[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Bí quyết trở thành người đứng đầu - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo không phải tự sinh ra mà có, cũng không phải là một hành động cảm tính mà phải thông qua một quá trình không ngừng trau dồi và rút kinh nghiệm, và hoàn toàn có thể học được. Khóa học "Bí quyết trở thành người đứng đầu" là tổng hợp súc tích, ngắn gọn các kinh nghiệm của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương về kỹ năng lãnh đạo, giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, hay đơn giản giúp cải thiện kỹ năng và tư duy quản lý của mình.
Lợi ích từ khoá học
Nghề lãnh đạo là gì? Ở đâu thì cần lãnh đạo?
Nguyên nhân thất bại của một người lãnh đạo
Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
Các chùm khái niệm người lãnh đạo phải biết: nhân sự, nghề lãnh đạo, sản phẩm của nghề lãnh đạo và cách bán sản phẩm đó
Tố chất lãnh đạo cần có và cách cải thiện
Hiểu cách xây dựng quyền lực cho bản thân
Phương pháp sử dụng quyền lực chuẩn xác
Kỹ năng sử dụng quyền lực của một người lãnh đạo tài ba
Phù hợp với
Người đang làm lãnh đạo
Người có mong muốn làm lãnh đạo
NỘI DUNG 
Chương 1: Tổng quan, đặt vấn đề nghề lãnh đạo
4 Bài

Bài 1: Đặt vấn đề: Lãnh đạo là gì
02:29

Bài 2: Vị trí của lãnh đạo và các nguyên nhân thất bại
05:20

Bài 3: Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
06:57

Bài 4: Tổng kết chương: lãnh đạo là nghề
04:04
Chương 2: Các khái niệm về nghề lãnh đạo
8 Bài

Bài 1: Các khái niệm về nghề lãnh đạo
01:47

Bài 2: Khái niệm: Nhân sự
07:03

Bài 3: Thực hành tương tác về khái niệm nhân sự
08:12

Bài 4: Khái niệm: Lãnh đạo
03:59

Bài 5: Sản phẩm của nghề lãnh đạo
03:08

Bài 6: Bán sản phẩm nghề lãnh đạo
03:14

Bài 7: Tổng kết khái niệm lãnh đạo
03:43

Bài 8: Thực hành tương tác về khái niệm lãnh đạo
07:27
Chương 3: Các thành tố của nghề lãnh đạo
14 Bài

Bài 1: Các thành tố của nghề lãnh đạo
02:26

Bài 2: Thành tố thứ nhất: Tố chất
04:07

Bài 3: Giới thiệu yếu tố đầu tiên của tố chất: Tầm nghĩ
02:48

Bài 4: Năng lực (căn) là gì
10:35

Bài 5: 6 mức độ của tầm (cốt)
06:33
Bài 6: Yếu tố thứ hai và thứ ba của tố chất: Quy tụ và tạo động lực
03:12
Bài 7: Tổng kết về tố chất
06:01
Bài 8: Thành tố thứ hai: Xây dựng quyền lực
03:06
Bài 9: Các quyền của nhà lãnh đạo
09:27
Bài 10: Tổng kết về quyền lực
07:46
Bài 11: Thành tố thứ ba: Phương pháp sử dụng quyền
08:14
Bài 12: Các phương pháp sử dụng quyền
11:13
Bài 13: Thành tố thứ tư: Kỹ năng sử dụng quyền
05:12
Bài 14: Hệ thống các kỹ năng
08:16
Chương 4: Tổng kết
1 Bài
Bài 1: Tổng kết và giới thiệu các chương trình sau
05:45
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Bí quyết trở thành người đứng đầu - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn