excel

  [masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel

Chào các bạn, hôm nay  chia sẻ khóa học EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel. "Học excel nhưng không biết cách làm báo cáo" chính là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Bởi khi học Excel cơ bản, bạn thường chỉ học cách sử dụng Excel, nhưng lại không biết được quy trình để tạo ra 1 bản báo cáo. Những vấn đề thường gặp phải là:

- Tổ chức dữ liệu không khoa học, hợp lý dẫn tới khó khăn khi phải tổng hợp dữ liệu.

Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng.
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Nắm được phương pháp và cách tổ chức, cấu trúc một bảng dữ liệu đúng cách
Sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để quản lý, xử lý dữ liệu
Biết cách xây dựng các dạng báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết nhiều điều kiện
Biết cách vẽ biểu đồ, kỹ thuật vẽ biểu đồ động
Xây dựng tư duy tổ chức dữ liệu
Phát triển kỹ năng báo cáo, tăng tính thẩm mỹ trong báo cáo

NỘI DUNG
0
Chương 1: Tìm hiểu về cấu trúc bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong Excel
3 bài học thử

Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
01:57

Tải tài liệu kèm theo bài học

Hướng dẫn sử dụng công cụ
02:40

1. Thế nào là bảng dữ liệu? Các thành phần trong bảng dữ liệu
06:51
 Học thử

2. Luyện tập về định dạng bảng dữ liệu và sử dụng công cụ Cell styles trong định dạng
13:35
 Học thử

3. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu
04:59
 Học thử

4. Bài tập thực hành định dạng bảng dữ liệu
1
Chương 2: Các hàm và kỹ năng sử dụng hàm trong Excel
4 bài học thử

Tài liệu kèm theo chương 2

1. Cách viết hàm trong Excel
04:19

2. Cách nạp giá trị vào hàm
07:10
 Học thử

3. Cách cố định tọa độ trong công thức, hàm
05:08
 Học thử

4. Kỹ thuật viết hàm khoa học, hiệu quả, hạn chế sai sót
10:07
 Học thử

5. Chế độ tính toán của Excel và cách thiết lập
03:44
 Học thử

6. Hàm với dữ liệu dạng Text: Phân tách chuỗi ký tự
09:08

7. Hàm với dữ liệu dạng Text: Ghép nối chuỗi ký tự
11:21

8. Hàm với dữ liệu dạng Text: Thay đổi cách viết
08:55

9. Hàm với dữ liệu dạng Text: Tìm kiếm và thay thế
11:46

10. Hàm với dữ liệu dạng Text: Chuyển đổi cách viết định dạng
09:14

11. Hàm với dữ liệu dạng Number: Các phép tính toán cơ bản
06:33

12. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm cộng trừ nhân chia
10:26

13. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm thống kê, xếp hạng
06:07

14. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm liên quan tới tính chất của số
03:46

15. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm làm tròn số
09:33

16. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm lấy số ngẫu nhiên
04:00

17. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày tháng năm
08:43

18. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về tuần, thứ trong tuần
05:31

19. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày trong tháng, tháng trong quý
13:49

20. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm tính khoảng cách thời gian
07:19

21. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về giờ phút giây
09:05

22. Hàm Logic: nhóm hàm IF-AND-OR và kỹ thuật lồng ghép hàm
17:04

23. Hàm tra cứu thông tin: các hàm kiểm tra dữ liệu, loại dữ liệu, tính chất dữ liệu
06:15

24. Hàm Vlookup - Cấu trúc hàm, cách sử dụng hàm vlookup
06:31

25. Hàm Vlookup - Trường hợp sử dụng phương pháp tìm kiếm theo khoảng
07:38

26. Phân biệt hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP
10:00

27. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL
08:20

28. Luyện tập: Ứng dụng hàm subtotal
05:27

29. Hàm thống kê: Nhóm hàm COUNT
10:32
2
Chương 3: Kỹ thuật sửa lỗi, làm sạch bảng dữ liệu

Tải tài liệu kèm theo bài học.

1. Đánh giá nhanh bảng dữ liệu
06:57

2. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu thời gian
11:17

3. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu dạng Số
06:22

4. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi sai chính tả theo 1 danh sách
06:40

5. Kỹ thuật tìm và phân biệt dữ liệu trùng lặp
07:07
3
Chương 4: Kỹ năng quản lý dữ liệu theo Tên (Name Range)

1. Tác dụng của việc sử dụng Name Range và cách đặt tên vùng
08:11

2. Những lưu ý khi đặt tên
05:43

3. Quản lý tên đã đặt với Name Manager: Sửa, xóa, lọc tìm tên
05:44

4. Kỹ thuật đặt tên nhanh với tên tại dòng tiêu đề
04:06

5. Kỹ thuật đặt tên vùng tự động co dãn theo nội dung
05:31

6. Kỹ thuật đặt tên vùng phụ thuộc vào 1 tên khác
08:08
4
Chương 5: Khóa và bảo vệ dữ liệu trong Excel

1. Ý nghĩa của việc khóa, bảo vệ dữ liệu trong Excel
02:02

2. Kỹ thuật khóa truy cập vào Workbook
03:22

3. Kỹ thuật khóa cấu trúc của Workbook
02:11

4. Kỹ thuật khóa Worksheet: chỉ nhập vào ô được chỉ định trước
04:42

5. Kỹ thuật khóa Worksheet: không được nhập vào những ô đã có dữ liệu
02:54
5
Chương 6: Kỹ năng lập báo cáo tổng hợp trên Excel

File bài giảng chương 6

1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo tổng hợp
04:18

2. Các thành phần trong báo cáo và cách định dạng các phần trong báo cáo
10:41

3. Kỹ năng phân tích yêu cầu báo cáo để xác định cấu trúc báo cáo
14:51

4. Các công tác chuẩn bị để đảm bảo yêu cầu tính toán
04:46

5. Cách sử dụng công thức SUMIFS để tính toán kết quả báo cáo
10:16

6. Nguyên tắc cố định tọa độ khi viết công thức tính
07:11

7. Cấu trúc và cơ chế tính toán của hàm SUMIFS, COUNTIFS
10:14

8. Cách viết điều kiện trong hàm SUMIFS, COUNTIFS theo các dạng: Số, ngày, Text
13:28

9. Kỹ năng kiểm tra kết quả báo cáo
06:39

10. Kỹ thuật tối ưu báo cáo tổng hợp
03:56
6
Chương 7: Kỹ năng lập báo cáo chi tiết trên Excel

File tài liệu chương 13

1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo chi tiết
03:49

2. Cách xây dựng cấu trúc báo cáo dựa theo yêu cầu
05:37

3. Kỹ thuật lập báo cáo bằng phương pháp Lọc-copy-Paste
04:09

4. Phương pháp lập báo cáo sử dụng hàm logic IF, AND, OR
10:33

5. Phương pháp lập báo cáo sử dụng Advanced Filter
11:09

6. Tự động hóa báo cáo chi tiết với VBA và Advanced Filter
07:03
7
Chương 8: Kỹ năng in báo cáo

1. Yêu cầu về trình bày, in hoặc trích xuất báo cáo ra file PDF
02:32

2. Các kỹ thuật thiết lập liên quan tới in, trình bày trang in
08:45

3. Kỹ thuật in vừa đúng 1 trang A3 hoặc A4, A5
04:45

4. Kỹ thuật tạo header, footer cho trang in
04:45
TAG: Khóa học các hàm trong Excel, Excel cho dân kỹ thuật, Khóa học Excel Offline, Paste dữ liệu sau khi đã filter, Khóa học Excel, Excel cho kế toán quản trị
[/chitiet]
EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel

 [masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay

Chào các bạn,  chia sẻ khóa học VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay. Với khóa học Tuyệt đỉnh VBA,sẽ giúp bạn tăng ít nhất 200% năng suất làm việc. Hơn thế nữa, khi tận dụng lợi thế của lập trình VBA để tự động hóa thao tác và nghiệp vụ trên Excel, bạn có thể tiết kiệm hàng giờ mệt mỏi vì làm báo cáo, quản lý dữ liệu.

Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người thường xuyên gặp phải các vấn đề với số liệu bảng biểu: Dữ liệu Excel phân mảng ở nhiều file, nhiều định dạng khác nhau, khó khăn trong việc tổng hợp và làm báo cáo.
Người muốn tự động hóa thao tác công việc lặp đi lặp lại: định dạng, lập bảng báo cáo, lọc dữ liệu, tổng hợp thủ công copy/paste...
Người muốn bỏ túi bí kíp xây dựng các phần mềm hỗ trợ riêng đáp ứng yêu cầu công việc, hiện thực hoá mọi báo cáo mà trong đầu nghĩ đến.
Người muốn có chuyên gia VBA Excel để hỏi khi cần.
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng..
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Hình thành tư duy lập trình cơ bản giúp giải quyết các vấn đề tận gốc thông qua các bài tập thiết thực trong công việc.
Hiểu cặn kẽ các kiến thức căn bản.
Biết cách tự viết code, đọc hiểu code và sửa code
Thiết lập một tiện ích tự động xử lý số liệu
Thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu theo ý muốn.
Viết được các mã lệnh Macro để tự động phân tích, nhập và xử lý số liệu.
Nắm được một số kỹ năng lập trình thông dụng: Phát hiện và xử lý lỗi, tạo Userform, sự kiện, in hàng loạt, thêm/sửa/xóa dữ liệu, nạp dữ liệu, trích xuất dữ liệu...
Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...
NỘI DUNG

0
Chương 0: Tài liệu thực hành trong khóa học

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
05:42

2. Tài liệu VBAG01

3. Giáo trình học VBA online (bản in)

4. Lộ trình học tập

5. Hướng dẫn giải nén tài liệu
03:15

6. Tham gia nhóm học tập trên Facebook

7. Hướng dẫn sử dụng công cụ
02:40
1
Chương 1: Tổng quan về VBA
5 bài học thử

1. Giới thiệu những đặc điểm của file Excel có chứa VBA
02:41
 Học thử

2. Thiết lập phân quyền cho phép Excel sử dụng được VBA
03:24
 Học thử

3. Những chú ý khi sử dụng VBA trong các phiên bản Excel
02:29
 Học thử

4. Hướng dẫn làm quen với file bài giảng sử dụng trong chương trình
01:41
 Học thử

5. Hướng dẫn cách mở cửa sổ làm việc VBA
02:25
 Học thử

6. Giới thiệu về các cửa sổ làm việc chính trong môi trường VBA
06:15

7. Làm quen với các thiết lập cơ bản trong VBA
03:17

8. Hướng dẫn cách chia màn hình làm việc khi lập trình VBA
02:16
2
Chương 2: Cách ghi và sử dụng Macro
3 bài học thử

1. Khái niệm về Macro và cách ghi Macro
07:41
 Học thử

2. Cấu trúc cơ bản của 1 Macro
01:58
 Học thử

3. Cách sử dụng Macro trong Excel
03:56
 Học thử

4. Cách tạm dừng Macro đang chạy hoặc gặp lỗi
01:58

5. Lưu file có chứa Macro
03:47

6. Cách kiểm tra từng đoạn code thu được từ việc chạy từng dòng code
09:37

7. Cách đánh dấu ngắt đoạn code
02:26

8. Cách ghi chú nội dung trong các đoạn code
05:55

9. Những code hay sử dụng từ việc ghi Macro
08:04

10. Hệ thống bài tập về Record Macro

11. Chữa bài tập record macro - 01 - Thao tác kẻ đường viền Borders
09:29

12. Chữa bài tập record macro - 02 - AutoFit - Cell Styles
05:24

13. Chữa bài tập record macro - 03 - Sắp xếp dữ liệu A-Z
09:35

14. Chữa bài tập record macro - 04 - Định dạng kiểu số và ngày tháng
07:27

15. Chữa bài tập record macro - 05 - Filldown - giữ lại kết quả công thức
11:59
3
Chương 3: Tìm hiểu về Module trong VBA
1 bài học thử

1. Khái niệm về Module và các thao tác làm việc với Module
06:41
 Học thử

2. Kinh nghiệm khi đặt tên Module
05:24

3. Cách viết code trong Module
03:54

4. Những lưu ý khi đặt tên Macro
01:37
4
Chương 4: Kỹ thuật viết code trong VBA
2 bài học thử

1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trong VBA
02:38
 Học thử

2. Tìm hiểu về Đối tượng, phương thức, thuộc tính
06:44
 Học thử

3. Lưu ý về việc xuống dòng khi viết code
09:19

4. Các ký tự đặc biệt khi viết code
10:00

5. Cách sử dụng msgbox trong VBA
10:04

6. Cách sử dụng input box trong VBA
04:03

7. Hướng dẫn cách xây dựng tư duy lập trình
12:27

8. Bổ trợ: cách viết code trong VBA
03:24
5
Chương 5: Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA
1 bài học thử

1. Khái niệm về Biến trong lập trình
05:00
 Học thử

2. Kỹ thuật khai báo biến và cách thiết lập bắt buộc khai báo biến
08:38

3. Các kiểu biến trong VBA
06:35

4. Phân biệt 2 dạng Biến nhận giá trị cố định và biến nhận giá trị không cố định
03:32

5. Mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu trong excel với vba và cách chuyển đổi kiểu dữ liệu
12:42
6
Chương 6: Cách viết code VBA với đối tượng Range, Cell
1 bài học thử

1. Khái niệm về ô/vùng ô cố định hay không cố định trong VBA
07:17
 Học thử

2. Cách viết theo địa chỉ cố định
07:51

3. Cách viết theo địa chỉ không cố định
05:18

4. Cách viết Range kết hợp Offset
08:06

5. Các phương thức và thuộc tính hay sử dụng với đối tượng Range
09:41

6. Tìm hiểu về Select - Selection khi record macro
06:24

7. Tìm hiểu về dòng cuối trong lập trình VBA
08:35

8. Ứng dụng dòng cuối trong một số công việc thường gặp
10:52
7
Chương 7: Cách viết code VBA với đối tượng Worksheet
5 bài học thử

Tải tài liệu kèm theo bài học

1. Đặc điểm của đối tượng Worksheet và cách viết code
04:56
 Học thử

2. Cách viết code với tên Sheet đích danh
10:19

3. Cách viết code với phương pháp gán biến cho đối tượng Worksheet
07:20

4. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ActiveSheet với thuộc tính Activate
06:09

5. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Worksheet
07:23

6. Hướng dẫn quy trình 1: cách lấy nội dung từ Sheet này sang Sheet khác
21:03
 Học thử

7. Hướng dẫn quy trình 2: những chú ý khi làm việc với code ẩn/hiện Sheet
13:47
 Học thử

8. Hướng dẫn quy trình 3: những chú ý khi khóa Sheet
06:10
 Học thử

9. Hướng dẫn quy trình 4: những chú ý khi in nội dung trong Sheet
06:06
 Học thử
8
Chương 8: Cách viết code VBA với đối tượng Workbook
4 bài học thử

1. Đặc điểm của đối tượng Workbook và cách viết code
03:40

2. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ThisWorkbook với ActiveWorkbook
09:15

3. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Workbook
12:13

4. Cách gán biến khi làm việc với nhiều Workbook
11:26

5. Những lưu ý về đường dẫn tới thư mục chứa Workbook
07:30

6. Quy trình mở và lưu 1 Workbook
09:12
 Học thử

7. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 1
10:07
 Học thử

8. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 2
12:04
 Học thử

9. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook dạng tổng quát
15:11
 Học thử
9
Chương 9: Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA

1. Cấu trúc gộp nhóm các dòng code với With-End with
03:29

2. Giới thiệu về hàm IF trong VBA
04:53

3. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 1: Cấu trúc giản lược
09:41

4. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 2: Cấu trúc đầy đủ
05:31

5. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 3: Cấu trúc lồng ghép
08:46

6. Ứng dụng cấu trúc kết hợp nhiều mệnh đề trong lệnh IF
17:15
10
Chương 10: Tìm hiểu về vòng lặp trong VBA

Tài liệu chương 10

1. Khái niệm về vòng lặp trong lập trình
02:56

2. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 1
08:18

3. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 2
07:17

4. Tìm hiểu về bước nhảy và cách thoát khỏi vòng lặp For
03:07

5. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For each... Next
05:50

6. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp For để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
08:32

7. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp Do... While
08:37

8. Những lưu ý khi sử dụng vòng lặp Do... While
03:43

9. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp Do While để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
11:36
11
Chương 11: Các loại lỗi và cách xử lý lỗi khi lập trình

1. Các loại lỗi thường gặp khi lập trình VBA
05:06

2. Kỹ thuật cơ bản để khắc phục lỗi cú pháp và lỗi thi hành
07:46

3. Lệnh tránh lỗi và những lưu ý khi sử dụng
05:22
12
Chương 12: Lập trình UserForm cơ bản

Tài liệu chương 12

1. Khái niệm về UserForm và các thành phần thường sử dụng
05:01

2. Các chức năng chính trong hộp công cụ của UserForm
05:47

3. Những thiết lập cơ bản khi bắt đầu với UserForm
09:32

4. Kỹ thuật đặt Tab cho các thành phần trong UserForm
05:47

5. Cách thay đổi định dạng dữ liệu hiển thị trong Textbox
14:03

6. Tự động thay đổi kết quả dựa trên sự thay đổi của đối tượng khác
07:51

7. Giới hạn kiểu dữ liệu được phép nhập trong Textbox
04:02

8. Cách nạp 1 danh sách vào Combobox
06:40

9. Cách đóng UserForm và cách gọi ra UserForm
03:41

10.Cách lưu dữ liệu từ UserForm vào Sheet
10:47

11. Những chú ý khi lưu dữ liệu từ Userform vào Sheet
05:19

12. Cách đưa dữ liệu từ Sheet vào UserForm
08:44

13. Sử dụng Command Button để gọi ra 1 UserForm khác
06:39

14. Bài tập thực hành: Ứng dụng UserForm để tạo form nhập dữ liệu
02:03
13
Chương 13: Lập trình sự kiện trong VBA

1. Khái niệm về sự kiện trong lập trình
06:37

2. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết trực tiếp
04:03

3. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết gián tiếp
02:28

4. Bài tập thực hành: Lập báo cáo chi tiết gắn với sự kiện Worksheet_Change
08:37

5. Cách giới hạn phạm vi nơi kích hoạt sự kiện
07:24
14
Chương 14: Cách tạo MENU gọi lệnh Macro trên thanh công cụ của Excel

1. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel
01:52

2. Cách gọi 1 Macro trên thanh công cụ
02:14

3. Cách đổi tên hiển thị của chức năng trên thanh công cụ
01:38

4. Cách viết tiếng việt có dấu cho chức năng trên thanh công cụ
03:29

5. Cách tạo thẻ mới, nhóm mới để xây dựng MENU làm việc
04:32

6. Cách chèn ảnh đại diện cho các chức năng trên thanh công cụ
02:27

7. Cách tùy chỉnh vị trí hiển thị trên thanh công cụ
02:10
15
Chương 15: Các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

1. In phiếu lương hàng loạt

2. Chương trình quản lý nhân sự, in hợp đồng lao động

3. Chương trình quản lý thu-chi cá nhân

4. Chương trình quản lý và in Ủy nhiệm chi

5. Ứng dụng tạo ribbon vào chương trình quản lý kho
05:35
16
Chương 16: Kết quả các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

Tài liệu chương 16

Chuyên đề 01 - in phiếu lương hàng loạt
17:52

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 1 - lấy số hợp đồng
12:52

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 2 - lệnh in theo bộ phận
10:03

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 3 - báo cáo tình trạng hợp đồng
10:23
17
Chương 17: Tài liệu tham khảo - File mẫu sử dụng VBA trong công việc

Phần mềm quản lý nhân sự trên Excel bằng VBA

Bài kiểm tra trắc nghiệm 30 phút

Bài kiểm tra kiến thức Excel - VBA
TAG:Khóa học các hàm trong Excel, Học viết code trong Excel, Khóa học VBA nâng cao, Học VBA Excel, Viết code VBA
[/chitiet]
VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn