[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Khóa học tập trung vào những vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp, từ góc nhìn của người quản lý cũng như của người đi xin việc. Bằng việc phân tích và đưa ra cách giải quyết, người học có thể nhận diện và biết cách xử lý các vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp mình. Thông qua khóa học, giảng viên cũng hướng tới các yêu cầu của công việc và kỹ năng tuyển dụng ứng viên dựa vào những yêu cầu này. Những khó khăn trong việc tuyển dụng ứng viên và phỏng vấn các ứng viên cũng được giải đáp trong khóa học này.
Lợi ích từ khoá học
Khóa học hướng dẫn cách thiết lập các chiến lược nhân sự dựa vào nhu cầu và quy mô của công ty, từ đó có những bước triển khai kế hoạch một cách hợp lý nhất.
Phù hợp với
Sinh viên khối ngành quản trị nhân lực
Những người đang làm công việc hành chính - nhân sự
Quản lý doanh nghiệp, phòng ban, đội nhóm
NỘI DUNG 
Chương 1: Giới thiệu yếu tố nhân sự trong doanh nghiệp
4 Bài
Bài 1: Những nhân tố trong doanh nghiệp
10:57
Bài 2: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự (Phần 1)
07:16
Bài 3: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự (Phần 2)
15:43
Bài 4: Quy trình tuyển dụng nhân sự
12:20
Chương 2: Tổng quan về quá trình tuyển dụng
4 Bài
Bài 1: Tổng quan về quy trình tuyển dụng (Phần 1)
08:25
Bài 2: Tổng quan về quy trình tuyển dụng (Phần 2)
08:00
Bài 3: Tổng quan về quy trình tuyển dụng (Phần 3)
08:18
Bài 4: Tổng quan về quy trình tuyển dụng (Phần 4)
07:53
Chương 3: Thực hiện tuyển dụng
8 Bài
Bài 1: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 1)
08:18
Bài 2: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 2)
08:54
Bài 3: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 3)
14:31
Bài 4: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 4)
11:58
Bài 5: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 5)
09:42
Bài 6: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 6)
10:22
Bài 7: Các kỹ năng triển khai kế hoạch nhân sự (Phần 7)
08:16
Bài 8: Đánh giá và kết luận
07:06
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn