu về kỹ thuật Projective: Làm sao nắm bắt được tâm lý tiêu dùng hay sự thật ngầm hiểu, nắm bắt thị trường và thương hiệu
Khám phá tâm lý tiêu dùng và phân tích: Xác định đại dương xanh (Blue ocean) để thâm nhập thị trường
Thực hành phỏng vấn người tiêu dùng trong một phiên hội thảo nhóm (FGD – Focus group discussion)
Buổi 5: Nghiên cứu định lượng 
Xác định khi nào nên dùng nghiên cứu định lượng và cách thức mà giải pháp này giúp trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp
Nắm bắt phương pháp phỏng vấn và các loại hình nghiên cứu định lượng
Hiểu các phương thức chọn mẫu căn bản: Loại mẫu, phương pháp, giới hạn lỗi
Thiết kế bảng câu hỏi, những điều nên và không nên
Nắm bắt các chỉ số cơ bản của nghiên cứu định lượng
Hiểu các cách thông dụng để minh họa dữ liệu, và tìm ra câu chuyện ẩn sâu bên trong các con số
Ứng dụng nghệ thuật kể chuyện trong nghiên cứu định lượng, cách làm toát lên ý nghĩa của các con số hơn là mô tả các con số
Thực hành tại lớp
Buổi 6: Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes)
Giới thiệu về nghiên cứu sức khỏe thương hiệu
Hiểu biết về sức khỏe thương hiệu: Các thông số đo lường định kỳ và đột phát (Ad-hoc)
Xác định các thông tin chủ lực mà nghiên cứu sức khoẻ thương hiệu có thể đáp ứng được
Những việc cần làm khi thực hiện nghiên cứu sức khỏe thương hiệu
Xây dựng bảng câu hỏi
Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (Key performance indicators) được sử dụng phổ biến
Nắm bắt cách diễn giải dựa trên kết quả thu về và đề ra hành động
Biết cách đọc, diễn giải, và đưa ra kết luận phù hợp
Lưu ý những điều cần cẩn trọng khi đọc dữ liệu
Chuẩn bị cho những tình huống không thuận lợi, cần phải tìm kiếm những giải pháp thay thế
Buổi 7: Nghiên cứu kỹ thuật số 
Nghiên cứu kỹ thuật số cơ bản
Hiểu về insights và digital insights
Phân tích sâu về digital insights và tìm kiếm nơi có thể khai thác digital insights
Nắm bắt căn bản về phương pháp lắng nghe mạng xã hội (Social listening): Cách thu thập data lắng nghe mạng xã hội (Social listening data)
Biết về các chỉ số chính của nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội và những tầng lớp của tổng lượng thảo luận (Layers of buzz volume)
Thực hành đọc báo cáo nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội –  Theo dõi sức khoẻ thương hiệu (Brand health track) và báo cáo chiến dịch (Campaign report)
Nghiên cứu kỹ thuật số nâng cao
Hiểu về phân tích hành vi người tiêu dùng (U&A – Usage & Attitudes) trong nghiên cứu lắng nghe mạng xã hội
Biết cách khai thác ý tưởng và sự thật ngầm hiểu (Consumer insights) bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Thấu hiểu đối tượng mục tiêu bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Phân biệt sự khác nhau giữa chủ đề nóng (Hot topics) và xu hướng, những nguyên tắc của chủ đề nóng
Xác định và theo dõi tiến triển của xu hướng tiêu dùng (Consuming trends) bằng công cụ lắng nghe mạng xã hội
Thực hành tại lớp
Buổi 8: Dịch vụ đo lường bán lẻ (Retail measurement service and retail audit)
Lợi ích và phạm vi công việc của dịch vụ đo lường bán lẻ
Xác định các bài toán kinh doanh mà dịch vụ đo lường bán lẻ có thể trả lời được
Thấu hiểu các phương pháp cơ bản: Phương cách dịch vụ đo lường bán lẻ thu thập và truyền tải dữ liệu
Nắm bắt các dữ liệu đo lường bán lẻ: Doanh thu – thị phần  – phân phối – hỗ trợ khách hàng
Dữ liệu đo lường bán lẻ và cách kết nối trong phân tích dữ liệu
Nắm bắt các dữ liệu đo lường bán lẻ: Giá – sức mua – tồn kho
Thực hành tại lớp
Phân tích các tình huống thực tế và đọc các biểu bảng, diễn giải và kết nối các dữ liệu
Buổi 9: Thuyết trình cuối khóa  
Phân tích các tình huống thực tế khi tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như đánh giá sức khoẻ thương hiệu (Brand health), nghiên cứu bán lẻ (Retail audit), từ đó rút ra insights và biến thành hành động
Tổng hợp các kiến thức và khung mô hình chuẩn
Giải đáp các thắc mắc và gỡ rối 

[/chitiet]
Share Khoá Học Marketing Research Của AIM Academy
Share Khoá Học Marketing Research Của AIM Academy 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất đào tạo triển khai seo thành thạo trên một dự án hiệu quả, x2 khách hàng tiềm năng sau 27h.
Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và sự đào tạo tận tình đội ngũ giảng viên GTV SEO giàu kinh nghiệm và thành tích thực chiến khóa học SEO Blueprint AI là Khóa học SEO website tập trung vào thực hành và ứng dụng AI vào từng bước của quy trình SEO, giúp bạn đạt được kết quả vượt trội trong thời gian ngắn nhất.
Khóa học sẽ giúp bạn
 Tối ưu trải nghiệm UX, UI website và Chuyển đổi
 Bản vẽ SEO toàn diện từ A - Z 
 Phương pháp SEO hiệu quả, tiết kiệm và bền vững 
 Chiến lược & Chiến thuật đạt ROI tốt nhất từ SEO
 Thực hành và nắm vững kiến thức ngay tại lớp học
 Định hướng rõ ràng trong khôi phục & tăng trưởng Organic Traffic.
 Tư duy ứng dụng AI làm đòn bẩy SEO
Nội dung khóa học
Buổi 1: Google Crawl, Index & Ranking; Tiêu chí T.T.T, E.E.A.T; Các Khái Niệm
Mở đầu, giới thiệu giảng viên, giao lưu chia sẻ vấn đề băn khoăn của học viên.
Tổng quan lộ trình các buổi SEO Và tầm quan trọng
Phần I: Cost of Retrieval & Cách thức Google hoạt động thực tế hiện tại.
Cách google crawl, store & ranking hiện tại khác gì với trước?
Cost of Revitrval và các ví dụ Content
Tiêu chí T.T.T và E.E.A.T:
Định nghĩa
Tại sao phải chú trọng E.E.A.T? Các hạng mục tối ưu E.E.A.T.
Phần II: Giới thiệu & Mindset AI khi ứng dụng vào SEO
Các công cụ AI phổ biến & hiệu quả
Tư duy ứng dụng AI vào SEO
Phần III: Các định nghĩa cần nắm trong SEO thời kì AI:
Các định nghĩa:
Topical Authortiy
Source Context
Entity
Case study phân tích nội dung (Local & Global).
Buổi 2: Tư duy Entity Attribute, Research/nhóm keyword
Phần I: Customer Journey, Tư Duy Entity Attribute
Customer Journey
Khái niệm & Tầm quan trọng của Customer Journey.
Phân tích hành vi người dùng & Cách xác định Keyword ở mỗi giai đoạn Customer Journey
Hiểu Entity Attribute trong việc chọn Topic viết bài content
Entity Attribute là gì?
Tiêu chí & Lựa chọn Entity Attribute.
Phần II: Research Keyword
Phương pháp universal keywords research.
Expanded list post.
– AI trong việc research keyword, xây dựng Topical Map & Research Topic Cluster bổ trợ
Phần III: Nhóm Keyword Bám Sát Entity
Cách nhóm keywords cụ thể.
Tầm quan trọng của Nhóm Keyword trong SEO.
Quy trình triển khai Nhóm Keyword đúng chuẩn & nhanh chóng.
Phân loại topic dựa trên Entity & source context
AI trong việc nhóm keywords giai đoạn đầu
Research & Xác định Topic cần thiết triển khai.
Xác định thứ tự ưu tiên content triển khai trong Customer Journey
Buổi 3: Xây dựng content chuẩn SEO giúp đánh bại đối thủ
Phần I. Tìm hiểu intent của user
9 loại Intent trong user query
Phần II. Tiêu chí viết bài content dựa trên Cost Of Retrival (Cơ bản).
Tiêu chí viết bài content chuẩn SEO
Lưu ý khi triển khai thị trường YMYL (Your Money Your Life)
Tầm quan trọng của bố cục content và visual content.
Phần III. Cách viết content chuẩn SEO cho từng loại content
Định nghĩa một bài viết chuẩn Content SEO trong mắt Google & Người dùng
Information Resonpsiveness là gì? Cách ứng dụng trong content
Tiêu chuẩn Checklist bài viết Content chuẩn SEO.
Ứng dụng chat GPT / Bing AI vào viết bài content chuẩn SEO.
Buổi 4: SEO Audit Content Tổng Thể Website – Google Panda
Phần I: Qui Trình Audit Content Tổng Thể
Quy trình triển khai Audit Content hiệu quả
Bước 1. Thu thập dữ liệu
Bước 2. Phân tích: Phân loại Content & Đưa ra Action
Bước 3: Cách Lập Report Audit Content & Plan Chỉnh sửa Audit Content
Bước 4: Triển khai Chỉnh sửa Audit Content
Live demo phần setup & audit
Phần II: Các Lưu Ý Về Audit Content
Xác định mục tiêu – kết quả đạt được
Phân loại Content Type khi triển khai
Website Ecommerce: Cate – Sub Cate – Product – Blog
Website Dịch Vụ: Dịch vụ – Blog – News
Thứ tự ưu tiên triển khai chỉnh sửa Audit Content
Các tiêu chí đưa ra thứ tự ưu tiên triển khai
Phần III: AI – Review Chất Lượng Outline & Content Tương Ứng
Buổi 5: Thực Hành & Giải Bài Tập: Research/Nhóm Keyword & Outline Content
Giải bài tập Research keywords, nhóm keywords.
Research & outline bài viết chuẩn SEO
Buổi 6: Thiết Lập Cấu trúc Website SEO, Tối Ưu UX-UI, Quy Trình Optimization x2 Conversion
Phần I: Thiết Lập Cấu Trúc Website chuẩn SEO
I/ Cấu trúc website ECOMMERCE.
Giới thiệu, định nghĩa, lợi ích.
Hướng dẫn cụ thể tạo dựng cấu trúc website cho Ecommerce.
Case study A – Z tạo dựng cấu trúc website Ecommerce.
II/ Cấu trúc website DỊCH VỤ & BLOG
Hướng dẫn tạo dựng cấu trúc website Dịch vụ.
Case study cấu trúc website dịch vụ.
Hướng dẫn tạo dựng cấu trúc website Blog/thông tin.
Case study cấu trúc blog/thông tin
Phần II: SEO & Converion – Quy Trình Tối Ưu x2 Tỉ Lệ Chuyển Đổi Website Qua SEO
Checklist tối ưu UX & UI của cấu trúc website
Các checklist site-wide ảnh hưởng tới chuyển đổi.
Buổi 7: Sửa Bài Tập Audit Content và cấu Trúc Website
Sửa bài Audit Content.
Sửa bài Cấu trúc website
Buổi 8: Tối Ưu SEO Onpage, Mô Hình Internal Link Contextual
Phần I: Onpage Áp Dụng Topical Authority
Giới thiệu tổng quan – Checklist và tiêu chuẩn Onpage SEO (nâng cao theo topical authority)
Onpage Cate
Product
Page dịch vụ
Blog Chi tiết
Cách tối ưu SEO Onpage Automation
AI – Research các Name Entities, semantic keywords
Phần II: Internal link
Giới thiệu tổng quan về Link và cách thức Google Crawl và Linkjuice
Internal link và Mô hình đi link hiệu quả.
N-T-D (silo)
Topic Cluster
Internal link Nâng Cao – Trust và Traffic, Easy Win Method
Cách lập plan và quản lý Internal link cho tổng thể website
Buổi 9: Tối Ưu Technical Chuẩn SEO Xây Dựng Nền Tảng Vững Chắc
Cách nhận biết website đang mắc lỗi Technical.
Tận dụng khai thác triệt để Google Search Consolve trong Audit Technical
Core Web Vitual và cách thức tối ưu Mobile Technical.
Cách thức sử dụng sitemaps và robots.txt để chặn bots.
Cách thức tối ưu Technical cho website SEO nhiều thứ tiếng (nếu có)
Buổi 10: Schema & Entity nâng cao
Phần I: Entity cốt lõi & Nâng cao
Qui trình xây dựng, tối ưu Entity cốt lõi
Social stack: Tầm quan trọng và lưu ý triển khai đạt hiệu quả.
Syndication – Tiêu chuẩn phát tán và chăm sóc social.
Entity schema: Organization, Person
AI – Entity: Review, tối ưu Entity (About, author, bio,…)
Phần II: Schema
Giới thiệu là gì? Tại sao cần sử dụng.
Schema kết nối với Entity như thế nào?
Các mẫu template Schema cốt lõi: Organization, Person, Breadcrumb, Product, Blogposting, Service
Các điểm lưu ý khi triển khai schema
Buổi 11: Backlink Strategy & Tổng Kết Khóa Học SEO Blueprint AI
Phần I: Backlink
Thuận toán cảnh hưởng đến Backlink.
Cách ước tính backlink cần triển khai theo mật độ cân bằng link.
Audit backlink và xử lý backlink hiệu quả.
Các lưu ý khi triển khai backlink đối với website mới và website đã hoạt động.
Phần II: Kế hoạch SEO chi tiết & Tổng kết
Kế hoạch chi tiết triển khai SEO website (mới/cũ)
Bài test kiểm tra cuối khoá.
Chia sẻ các case study & điểm lưu ý của website học viên cần chú trọng ưu tiên
Trao bằng chứng nhận
Buổi 12 – entity – schema
Buổi 13 – schema, backlink, kê hoạch seo
Buổi 14.1 AI chuyên sâu PHẦN 1
Buổi 14.2 AI chuyên sâu PHẦN 2

[/chitiet]
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất
Share Khóa Học SEO Blueprint AI Của Gtvseo Mới Nhất

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối hướng dẫn bạn xây dựng kênh content chất lượng, thu hút người xem từ đó trở thành tệp fan trung thành, uy tín cho kênh tiktok, xây dựng thương hiệu và bán hàng hiệu quả nhất.
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Xây dựng content,  làm nội dung kênh uy tín
✅ Tạo chuỗi video cuốn hút thu hút người xem
✅ Xây dựng niềm tin cho các fan
✅ Cách làm tương tác, phản hồi với các fan
Nội dung khóa học
Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối  gồm 2 Buổi Zoom Học Với Thời Lượng 12 Tiếng

[/chitiet]
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối
Share Workshop Cách Làm Nội Dung Uy Tín Cho Tệp Fan Của Duy Muối 

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Short Video Production Của Ngân Hà Lê hướng dẫn bạn sở hữu một kênh video ngắn
để có thể kinh doanh,  xây dựng thương hiệu cá nhân và gia tăng doanh số hiệu quả. 
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng
 Xây dựng kênh video ngắn của riêng mình để có thể kinh doanh hay xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả.
 Sản xuất các video ngắn hấp dẫn, uy tín, hiệu quả mà không cần phải là một người quay dựng chuyên nghiệp.
✅ Quy trình sản xuất video viral 
✅ Cách lên kịch bản , concept để tạo video chất lượng
✅ CHecklist thiết bị, Cách setup góc máy  
✅ Thực hành từ a - z và dựng video chuyên nghiệp
Nội dung khóa học
Module 1: Mở đầu 
Trong module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các lưu ý về khóa học và những kiến thức tổng quan.
Module 2: Các thiết bị cần có để quay video ngắn
Trong module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ các thiết bị cần có để bạn có thể bắt đầu tự sản xuất các video ngắn.
Module 3: Các kiến thức cơ bản
Trong module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về các thông số khi quay phim để các bạn có thể nắm vững kĩ thuật tốt hơn.
Module 4: Các kỹ thuật sử dụng trong quay video ngắn
Trong Module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các kĩ thuật sử dụng trong quay video ngắn để các bạn có thể triển khai các video một cách sáng tạo hơn.
Module 5: Hướng dẫn lên concept và kịch bản quay video ngắn
Trong Module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình lên concept và kịch bản chi tiết cho các video ngắn.
Module 6: Hướng dẫn chi tiết setup quay video ngắn
Trong Module này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình lên ý tưởng và setup quay video ngắn cho nhiều mục đích khác nhau từ A-Z.
Module 7: Tổng quan về dựng video
Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức tổng quan giúp bạn có thể edit video được tốt hơn.
Module 7.1: Dựng video bằng phần mềm Premier Pro
Module 7.2: Dựng video bằng phần mềm Capcut PC (máy tính)

[/chitiet]
Share Khóa Học Short Video Production Của Ngân Hà Lê
Share Khóa Học Short Video Production Của Ngân Hà Lê

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Giác Ngộ Affiliate Tiktok Mới Nhất của  Phạm Củ & Chú Cá Review & Lê Xuân Lộc hướng dẫn bạn Nắm được phương thức hiệu quả để phát triển kênh bền vững qua hình thức kể chuyện từ đó làm affiliate, đột phá doanh thu bằng chính content.
Khóa học sẽ giúp bạn
 Tư duy đúng tiếp thị liên kết Tiktok, chọn sản phẩm tiềm năng, xây dựng thương hiệu cá nhân đúng cách
 Nắm được phương thức hiệu quả để phát triển kênh bền vững qua hình thức kể chuyện
 Tư duy xây dựng thương hiệu cá nhân đúng cách, xây dựng thương hiệu cá nhân đúng cách
 Phân biệt các định dạng nội dung và các content đỉnh cao, video vlog
Nội dung khóa học
Buổi 1: Lộ trình phát triển kênh Tiktok bền vững (08:00 – 11:00 15/06/2024) – Phạm Củ
Thương hiệu cá nhân là gì?
Phân biệt, lộ trình phát triển cho từng loại Influencer?
Cách triển khai bán hàng cho từng loại Influencer?
Buổi 2: Tư duy Affiliate Tiktok bền vững (14:00 – 18:00 15/06/2024) – Chú Cá Review Không Booking
Yếu tố của một video Affiliate thành công
Tư duy lựa chọn sản phẩm win
Sai lầm khi làm Affiliate
Công thức 4 WINS trong Affiliate Tiktok
Buổi 3: Đột phá doanh thu bằng content bền vững (08:00 – 11:00 16/06/2024) – Lê Xuân Lộc
Content bền vững là gì?
Phân biệt các định dạng nội dung
Tiềm năng định dạng VLOG
Công thức VLOG cho người chưa nổi tiếng
Cách sản xuất và thương mại hóa VLOG
Buổi 4: Q&A tất tần tật thắc mắc liên quan đến Affiliate (14:00 – 18:00 16/06/2024)
Bộ tài liệu đóng gói các kỹ năng trong quá trình affiliate: Cách tạo tài khoản tiktok , cách tạo shop và liên kết shop, kỹ thuật dựng video bằng Capcut cơ bản, kỹ thuật setup ánh sáng cơ bản, 80+ mẫu kịch bản bán hàng mỳ ăn liền

[/chitiet]
Share Khóa Học Giác Ngộ Affiliate Tiktok Mới Nhất
Share Khóa Học Giác Ngộ Affiliate Tiktok Mới Nhất

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Khóa Học Dropship SuperWhite Module Bán Hàng Online Thị Trường Global cùng cường Ug hướng dẫn bạn từ a - z cách xây dựng và phát triển thành công một cửa hàng dropshipping trên các sàn thương mại điện tử trên thế giới, giúp bạn gia tăng doanh số, thu nhập triệu đô. 
Học Dropshipping  chương trình đào tạo cách bán hàng Online trên thị trường Global, Dropshipping , Dropshipping Amazon, Ebay ,Shopify, Amazon,… 
Khóa học sẽ giúp bạn
- Hiểu rõ về mô hình dropshipping, cách thức hoạt động
- Xây dựng và tối ưu hóa  website, tối ưu hóa SEO, chạy quảng cáo và các kỹ thuật marketing khác để thu hút khách hàng và tăng doanh số.
- Hỗ Trợ Chạy Ads Cả Facebook và Instagram các Loại Ads (Retarget, Lookalike,…), chọn Target hợp lí và test hiệu quả.
- Thiết lập Store Shopify đẹp và sạch sẽ để tạo Landing Page, cách xây dựng “Thương hiệu” cho Store, Edit và cắt ghép, xóa phông ảnh cơ bản. Có khuôn cho mọi thứ gọn gàng hợp lí từ những cái nhỏ nhất như Policy.
Xây dựng dàn tài khoản quảng cáo facebook CHẠY QUANH NĂM
Nội dung khóa học
Phần 0: SUPPORT GROUP
Phần 1: TỔNG QUAN DROPSHIPPING
1. Tại sao là Dropship ?
2. Dropship thực sự đã nát
3. Các loại mô hình Drop & tiềm năng phát triển tương lai
4. Nên chọn thị trường nào cho newbie
5. Cần bao nhiu vốn để làm dropship
Phần 2: PRODUCT (NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM)
1. Giới thiệu module PRODUCT
2. Đặc điểm sản phẩm Dropship
3. Sản phẩm không nên bán
4. Quy trình tìm sản phẩm cơ bản
5. Tìm sản phẩm theo trend – Lv1
6. Tìm sản phẩm theo trend – Lv2
7. Tìm sản phẩm theo trend – Lv3
8. Mẹo tìm sản phẩm dùng tool
9. Mẹo chọn sản phầm bằng cơm (Tuyệt kỹ )
10. Các ngách gợi ý cho kinh doanh dropship
Phần 3: SUPPLIER (TÌM NHÀ CUNG CẤP)
1. Các nhà cung cấp cần biết
2. Lựa chọn nhà cung cấp uy tín
3. Chọn nhà cung cấp theo thị trường Global – EU -US
Phần 4: THIẾT LẬP STORE SHOPIFY FULL STACK
1. Tut đăng ký gói 3 tháng 3$
2. Mua & mẹo chọn tên miền
3. Trỏ tên miền
4. Mua & sử dụng email theo tên miền
5. Các tính năng trong store
6. Các tính năng trong giao diện
7. Tính năng trang quản trị
8. Lựa chọn đơn vị tiền tệ & trọng lượng
9. Set cước vận chuyển theo trong lượng
10. Set cước vận chuyển theo tổng đơn hàng
11. Set cước vận chuyển theo nhóm cụ thể (Combo)
12. Thêm tiêu đề & mô tả trang
13. Set thị trường hiển thị & loại thị trường không muốn bán
14. Thuế trong bán online & Dropship
15. Thiết kế logo & fv cho store
16. Tạo trang pháp lý – Part 1
17. Tạo trang pháp lý – Part 2
18. Tạo danh mục sản phẩm bằng tay & tự động
19. Tạo menu chính
20. Tạo Footer menu
21. Đăng sản phẩm thủ công
22. Đăng sản phẩm tự động
23. Design giao diện store (Miễn phí + trả phí) Tặng kèm theme 50$ bản quyền
24. Các app bổ sung cần thiết cho store
25. Một vài lưu ý tăng uy tín (trust) cho store
Phần 5: CÔNG THỨC ĐỊNH GIÁ BÁN
1. Công thức tính giá bán chuẩn (Vừa có ads)
Phần 6: BUID DÀN TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO FB CHẠY QUANH NĂM
1. Học về VIA
2. Học về BM
3. Học về Clone
4. Cách sử dụng nguyên liệu
5. Mô hình chia để trị
Phần 7: QUẢNG CÁO FACEBOOK
1. Tổng quang về FB ads
2. Xác định chân dung khách hàng
3. Chiến lược chạy sạch dropship
4. Xây dựng Fanpage
5. Tạo & gắn pixel Facebook vào Shopify
6. Lên camp Facebook ads
7. Đọc chỉ số report
8. Cách tăng ngân sách & scale
Phần 8: XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
1. Từng bước xử lý đơn hàng
2. Cách xử lý khi có hàng hoàn

[/chitiet]
Share Khóa Học Dropship SuperWhite Module Bán Hàng Online Thị Trường Global
Share Khóa Học Dropship SuperWhite Module Bán Hàng Online Thị Trường Global

[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Dropshipping Linh Thạch K42 Mới Nhất là khóa học update thêm nhiều kiến thức mới, hay , giá trị trên con đường kiếm tiền online của Linh Thạch. Trong đó như là dropshiping, bán hàng trên tiktok, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, trở thành koc, kol, bán hàng hội nhóm, bán hàng instagram, bán hàng xuyên quốc gia, bán người cho người việt, cho người nước ngoài... Khóa học mở ra cho các bạn rất nhiều con đường mới để lựa chọn các ngách phù hợp kiếm được lợi nhuận, đây là một khóa học cực kì chất lượng, uy tín , cũng như sự khắt khe kỉ luật nếu
Khóa học sẽ giúp bạn
Thời lượng: 30-35 ngày. (Tuần 2-3 buổi call, tùy theo tiến độ của team. 
⏱Thời lượng 1 buổi call: 2-4 tiếng. (Call riêng 1 vs 1 vô tư, lúc nào cũng đc.)
Phần “Thêm” là những phần kĩ năng mềm, hỗ trợ phần chính và các mẫu được soạn sẵn.
1️⃣. Chọn sản phẩm, theo nhiều cách khác nhau, cả dùng “cơm” cả dùng Tools, cách nhận biết supplier tốt xấu và cách chốt kèo chi hiệu quả. Cách định giá và nhìn nhận tiềm năng sản phẩm và phát triển.
2️⃣. Cách làm Store Shopify đẹp và sạch sẽ. Cách xây dựng “Thương hiệu” cho Store.
*Thêm: Edit và cắt ghép, xóa phông ảnh cơ bản. Có khuôn cho mọi thứ gọn gàng hợp lí từ những cái nhỏ nhất như Policy. Không yêu cầu Tiếng Anh
3️⃣. Làm Content Video và Ảnh. Hướng dẫn sử dụng phần mềm edit clip, form chuẩn của 1 content hay, phân tích tính năng của sản phẩm, các phân đoạn nhảy cảnh, tạo điểm nhấn cho selling point,…
*Thêm: Sẽ có 1 buổi phân tích clip WIN và danh sách các clip mẫu để học tập kèm theo file edit để có thể luyện tập theo dễ dàng.
4️⃣. Chạy Ads (Cả Facebook và Instagram):
– Tất cả các kiểu Post Ads và Cách tạo.
– Cách phân tích thông số, nhìn ra lỗi sai và phát triển.
– Cách tạo, mục đích và bản chất của tất cả các Loại Ads (Retarget, Lookalike,…)
– Cách chọn Target hợp lí và test hiệu quả.
*Thêm: Cách tạo ảnh, tạo clip, mô hình chuẩn và content.
(Nói chung là tất tần tật về Quảng Cáo để bán hàng.)
5️⃣. Instagram: Nuôi Instagram, để bán hàng, để làm Influencer, để bán lấy tiền và để có thể Post bài thuê. Mô hình chuẩn của từng loại Insta và cách tránh bản quyền. Nch là tất tần tật về Insta và những cách kiếm tiền với nó từ A tới Z.
6️⃣. Email Marketing: Tạo ra 1 phễu email marketing chuyên nghiệp và hiệu quả. Cách tăng tỉ lệ mở của Email, câu kéo thời gian và làm khách hàng hài lòng.
*Thêm: Phễu tự động tích hợp thêm cả nhắn tin vào điện thoại của khách.
7️⃣. TikTok: Từ cách quay clip, edit clip có sẵn, reup, short form, Ads đầy đủ hết.
8️⃣. Influencer Marketing: Cách tìm, thuê, gửi đồ, làm deal.
9️⃣. Bán hàng hội nhóm, không cần chạy quảng cáo, thích hợp cho người ít tiền, nhiều thời gian. Một hướng đi bắt đầu khá tiết kiệm và hiệu quả.
🔟. Xây hệ thống, kho vận, tuyển nhân viên, tối ưu chi phí, làm kho bãi, nhập sỉ.
1️⃣1️⃣. Áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) MIỄN PHÍ vào tìm kiếm, viết content, email,… Không yêu cầu 1 chữ Tiếng Anh vẫn có thể tạo ra Content, Email, và Mô tả sản phẩm trong store của riêng mình.
1️⃣2️⃣. Mở ra những cơ hội kiếm tiền vốn 0 đồng và yêu cầu kĩ năng thấp khi sử dụng AI miễn phí
📌. Mình có thể tự tin là mọi người hỏi gì về cái ngành này mình cũng có thể trả lời và giải thích được.
Trong khoá mọi người thích hỏi gì thêm cũng được, mình biết là mình sẽ chia sẻ, không cógiới hạn, mình vô cùng thoải mái.
Nội dung khóa học
Buổi 1 – Chọn sản phẩm, theo nhiều cách khác nhau. Cách định giá và nhìn nhận tiềm năng sản phẩm và phát triển
Buổi 2 – Cách làm Store Shopify đẹp và sạch sẽ. Cách xây dựng Thương hiệu cho Store
Buổi 3 – Làm Content Video và Ảnh
Buổi 4 – Chạy Ads (Cả Facebook và Instagram)
Buổi 5 – Nuôi Instagram, để bán hàng, để làm Influencer, để bán lấy tiền và để có thể Post bài thuê
Buổi 6 – Email Marketing. Tạo ra 1 phễu email marketing chuyên nghiệp và hiệu quả
Buổi 7 – TikTok Từ cách quay clip, edit clip có sẵn, reup, short form, Ads đầy đủ hết
Buổi 8 – Influencer Marketing Cách tìm, thuê, gửi đồ, làm deal.
Buổi 9 – Bán hàng hội nhóm, không cần chạy quảng cáo, thích hợp cho người ít tiền, nhiều thời gian
Buổi 10 – Xây hệ thống, kho vận, tuyển nhân viên, tối ưu chi phí, làm kho bãi, nhập sỉ.
Buổi 11 – Áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo ra Content, Email, và Mô tả sản phẩm trong store của riêng mình.
Buổi 12 – Mở ra những cơ hội kiếm tiền vốn 0 đồng và yêu cầu kĩ năng thấp khi sử dụng AI 

[/chitiet]
share Khóa học linh thạch k42 mới nhất
share Khóa học linh thạch k42 mới nhất

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn