[masp]elsoft.vn[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khóa học Robot Structural Analysis Professional 2015 Tập 1
Giới thiệu khóa học
Khóa học Robot Structural Tập 1 dựng hình và tính toán, sẽ cung cấp các bạn một số lý thuyết tính toán cở bản, đủ để các bạn sử dụng phần mềm, cũng như dịch rất nhiều thông số và công thức tính toán. Khóa học hướng dẫn bạn thiết lập tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Hướng dẫn chi tiết các công cụ dựng hình, chất tải trọng, tổ hợp tải trọng, chia lưới, tính toán, đọc kết quả tính toán,… từ đó áp dụng tính toán cho các công trình cụ thể, về kết cấu thép và bê tông cốt thép. Đặc biệt, hướng dẫn bạn lấy các mô hình đã dựng sẵn trong Revit Structure, và Autocad Structural Detailing, để để giảm thời gian dựng hình.
Bạn muốn một phần mền tính toán kết cấu mạnh mẽ hơn, không phải mất quá nhiều thời gian trong việc dựng hình, cũng như triển khai kết quả đã tính toán, Khoá học này sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian thực hiện việc đó. Khóa học này được chia ra làm 2 tập.
Robot Structural Tập 1 dựng hình và tính toán, được hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, các ví dụ trong bài học lấy theo thực tế của Việt Nam, giúp cho bạn tiếp thu dễ dàng, nhanh chóng và áp dụng trực tiếp vào thực tế công việc, kèm với những file thực hành được xây dựng trong quá trình hướng dẫn. Khóa học sẽ bổ sung cho bạn một công cụ tính toán hiệu quả, tiết kiệm thời gian tính toán và dựng hình. Hẹn gặp bạn trong khoá học.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

   01. Hướng dẫn sử dụng Robot Structural Tập 1 04:30
02. Các bước thiết kế trong Robot Structural Miễn phí 01:27
03. Ưu điểm của Robot Structural Miễn phí 05:52
04. Giới thiệu các mô dun trong Robot Structural Miễn phí 06:32
05. Giới thiệu thanh công cụ trong Robot Structural Miễn phí 13:08
06. Tạo và mở dự án trong Robot Structural Miễn phí 08:45
   07. Tổng quan về tiêu chuẩn trong Robot Structural 12:48
   08. Thiết lập tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam trong Robot Structural 13:33
   09. Tùy chỉnh trong Robot Structural 08:20
   10. Quản lý view nhìn trong Robot Structural 14:34
   11. Quản lý hiển thị trong Robot Structural 09:15
   12. Quản lý bắt điểm trong Robot Structural 07:24
   13. Chọn đối tượng trong Robot Structural 10:44
   14. Tìm hiểu công cụ đo kích thước trong Robot Structural 06:14
   15. Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục trong Robot Structural 10:40
   16. Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục tùy ý trong Robot Structural 05:25
   17. Tìm hiểu công cụ tạo tầng trong Robot Structural 11:21
   18. Tìm hiểu công cụ vẽ cung tròn trong Robot Structural 04:54
   19. Tìm hiểu công cụ vẽ đa tuyến trong Robot Structural 06:25
   20. Tìm hiểu công cụ vẽ hình hộp chữ nhật trong Robot Structural 06:03
   21. Tìm hiểu công cụ vẽ hình hình trụ tròn xoay trong Robot Structural 06:00
   22. Tìm hiểu công cụ vẽ hình tròn trong Robot Structural 04:19
   23. Tìm hiểu công cụ vẽ hình chữ nhật trong Robot Structural 04:40
   24. Tìm hiểu công cụ vẽ hình nón trong Robot Structural 06:46
   25. Tìm hiểu công cụ vẽ hình cầu trong Robot Structural 03:20
   26. Tìm hiểu công cụ Extrude trong Robot Structural 05:56
   27. Tìm hiểu công cụ Extrude along Polyline trong Robot Structural 06:49
   28. Tìm hiểu công cụ Revolve trong Robot Structural 05:37
   29. Tìm hiểu công cụ Objects Modification trong Robot Structural 10:27
   30. Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh hình khối trong Robot Structural 04:06
   31. Tìm hiểu các công cụ kết hợp các hình khối trong Robot Structural 07:37
   32. Tìm hiểu công cụ Edit trong Robot Structural 11:44
   33. Tổng quan về cơ sở dữ liệu kết cấu thép trong Robot Structural 08:09
   34. Tổng quan về cơ sở dữ liệu bê tông cốt thép trong Robot Structural 05:05
   35. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh thép trong Robot Structural 14:53
   36. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho dầm bê tông cốt thép trong Robot Structural 07:54
   37. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho cột bê tông cốt thép trong Robot Structural 07:39
   38. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh gỗ, xà gồ trong Robot Structural 09:22
   39. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho bề dày tấm trong Robot Structural 07:25
   40. Quản lý cơ sở dữ liệu trong Robot Structural 05:11
   41. Sử dụng thư viện dầm, khung, giằng trong Robot Structural 15:18
   42. Sử dụng thư viện tấm, vỏ trong Robot Structural 08:51
   43. Tổng quan về thanh trong Robot Structural 03:28
   44. Tìm hiểu các công cụ tạo thanh trong Robot Structural 15:52
   45. Tìm hiểu các công cụ tạo dầm và cột trong Robot Structural 08:04
   46. Chế độ hiển thị ở thanh trong Robot Structural 04:52
   47. Hiệu chỉnh đối tượng thanh trong Robot Structural 08:02
   48. Tìm hiểu công cụ thay đổi hệ tọa độ trong Robot Structural 08:04
   49. Tìm hiểu công cụ Offset trong Robot Structural 07:14
   50. Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Robot Structural 12:39
   51. Tìm hiểu công cụ tạo lỗ trống và lớp phủ bề mặt trong Robot Structural 06:37
   52. Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Robot Structural 07:24
   53. Tìm hiểu công cụ tạo tấm trong Robot Structural 05:20
   54. Tổng quan về nút và gối đỡ trong Robot Structural 08:14
   55. Tìm hiểu công cụ tạo và quản lý nút trong Robot Structural 05:08
   56. Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ và quản lý trong Robot Structural 07:58
   57. Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ tùy ý trong Robot Structural 10:10
   58. Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ nâng cao trong Robot Structural 05:28
   59. Tìm hiểu công cụ tạo gân tại liên kết thanh trong Robot Structural 04:59
   60. Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho nút trong Robot Structural 11:15
   61. Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho thanh trong Robot Structural 07:11
   62. Tạo bản lề phi tuyến trên thanh thép trong Robot Structural 11:23
   63. Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho tấm trong Robot Structural 05:47
   64. Tổng quan về tải trọng trong Robot Structural 14:54
   65. Thiết lập tải trọng trong Robot Structural 06:18
   66. Chất tải cho nút trong Robot Structural 09:35
   67. Chất tải cho thanh trong Robot Structural 10:25
   68. Chất tải cho bề mặt trong Robot Structural 11:55
   69. Trọng lượng bản thân trong Robot Structural 08:25
   70. Tải trọng gió/tuyết trong Robot Structural 15:10
   71. Tải trọng gió/tuyết tác dụng lên khối trụ trong Robot Structural 04:57
   72. Mô phỏng tải trọng gió trong Robot Structural 10:36
   73. Tải trọng phương tiện giao thông trong Robot Structural 11:32
   74. Tổng quan về tổ hợp tải trọng trong Robot Structural 11:35
   75. Thiết lập qui phạm tổ hợp tải trọng trong Robot Structural 06:54
   76. Tổ hợp tải trọng tự động trong Robot Structural 05:15
   77. Tổ hợp tải trọng thủ công trong Robot Structural 08:56
   78. Tổng quan về lưới phần tử trong Robot Structural 12:08
   79. Thiết lập chia lưới phần tử trong Robot Structural 11:26
   80. Tổng quan về phân tích kết cấu trong Robot Structural 08:25
   81. Thiết lập phương pháp phân tích dao động trong Robot Structural 02:56
   82. Thiết lập phương pháp phân tích phi tuyến trong Robot Structural 07:50
   83. Thiết lập phương pháp phân tích động đất trong Robot Structural
   84. Thiết lập phương pháp phân tích khác trong Robot Structural 12:25
   85. Thiết lập trong phân tích kết cấu trong Robot Structural 14:20
   86. Kiểm tra kết cấu trong Robot Structural 09:21
   87. Xem kết quả bằng biểu đồ thanh trong Robot Structural 14:09
   88. Xem kết quả bằng biểu đồ màu cho thanh trong Robot Structural 07:35
   89. Xem kết quả bằng bảng đồ màu trong Robot Structural 13:28
   90. Xem kết quả mặt cắt của tấm trong Robot Structural 07:54
   91. Xem kết quả dưới dạng bảng trong Robot Structural 08:29
   92. Xem kết quả chi tiết trong Robot Structural 05:30
   93. Xuất kết quả qua Excel trong Robot Structural
   94. Xuất kết quả qua Word trong Robot Structural 07:35
   95. Giải bài tập cơ kết cấu trong Robot Structural 08:19
   96. Giải bài tập lớn môn cơ kết cấu trong Robot Structural 16:09
   97. Tính toán nội lực của khung thép 2D trong Robot Structural 12:04
   98. Chuyển mô hình 2D thành 3D trong Robot Structural 13:23
   99. Tính toán và thuyết minh khung thép 3D trong Robot Structural 09:00
   100. Chuẩn bị thiết kế trong Robot Structural 06:21
   101. Xây dựng mô hình bê tông cốt thép trong Robot Structural 10:16
   102. Tính toán tải trọng động đất trong Robot Structural 06:43
   103. Chất tải trọng cho mô hình trong Robot Structural 10:55
   104. Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural 08:58
   105. Tính toán và xử lý kết quả trong Robot Structural 10:14
   106. Tạo nhanh khung nhà xưởng trong Robot Structural 15:54
   107. Liên kết Robot Structural với Autocad 14:13
   108. Liên kết Robot Structural với AutoCAD Structural Detailing 07:49
   109. Liên kết Robot Structural với Revit Structure 15:59
   110. Liên kết Robot Structural với Staad.pro 04:10
   111. Giải thích biểu đồ bao trong Robot 07:00
   112. Chất tải cho dầm ảo trong Robot 02:56
✤ Giám đốc trung tâm đào tạo đồ họa Huy Training.
✤ Tác giả các khóa học Online Revit Architecture, Sketchup, Photoshop, 3DS Max, Cinema 4D, Lumion 3D, Vray ...

[/chitiet]
Khóa học Robot Structural Analysis Professional 2015 Tập 1
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn