[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Bí quyết giao tiếp để thành công - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Khóa học phù hợp với những người đã, đang gặp các vấn đề về giao tiếp, không tự tin, không thể diễn đạt ý tưởng trước đám đông, nhà lãnh đạo; hoặc dành cho những người đang làm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp. Khóa học gồm 3 học phần với 12 bài giảng về bí quyết giao tiếp:
- Giao tiếp có tầm quan trọng như thế nào?
- Các chức năng và cơ chế trong giao tiếp?
- Những phương tiện trong giao tiếp.
- Các cơ sở hoạt động của giao tiếp và nguyên tắc để xác lập một mối quan hệ.
- Các kỹ năng quan trọng trong giao tiếp.
Lợi ích từ khoá học
Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ: "Giao tiếp hoặc là chết"
Biết được phương tiện, cơ sở của giao tiếp trong việc tạo dựng mối quan hệ
Nắm được các kỹ năng cơ bản của giao tiếp: kỹ năng nghe, nói, khen chê và phi ngôn ngữ
Biết được cách thiết lập một thông điệp đúng
Phù hợp với
Những học viên muốn tự tin nói, diễn đạt được ý tưởng trước đám đông, thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng
Những học viên kỳ vọng thăng tiến, trở thành lãnh đạo cần chuẩn bị kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo
Những học viên muốn cải thiện khả năng tư vấn, chăm sóc khách hàng
Bất kì ai muốn cải thiện kĩ năng giao tiếp của bản thân
NỘI DUNG 
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Bài 1: Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp và chức năng của giao tiếp
09:22
Bài 2: Giao tiếp đối với việc thiết lập mối quan hệ. Những nhận định cần tránh trong giao tiếp
10:53
Bài 3: Năm cơ chế trong giao tiếp vận hành. Những tác động sai lầm trong giao tiếp
15:42
Chương 2: Phương tiện, cơ sở hoạt động của giao tiếp
5 Bài
Bài 1: Phương tiện để chuyển tải giao tiếp
08:34
Bài 2: Cơ sở tâm lý của hoạt động giao tiếp
16:57
Bài 3: Cơ sở văn hóa của hoạt động giao tiếp
01:57
Bài 4: Cơ sở môi trường xã hội của hoạt động giao tiếp
05:45
Bài 5: Các nguyên tắc cần có khi xác lập mối quan hệ
06:48
Chương 3: Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp
4 Bài
Bài 1: Kỹ năng lắng nghe
12:07
Bài 2: Kỹ năng nói
07:31
Bài 3: Kỹ năng khen chê
09:41
Bài 4: Phi ngôn ngữ
11:54
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Bí quyết giao tiếp để thành công - Lê Thẩm Dương





Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn