[masp]trungtamjava-03[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Java Network  

 - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học lập trình mạng giúp bạn viết các chương trình truyền tải dữ liệu thông qua mạng ví dụ như chat, rmi, hay download... Kiến thức yêu cầu: Java nâng cao Java cơ bản Khóa học lập trình mạng giúp bạn viết các chương trình truyền tải dữ liệu thông qua mạng ví dụ như chat, rmi, hay download... Trong khóa nay cung cấp cho bạn các kiên thức cần có về sử dụng Java trong lập trình mạng: + Xây dựng ứng dụng chát dùng socket. Từ đó có thể nâng cấp thêm về giao diện swing sẽ tốt hơn.
Nội dung bao gồm 9 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
URL & Connection Java Network
01 - Giới thiệu về lập trình mạng trong Java Java Network
02 - URL class trong Java Java Network
03 URLConnection Class trong Java Java Network
04 HttpURLConnection trong Java Java Network
05 InetAddress trong Java RMI & SOCKET Java Network
06 Java Socket Programming Java Network
07 Chat sử dụng socket trong Java Java Network
08 Java DatagramSocket trong Java Java Network
09 Java RMI gọi hàm từ xa
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Share khóa học: Java Network  - Trungtamjava

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn