[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Quản trị kinh doanh (Tiêu thụ) - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Để thành công trong việc kinh doanh, bạn cần nắm được những nguyên lý cơ bản của quản trị, hiểu rõ mình đang muốn làm gì, phải làm gì để thành công. Khóa học bao gồm các nội dung:
- Tổng quan và khái niệm về các loại chiến lược kinh doanh.
- Nhận định bản thân và cách lên kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng doanh nghiệp.
- Cách thức triển khai chiến lược kinh doanh từ sản phẩm, kênh phân phối, giá và truyền thông.
Lợi ích từ khoá học
Hiểu và có các đánh giá cơ bản về nội tại doanh nghiệp, qua đó biết cách lên kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
NỘI DUNG 
Chương 1: Chiến lược kinh doanh
5 Bài
Bài 1: Tổng quan quản trị kinh doanh
04:34
Bài 2: Các loại chiến lược kinh doanh
06:42
Bài 3: Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 1)
08:45
Bài 4: Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 2)
14:18
Bài 5: Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 3)
06:27
Chương 2: Thực hiện chiến lược
10 Bài
Bài 1: Sản phẩm (Phần 1)
12:04
Bài 2: Sản phẩm (Phần 2)
11:29
Bài 3: Sản phẩm (Phần 3)
06:17
Bài 4: Kênh phân phối
05:57
Bài 5: Chức năng kênh
04:31
Bài 6: Giá
09:14
Bài 7: Truyền thông
09:36
Bài 8: Xây dựng triết lý kinh doanh
04:20
Bài 9: Quy trình kinh doanh
04:14
Bài 10: Đội bán chuyên nghiệp
06:34
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Quản trị kinh doanh (Tiêu thụ) - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn