[masp]tedu-17[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Lập trình dự án Website bán hàng ASP.NET MVC 4 - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Đây là khóa học của TEDU với format là quá trình làm một dự án thực tế step by step để giúp các bạn giải quyết các vấn đề thường gặp một cách nhanh nhất.

Nội dung khoá học 1 Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên 2 Bài 2: Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúng 3 Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC 4 Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC 5 Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First 6 Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC 7 Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC 8 Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC 9 Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework 10 Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015 11 Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2 12 Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015 13 Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst 14 Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC 15 Bài 15: Kiểm tra session trong Admin 16 Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC 17 Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity Framework 18 Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC 19 Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst 20 Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC 21 Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị 22 Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC 23 Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC 24 Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC 25 Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC 26 Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio 27 Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET 28 Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC 29 Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style 30 Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài) 31 Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC 32 Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag 33 Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC 34 Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩm 35 Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp 36 Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom. 37 Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặp 38 Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 1 39 Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 2 40 Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 3 41 Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework 42 Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVC 43 Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API 44 Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha 45 Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng 46 Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC 47 Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC 48 Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax 49 Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC 50 Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete) 51 Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag 52 Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC 53 Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript 54 Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn 55 Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học 56 Bài 56: Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm 57 Cách đưa website ASP.NET lên hosting Windows Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Lập trình dự án Website bán hàng ASP.NET MVC 4Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn