tin-hoc-van-phong

[masp]khoa_hoc_cpia[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Kiểm toán nội bộ đang và sẽ là nghề nghiệp được trả lương cao nhất tại Việt Nam, với mức lương lên đến hơn 1.000USD cho một kiểm toán viên nội bộ với chỉ 3 năm kinh nghiệm.
 Chương trình Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA hướng tới chuẩn hoá kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện kiểm toán nội bộ của các chuyên gia, với chương trình khung theo chuẩn mực quốc tế (IPPF) do Viện Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIA) ban hành.
Khóa học sẽ giúp bạn
Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA là chương trình đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao theo các chuẩn mực quốc tế về Kiểm toán nội bộ.
Chương trình gồm 3 module, theo khung kiểm toán nội bộ quốc tế, kết hợp với những phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia kiểm toán nội bộ trong các ngành khác nhau, Chương trình được xây dựng với các case study thực tiễn cho từng buổi học để học viên có thể bắt nhịp ngay lập tức vào nghề kiểm toán nội bộ.

Ai nên tham gia khóa học
Thành viên ban kiểm soát
Thành viên Phòng kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ cần chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ
Các kiểm toán viên độc lập muốn hành nghề kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
Nhân viên tư vấn trong dịch vụ rủi ro và kiểm toán nội bộ (ERS)
Thành viên bộ phận quản trị rủi ro hoạt động (Operational risk)
Thành viên bộ phận phòng chống gian lận và pháp lý (Legal & Compliance)
Kế toán/chuyên viên ngân hàng/sinh viên tốt nghiệp muốn hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
Giảng viên đại học muốn giảng dạy kiểm toán nội bộ
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
MODULE 1: QUẢN TRỊ CÔNG TY, RỦI RO, KIỂM SOÁT VÀ NỀN TẢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Phần 1: Tổng quan về KTNB
Case studies: CAN và SME
Khái niệm về KTNB
Môi trường KTNB tại Việt Nam
Vai trò nhiệm vụ KTNB
Đạo đức và năng lực KTNB
Chuẩn mực quốc tế về KTNB
Nghị định 05 và dự thảo 5 thông tư hướng dẫn
Phần 2: Quản trị công ty (CG)
Quản trị công ty (Corporate governance): Khái niệm cơ bản
Các mô hình quản trị và cấu trúc công ty
Cấu trúc HĐQT
Uỷ ban Kiểm toán và Ban kiểm soát
Điều lệ BKS, UBKT, Điều lệ KTNB
Case studies:
– Chứng khoán SME (Việt Nam)
– NHP – Giao dịch nội gián
– Dầu thực vật Tường An (Việt Nam)
– CII, HSG – Giao dịch nội gián
Phần 3: Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ COSO cho mục đích của KTNB
Tổng quan về Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp COSO (ERM)
Rủi ro kinh doanh và phân loại rủi ro kinh doanh
Case studies: Xây dựng Bản đồ nhiệt rủi ro
Case studies: Nhận diện rủi ro
Hệ thống KSNB theo COSO 2017
Môi trường kiểm soát
Hoạt động kiểm soát
Hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ trong doanh nghiệp
Đánh giá rủi ro gian lận
MODULE 2: BỘ PHM ĐÀO TẠO – FALSE ASSURANCE: CÔNG TY D-MERTON
Phần 1: Cấu trúc quản trị công ty và rủi ro
Phần 2: Uỷ ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ
Phần 3: Rủi ro, gian lận và các giao dịch mờ ám
Phần 4: Cải thiện hệ thống hướng tới quản trị tốt hơn
MODULE 3: THỰC HÀNH KỸ THUẬT KIỂM TOÁN NỘI BỘ – ỨNG DỤNG BỘ PHIM FALSE ASSURANCE
Phần 1: Chiến lược và kế hoạch kiểm toán
Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và walkthrough
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm toán năm
Case study: Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm cho D-Merton trong bộ phim False Assurance
Phần 2: Chương trình và thủ tục kiểm toán
Thực hành: Xây dựng Tài liệu lập kế hoạch và Chương trình kiểm toán
Case study: Quy trình bán hàng và quản lý khách hàng D-Merton
Case study: Quy trình mua hàng và quản lý nhà cung cấp D-Merton
Case study: Quy trình dự án đầu tư và mua sắm tài sản D-Merton
Phần 3: Lập báo cáo kiểm toán
Kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán
Thực hành viết báo cáo kiểm toán
Case study: Viết báo cáo KTNB D-Merton
Phần 4: KTNB theo chuyên đề
– Chủ đề 1: KTNB và phòng chống gian lận
Case study: Gian lận BCTC trên thị trường
– Chủ đề 2: Kỹ thuật Phân tích dữ liệu, kiểm soát hiệu quả chu trình kinh doanh
Case study: Phân tích dữ liệu lớn chi phí kinh doanh

[/chitiet]
Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa

[masp]khoa_hoc_HedgeAcademy[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Ttreasury Analysis Của Hedge Academy
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Ttreasury Analysis Của Hedge Academy
Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn – Đó là điều mà Hedge luôn hướng tới trong mọi khóa học. Kiến thức nên được cập nhật thường xuyên và liên hệ với thực tiễn để có thể áp dụng vào quá trình làm việc. Chính vì vậy, các khóa học nghiệp vụ của Hedge ra đời với mục tiêu giúp người học trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc chuyên môn.
Treasury Analysis là khóa học phân tích về nguồn vốn và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới thị trường tài chính. Mục đích chính của khoá học là giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng, khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng, hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn, tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính.
Khóa học sẽ giúp bạn
Giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng
Khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng
Hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn
Tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính
Độc lập phân tích, trình bày báo cáo phân tích vĩ mô, hiểu đúng các khái niệm và factor liên quan
Khoá học cụ thể hoá các kiến thức liên quan tới Fixed Income, Derivatives, Economics của CFA và FMP, Risk Model, Market and Integrated Risk của FRM. Khoá học được thiết kế qua các Project giúp học viên tự tìm kiếm thông tin và thực hiện phân tích chuyên sâu, tìm hiểu về các vấn đề khó như: TT41, TT13 của SBV tác động như thế nào tới kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng? Các vấn đề phức tạp như Securitization cũng sẽ được đem vào chương trình giảng dạy.

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.
Các bạn Back Office, Middle Office muốn tìm hiểu về nghiệp vụ Front Office. Các bạn RM Big Corporate, Investment Bank, RM Financial Institutions muốn tìm hiểu để giúp ích trong công việc với các bộ phận liên quan.
Các bạn Equity Analyst muốn nghiên cứu kỹ hơn các risk factors như lãi suất, tỷ giá, phân tích báo cáo tài chính trong ngân hàng, cách khai thác thông tin phục vụ cho việc định giá cổ phiếu ngân hàng.
Các bạn Banking Audit muốn tìm hiểu về cách thức MtM lợi nhuận so với kế toán ghi nhận lợi nhuận.
Các bạn sinh viên muốn tìm hiểu và định hướng phát triển nghề nghiệp sâu hơn ở các vị trí làm việc với tỷ giá, lãi suất
Các bộ phận Front Office muốn tìm hiểu về các bộ phận Middle Office như ALM, Market Risk và công việc liên quan khác
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Lộ trình khóa học gồm 35 buổi với 5 chủ đề và Practice Project:
Introduction of Treasury Analysis: 7 buổi
Bond: 5 buổi
Money Market: 3 buổi
FX and Derivatives: 4 buổi
ALM: 6 buổi
Practice Project: 10 buổi
Hình thức học: Học Online qua Skype
LƯU Ý: Vì kiến thức được giảng dạy trong khóa học khá chuyên ngành nên yêu cầu đầu vào cho khóa học là các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.

[/chitiet]
Share Khóa Học Treasury Analysis Của Hedge Academy

 [masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Cfa Level 2 Online Hedgeacademy 
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Cfa Level 2 Online Hedgeacademy 
Khóa học sẽ giúp bạn
Cơ hội học mọi lúc mọi nơi chỉ cần laptop hoặc smartphone có kết nối Internet mà KHÔNG CẦN CÀI CÁC PHẦN MỀM PHỨC TẠP.
✓ Kiến thức ôn luyện một cách bài bản, cơ hội trao đổi trực tiếp qua các buổi học với giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Khóa học CFA Level II ONLINE được thiết kế với nội dung bài bản và lịch trình khoa học phù hợp nhất với học viên với khoảng 60 buổi học (120 giờ học):
** 40 buổi học lượt 1: kiến thức chi tiết của toàn bổ 10 môn được khắc sâu với các câu chuyện liên hệ thực tế.
** Sẽ bao gồm 16 buổi revision học lượt 2: tổng ôn tập lại kiến thức và luyện chữa các dạng đề chi tiết
** Các buổi mock tests giúp học viên làm quen với đề và chuẩn bị tốt cho kỳ thi
** Giảng viên hỗ trợ 24/7, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ suốt quá trình học và thậm chí sau khi khóa học kết thúc.
** Sau mỗi buổi học đều có Video quay lại cho học viên tự xem lại khi cần

[/chitiet]
Share Khóa Học Cfa Level 2 Online Hedgeacademy
Share Khóa Học Cfa Level 2 Online Hedgeacademy 

[masp]khoa_hoc_hanhchinhnhansu[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự.
Bạn có nghĩ rằng công việc của nhân viên HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ chỉ đơn giản là ngồi bàn giấy, máy lạnh với những thao tác đơn giản? Thực tế cho thấy công việc này không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Những công việc của 1 nhân viên hành chính nhân sự có thể kể đến như: quản lý hồ sơ, công văn đến, công văn đi, quản lý tài sản trong công ty, cấp phát văn phòng phẩm, quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương... rất nhiều phải không? Ấy vậy mà trường học lại không dạy cho bạn phải làm thế nào, hoặc cụ thể hơn là sử dụng excel để quản lý các công việc này thế nào.

Ai nên tham gia khóa học
Không giới hạn đối tượng
Lợi ích khi tham gia khóa học
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng Word, Excel trong công việc
Nắm được kiến thức và phương pháp làm việc
Xây dựng bộ công cụ quản lý công việc trên Excel

Nội dung khóa học

1
Thông tin chung về khóa học
1. Tài liệu sử dụng trong khóa học
2
Phần 1: Những kỹ năng tin học văn phòng căn bản
3
Phần 2: Quy tắc trình bày và soạn thảo các loại văn bản theo tiêu chuẩn
4
Phần 3: Xây dựng chương trình quản lý các loại công văn, giấy tờ trên Excel
5
Phần 4: Xây dựng chương trình quản lý cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm trên Excel
6
Phần 5: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự trên Excel
7
Phần 5 (2): Theo dõi nghỉ phép năm của nhân viên
8
Phần 6: Xây dựng bảng chấm công trên Excel
9
Phần 7: Tìm hiểu về Thuế Thu nhập cá nhân 
10
Phần 8: Tìm hiểu về Bảo hiểm cho người lao động
11
Phần 9: Cách xây dựng 1 bảng lương chuẩn - Xử lý bảo hiểm và thuế TNCN 
12
Phần 10: Tìm hiểu về phương pháp trả lương GROSS và NET

Đánh giá Khóa Học HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự
Khóa học được biên soạn chi tiết và công phu với nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]

Share Khóa Học HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự
Share Khóa Học HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự

      [masp]khoahoc_ktcity[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khoá học Excel từ tư duy đến thực chiến - Nắm vững các hàm & công cụ trong Excel để ứng dụng bài bản vào công việc của mình
Giới thiệu khóa học
Excel là một công cụ siêu mạnh mẽ dành riêng cho giới văn phòng. Tính năng của nó có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về kế hoạch làm việc, báo cáo tiến độ cho đến kiểm toán. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay có đến 80% sinh viên và người đi làm không khai thác triệt để tiềm năng to lớn của Excel. Trong khoá học này bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về cách ứng dụng các tính năng của Excel để nâng cao được hiệu quả công việc, giúp tiết kiệm tối đa thời gian của bạn.
 Bạn sẽ nhận được
Hiểu rõ lợi ích của Excel trong công việc và học tập
Nắm bắt những thao tác cơ bản nhất của Excel
Hiểu và ứng dụng các hàm từ cơ bản đến nâng cao trong Excel
Biết cách khai thác các công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu suất khi sử dụng Excel
Thành thạo việc sử dụng Excel đa nhiệm cho đội nhóm
Tư duy và chiến lược sử dụng Excel để tối ưu hoá công việc
Nắm vững thêm các công cụ để tạo ra một bảng tính đẹp
Biết cách lập trình các công cụ tự động trong Excel
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Tại sao chúng ta nên học Excel

 • Chính sách hỗ trợ
 • Bài 1: Học Excel không chỉ để tính toán mà còn để tăng tư duy
 • Bài 2: Bản chất phía sau của việc tăng lương, thăng chức nhờ Excel có đúng không?
 • Bài 3: Nguyên tắc của việc học và sử dụng tốt Excel
 • Bài 4: Sự khác nhau giữa người biết dùng Excel và người giỏi Excel

Chương 2: Kiến thức nền

 • Bài 5: Giới thiệu công cụ Microsoft Excel 2016
 • Bài 6: Hướng dẫn mở công cụ Excel bằng nhiều cách
 • Bài 7: Giới thiệu cửa sổ làm việc của Excel và cấu trúc của một bảng tính
 • Bài 8: Một số thao tác cơ bản với tệp (mở, lưu file, đọc thuộc tính file)
 • Bài 9: Tương tác với cột, hàng trong bảng tính (thêm, xóa, ẩn, di chuyển, điều chỉnh kích thước,...)
 • Bài 10: Các thao tác cơ bản với vùng dữ liệu
 • Bài 11: Tip phím tắt: di chuyển nhanh trong một vùng dữ liệu
 • Bài 12: Các thao tác cơ bản với các Sheets
 • Bài 13: Hướng dẫn nhập liệu, tìm kiếm, thay thế giá trị
 • Bài 14: Tip ứng dụng công cụ tìm kiếm và thay thế giá trị
 • Bài 15: Các kiểu dữ liệu trong Excel
 • Bài 16: Tip phân biệt các kiểu dữ liệu trong Excel
 • Bài 17: Một số hàm nhận biết kiểu dữ liệu: ISTEXT, ISNUMBER
 • Bài 18: Bản chất các kiểu dữ liệu trong Excel được sử dụng như thế nào?
 • Bài 19: Chức năng Wrap text và thủ thuật xuống hàng trong một ô
 • Bài 20: Chức năng trộn ô Merge Cells
 • Bài 21: Thủ thuật Merge cells mà vẫn giữ nguyên giá trị trong ô

Chương 3: Hàm cơ bản - Mấu chốt của những người “Giỏi” Excel

 • Bài 22: Hàm cơ bản là gì? Bao gồm những hàm nào?
 • Bài 23: “Cầm tay chỉ việc” có đúng là nơi đáng tin cậy để học Excel?
 • Bài 24: Phần lớn người học Excel chỉ biết và sử dụng chưa đến 40% công dụng hàm cơ bản
 • Bài 25: Các nguyên tắc khi học hàm cơ bản để tăng tư duy giải quyết data

Chương 4: Hàm cơ bản và bài tập thực chiến tư duy

 • Bài 26: Định nghĩa, bản chất hàm SUM, AVERAGE, MIN, MAX
 • Bài 27: Bài tập (cấp độ khó ⅕)
 • Bài 28: Định nghĩa một số hàm Toán học (mũ, căn bậc hai, cộng, trừ, nhân, chia,...)
 • Bài 29: Thao tác tham chiếu trong Excel
 • Bài 30: Liệu rằng khi thêm bớt cột có ảnh hưởng đến địa chỉ ô tham chiếu trước đó?
 • Bài 31: Khái niệm, bản chất của ký tự, một chuỗi ký tự trong Excel
 • Bài 32: Các hàm liên quan đến ký tự - chuỗi ký tự
 • Bài 33: Hàm liên quan đến ngày/tháng/năm
 • Bài 34: Hàm liên quan đến thời gian giờ : phút : giây
 • Bài 35: Hàm lấy giá trị phần tử trong một tập hợp (CHOOSE)
 • Bài 36: Logical test trong Excel
 • Bài 37: Hàm AND, OR
 • Bài 38: Kỹ năng viết một hàm dài 2 trang A4 một cách đơn giản?
 • Bài 39: Bài tập luyện tư duy 1 (cấp độ khó ⅗)
 • Bài 40: Bài tập luyện tư duy 2 (cấp độ khó ⅗)
 • Bài 41: Bài tập luyện tư duy 3 (cấp độ khó ⅘)
 • Bài 42: Một số hàm toán học khác: ABS, INT, MOD, ROUND, ODD, EVEN
 • Bài 43: Một số hàm toán học khác: POWER, SMALL, LARGE
 • Bài 44: F9 - Phím quyền năng nhưng ít người biết tận dụng
 • Bài 45: Hàm IF - Và kỹ năng sơ đồ nhánh để vận dụng tối đa
 • Bài 46: 3 hình thức và công dụng của việc khóa tọa độ ô được tham chiếu

Chương 5: Một số công cụ trợ giúp khi sử dụng Data

 • Bài 47: Công cụ lọc filter cơ bản
 • Bài 48: Công cụ lọc filter nâng cao (Phần 1)
 • Bài 48: Công cụ lọc filter nâng cao (Phần 2)
 • Bài 48: Công cụ lọc filter nâng cao (Phần 3)
 • Bài 48: Công cụ lọc filter nâng cao (Phần 4)
 • Bài 49: Thủ thuật tạo nhiều bộ lọc trong một worksheet
 • Bài 50: Kết quả lọc vô nghĩa nếu không có những kỹ năng sau: Teamwork, Follow through, Flexible
 • Bài 51: Công cụ sắp xếp - sorting dữ liệu
 • Bài 52: Công cụ Text to Columns và ứng dụng vào việc xử lý data xấu
 • Bài 53: Pivot Table - Công cụ quyền năng cho việc báo cáo (Phần 1)
 • Bài 53: Pivot Table - Công cụ quyền năng cho việc báo cáo (Phần 2)
 • Bài 53: Pivot Table - Công cụ quyền năng cho việc báo cáo (Phần 3)
 • Bài 54: Công cụ Data validation - ứng dụng trong việc nhập liệu chuẩn

Chương 6: Hàm nâng cao hiệu suất xử lý data

 • Bài 55: Hàm VLOOKUP
 • Bài 56: Hàm HLOOKUP
 • Bài 57: Hàm INDEX, MATCH (Phần 1)
 • Bài 57: Hàm INDEX, MATCH (Phần 2)
 • Bài 58: Hàm COUNTIF, COUNTIFS - Đếm số phần tử thỏa mãn điều kiện
 • Bài 59: Hàm SUMIF, SUMIFS - Tính tổng theo điều kiện
 • Bài 60: Hàm SUMPRODUCT (Phần 1)
 • Bài 60: Hàm SUMPRODUCT (Phần 2)

Chương 7: Một số công cụ tạo nên bảng tính Đẹp & Chuyên nghiệp

 • Bài 61: Conditional formatting - Định dạng (style) ô dữ liệu theo điều kiện (Phần 1)
 • Bài 61: Conditional formatting - Định dạng (style) ô dữ liệu theo điều kiện (Phần 2)
 • Bài 61: Conditional formatting - Định dạng (style) ô dữ liệu theo điều kiện (Phần 3)
 • Bài 61: Conditional formatting - Định dạng (style) ô dữ liệu theo điều kiện (Phần 4)
 • Bài 62: Tạo bảng biểu - Table
 • Bài 63: Insert Picture - Chèn và định dạng hình ảnh
 • Bài 64: Chèn và định dạng Smartart graphic, Text box, Word art
 • Bài 65: Chèn ký tự đặc biệt (symbol) và công thức toán học (equation latex)

Chương 8: Một số thủ thuật cho việc nhiều người cùng làm chung một bảng tính

 • Bài 66: Bảo vệ vùng bảng tính, không cho phép sửa
 • Bài 67: Khóa chế độ chỉnh sửa khi gửi file cho người khác
 • Bài 68: Kỹ năng đóng gói file và bảo mật file trong quá trình gửi
 • Bài 69: Nên sử dụng nền tảng nào để chia sẻ file cho nhau (nhanh & bảo mật)
 • Bài 70: Kỹ năng lên kế hoạch làm việc chung một bảng tính

Chương 9: Tối ưu hóa công việc bằng công nghệ nói chung và Excel nói riêng như thế nào?

 • Bài 71: Ứng dụng Excel tính thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 72: Ứng dụng Excel tính Can Chi tương ứng với tuổi. VD 1996 → Bính Tý
 • Bài 72: Ứng dụng Excel tính Can Chi tương ứng với tuổi. VD 1996 → Bính Tý (Phần 2)
 • Bài 73: Ứng dụng Excel trong việc quản lý khóa học

GIẢNG VIÊN - LÃ VĂN TOÀN
3 năm kinh nghiệm giảng dạy phân tích - xử lý dữ liệu trên Excel; 2 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các dự án và doanh nghiệp: Learn Excel Online, Alpha Math, Giao Hàng Tiết Kiệm,...Co-founder tại Learn Excel Online - Dự án nâng cao khả năng ứng dụng tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint) trong công việc. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong việc tối ưu hóa công việc, nâng cao hiệu suất làm việc.
[/chitiet]

Khoá học Excel từ tư duy đến thực chiến - Nắm vững các hàm & công cụ trong Excel để ứng dụng bài bản vào công việc của mình

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn