[masp]tedu-24[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa họcKhóa học ASP.NET Core cơ bản - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
1. Giới thiệu về ASP.NET Core
2. Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển ASP.NET Core
3. Dotnet CLI giao diện dòng lệnh trong ASP.NET Core
4. Bắt đầu khởi tạo ứng dụng ASP.NET Core
5. Cấu trúc dự án ASP.NET Core
6. Khởi động ứng dụng trong ASP.NET
Core 7. Kestrel: Web Server dành cho ASP.NET
Core 8. Middleware và Request Pipeline trong ASP.NET
Core 9. Làm việc với file cấu hình trong ASP.NET
Core 10. Sử dụng Static Files trong ASP.NET
Core 11. MVC Design Pattern trong ASP.NET
Core 12. Xây dựng ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tiên
13. Cơ bản về ASP.NET Core Controller
14. Cơ chế Routing trong ASP.NET
Core 15. Attribute Routing trong ASP.NET
Core 16. Route Constrains trong ASP.NET
Core 17. Action Selectors & Action Verbs trong ASP.NET
Core 18. Action Result trong ASP.NET
Core 19. View trong ASP.NET
Core 20. Razor View Engine trong ASP.NET
Core MVC 21. Sử dụng Layouts và Section trong ASP.NET
Core 22. ViewBag và ViewData trong ASP.NET
Core 23. Model và ViewModel trong ASP.NET
Core MVC 24. Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET
Core 25. Xây dựng HTML Form trong ASP.NET
Core 26. Strongly Typed View trong ASP.NET
Core 27. Tag Helpers trong ASP.NET
Core MVC 28. Input Tag Helper trong ASP.NET
Core 29. Environment Tag Helper trong ASP.NET
Core 30. Cơ chế Model Binding: Truyền dữ liệu từ View lên
Controller 31. Model Validation trong ASP.NET
Core 32. Validation Tag Helper trong ASP.NET
Core 33. Unobtrusive Client Validation trong ASP.NET Corre
34. Cơ chế Dependency Injection trong ASP.NET
Core 35. Vòng đời của Dependency Injection: Transient, Singleton và Scoped

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Khóa học ASP.NET Core cơ bảnAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn