[masp]tedu-13[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Quản lý source code trong dự án với GIT - Tedu.vn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Git là một hệ quản trị mã nguồn đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay. Được phát triển năm 2006 bởi Linus Tovarld, cha đẻ của Linux. Ngoài các dự án nhỏ hay cá nhận thì GIT cũng được áp dụng vào quản lý các dự án lớn với hàng trăm thậm chí hàng ngàn lập trình viên khác nhau. Trong dự án thực tế tôi đã từng tham gia và sử dụng GIT, GIT thật tuyệt vời, nhất là với sự chuyển dịch cách thức làm dự án phần mềm phức tạp, delivery nhanh chóng, đáp ứng các sự thay đổi của khách hàng thì GIT lại càng tỏ ra linh hoạt và quản lý source code một cách rất hiệu quả. GIT có thể áp dụng cho mọi loại dự án phần mềm và mọi loại kích thước dự án. Không đứng ngoài xu thế mình đã nghiên cứu, chắt lọc và cho ra một khóa học làm chủ hệ quản trị mã nguồn (SCMS – Source Control Management System) GIT với mong muốn giúp các bạn có một kỹ năng tốt nhất để đáp ứng công việc sau này. Không bị bỡ ngỡ hay gặp những khó khăn trong việc quản lý source code của dự án cũng như gặp những sự cố đáng tiếc trong dự án.

Nội dung khoá học

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý Version (VCS)

Bài 2: Giới thiệu tổng quan về GIT

Bài 3: Cách cài đặt GIT trên máy tính của bạn

Bài 4: Cấu hình GIT cho lần đầu tiên sử dụng

Bài 5: Khởi tạo 1 Repository

Bài 6: Quản lý sự thay đổi trong Repository

Bài 7: Xem lịch sử Commit

Bài 8: Huỷ bỏ sự thay đổi trong thư mục làm việc

Bài 9: Làm việc với Remote Repository

Bài 10: Làm việc với Tag trong GIT

Bài 11: Tạo các Alias để tăng tốc độ gõ lệnh

Bài 12: Khái niệm và cách làm việc với Branch

Bài 13: Cách merge nhánh và xử lý xung đột (Conlicts) trong GIT Bài 14: Quản lý nhánh trong GIT Bài 15: Workflow làm việc với nhánh trong GIT 16

Bài 16: Làm việc với Branches trên Remote Repository 17

Bài 17: Tìm hiểu Rebasing trong GIT 18

Bài 18: Github - Cài đặt và cấu hình Github 19

Bài 19: Github - Đóng góp vào một dự án trên Github 20

Bài 20: Github - Bảo trì dự án trong Github 21

Bài 21: Github - Quản lý team dự án 22

Bài 22: Cài đặt một Git Server cho chính mình 23

Bài 23: Làm rõ hơn vấn đề Reset 24

Bài 24: Stashing và Cleaning 25

Bài 25: Merge code nâng cao 26

Bài 26: Làm việc với GIT thông qua Source Tree 27

Bài 27: Sử dụng GIT với Git Extension trong Visual Studio 28

Bài 28: Giới thiệu về Bitbucket 29

Bài 29: Bài tập quản lý source code trong dự án thực tế 30

Bài 30: Ôn tập kiến thức và kết thúc khoá học

Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

[/chitiet]
Quản lý source code trong dự án với GITAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn