[masp]ts_lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Khóa học gọi vốn - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Là khóa học trong chuỗi khóa học "Lộ trình khởi nghiệp" của TS.Lê Thẩm Dương
Khóa học bao gồm các nội dung:
Khái niệm gọi vốn và các sai lầm khi gọi vốn.
Các nguyên tắc gọi vốn.
Các chiến lược gọi vốn.
Các nguồn gọi vốn.
Các nguyên tắc về kĩ năng gọi vốn và thời điểm cần gọi vốn.
 Lộ trình học tập:
17 bài học xây dựng trên lý thuyết và kỹ năng gọi vốn
Lợi ích từ khoá học
Hiểu các khái niệm về gọi vốn và các sai lầm thường thấy trong gọi vốn.
Hiểu được các nguyên tắc trong gọi vốn và kĩ năng gọi vốn qua đó lên được chiến lược gọi vốn hợp lý.
Biết được các nguồn vốn và cách thức tiếp cận tới các nguồn vốn.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
NỘI DUNG 
Chương 1: Lý thuyết về gọi vốn
5 Bài
Bài 1: Tổng quan về gọi vốn
12:31
Bài 2: Các sai lầm thường gặp (Phần 1)
07:54
Bài 3: Các sai lầm thường gặp (Phần 2)
06:41
Bài 4: Nguyên tắc gọi vốn (Phần 1)
06:27
Bài 5: Nguyên tắc gọi vốn (Phần 2)
06:59
Chương 2: Kỹ năng gọi vốn
12 Bài
Bài 1: Chiến lược gọi vốn phần 1: Sơ đồ chiến lược về mặt nguồn
14:28
Bài 2: Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 1)
10:25
Bài 3: Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 2)
05:33
Bài 4: Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 3)
06:35
Bài 5: Khái niệm các nguồn vốn
06:18
Bài 6: Có thể gọi vốn từ các nguồn (Phần 1)
09:42
Bài 7: Có thể gọi vốn từ các nguồn (Phần 2)
10:27
Bài 8: Các nguyên tắc về kĩ năng gọi vốn
07:36
Bài 9: Khi nào người ta góp vốn
06:48
Bài 10: Sơ đồ lòng tin (Phần 1)
09:15
Bài 11: Sơ đồ lòng tin (Phần 2)
09:08
Bài 12: Sơ đồ lòng tin (Phần 3)
06:08
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Gọi vốn - TS.Lê Thẩm Dương 





Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn