[masp]fedu-12[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
HTML CSS Cơ bản
Giới thiệu khóa học
Học HTML CSS cơ bản từ đầu. 
Nội dung khóa học
001- Giới thiệu khóa học và cài đặt công cụ
  Giới thiệu (00:47)
  001-Giới thiệu khóa học (08:30)
   002-Cài đặt công cụ (07:57)
002- Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản
  003-Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản (06:12)
  004-Thẻ tiêu đề (04:44)
  005-Nhóm thẻ xuống dòng (03:41)
  006-Thẻ trình bày text và gắn link (05:23)
   007-Thẻ ảnh (03:34)
003-Giới thiệu CSS cơ bản
  008-Giới thiệu CSS (05:09)
   009-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành - phần 1 (07:50)
   010-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành - phần 2 (03:40)
   011-Học thuộc tính CSS qua bài thực hành - phần 3 (04:39)
004-Thuộc tính Flex trong CSS
  012-Giới thiệu class trong CSS (06:57)
  013-Áp dụng class và chia cột (05:22)
  014-Luyện tập chia cột bằng flex (12:36)
  015-Cách gọi CSS nâng cao (05:37)
005- Luyện tập chia cột bằng Flex
  016-Luyện tập công thức chia cột (10:10)
  017-Cách cài đặt và sử dụng font icon (08:35)
   018-Cách sử dụng nhiều Class cùng một lúc (10:21)
006-Chữa bài tập
  019-Chữa bài tập làm website tin tức báo mới sử dụng kiến thức đã học (13:54)
  020-Giải thích thuộc tính display block (05:18)
007-Làm menu với HTML CSS
  021-Cách làm menu với HTML CSS (04:10)
  022-Thực hành với menu website báo mới (16:33)
  023-Cách căn giữa menu (06:25)
   024-Cách làm hiệu ứng di chuột lên ảnh tương tác lên chữ (13:30)
   025-Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex - Phần 1 (12:23)
  026-Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex - Phần 2 (10:48)
008-Làm hiệu ứng slide cơ bản nhất
  027-Cách làm hiệu ứng slide ảnh cơ bản nhất (10:26)
  028-Cách tinh chỉnh kích cỡ của hiệu ứng slide (05:14)
009-Chữa bài tiki.vn
   029-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex - Phần 1 (06:32)
  030-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex - Phần 2 (13:40)
  031-Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex - Phần 3 (05:44)
  032-Cách căn ngang và căn dọc phần tử sử dụng Flex (06:44)
010-Thuộc tính chia layer
  033- Luyện tập chia layer với thuộc tính zoom (11:09)
  034-Luyện tập chia layer kèm thuộc tính xoay (06:58)
  035-Chữa bài sử dụng thuộc tính chia layer (21:44)
  036-Chữa bài chia layer - Phần HTML (07:13)
  037-Chữa bài chia layer - Phần CSS (15:08)
  038-Chữa bài chia layer với thuộc tính Rotate và Perspective (07:22)
011-Chữa bài tập CSS3 từ các sản phẩm themeforest bất kỳ
  039-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 1 (08:03)
  040-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 2 (05:04)
  041-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 3 (12:53)
   042-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 4 (07:59)
  043-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 5 (10:29)
  044-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 6 (12:54)
  045-Chữa bài tâp CSS3 trên themeforest - Phần 7 (02:13)
012-Làm menu đa cấp với thuộc tính chia layer
  046-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 1 (04:07)
   047-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 2 (05:19)
  048-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 3 (13:04)
  049-Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer-Phần 4 (02:58)
013-Kĩ thuật nâng cao - sử dụng biến và after before trong CSS3
  050-Cách sử dụng biến trong CSS (10:22)
   051-Kĩ thuật sử dụng After before (13:04)
  052-Luyện tập After before và thuộc tính đổ màu Gradient (09:05)
  053-Cách đặt Transition hai chiều (04:19)
014-Ôn tập kiến thức đã học qua việc làm giao diện hoàn chỉnh
  054-Thực hành làm giao diện Belton theme - Phần HTML top (06:32)
   055-Thực hành làm giao diện Belton theme - Phần CSS top (11:29)
   056-Thực hành làm giao diện Belton theme - Phần Gradient và chia Layer (04:33)
  057-Thực hành làm giao diện Belton theme - Phần áp dụng after before (01:37)
  058-Thực hành làm giao diện Belton theme - HTML phần text banner (02:09)
  059-Thực hành làm giao diện Belton theme -CSS phần text banner (10:07)
  060-Thực hành làm giao diện Belton theme - HTML CSS phần content 1 (06:27)
  061-Thực hành làm giao diện Belton theme - Background attachment (01:30)
  062-Thực hành làm giao diện Belton theme - Cách đưa icon vào before và after (05:37)
015-Nguyên lý và cách làm web responsive
  063 - Nguyên lý CSS cho các màn hình khác nhau (09:44)
  064 - Thực hành làm web responsive với website udemy - phần 1 (16:59)
  065 - Thực hành làm web responsive với website udemy - phần 2 (06:40)
016-Làm quen với javascript
  066 - Làm quen với Javascript (09:26)
  067 - Hàm click trong javascript (07:38)
  068 - Hàm thay đổi class css (08:01)
017-Tổng kết
  069 - Tổng kết khóa giới thiệu cách học (04:28)
Giảng Viên: Thầy Nguyễn Đức Việt
Giảng viên với 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web. Anh đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam. Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội. Từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn lớn, anh đã và đang tham gia rât nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
Từng du học nghành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.
Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội.

[/chitiet]
HTML CSS Cơ bản
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn