[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Khóa học Quản trị vận hành - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, để tồn tại và phát triển lâu dài thì đều đòi hỏi hỏi người lãnh đạo phải có kỹ năng và kiến thức về quản trị vận hành. Quản trị vận hành là hiệu quả hóa chuỗi các hoạt động trong quản lý hàng tồn kho, kiểm định chất lượng, tối đa hóa sản xuất, các chính sách về bảo trì và vận hành...
Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung then chốt giúp cho việc quản trị vận hành hiệu quả.
Lộ trình học tập:
15 bài học là những chia sẻ từ những kinh nghiệm quý báu của TS Lê Thẩm Dương'
Lợi ích từ khoá học
Nắm được tổng quan các vấn đề trong quản trị vận hành.
Các bước thực hiện quan trọng trong quản trị vận hành.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
Học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.
NỘI DUNG 
Chương 1: Tổng quan
9 Bài
Bài 1: Tổng quan quản trị vận hành
08:20
Bài 2: Khái niệm quản trị vận hành
10:34
Bài 3: Khái niệm vận hành
03:14
Bài 4: Các hoạt động của vận hành
09:26
Bài 5: Sự khác biệt giữa sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ - phần 1
05:08
Bài 6: Sự khác biệt giữa sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ - phần 2
09:02
Bài 7: Các mô hình quản trị vận hành
14:41
Bài 8: Thách thức trong quản trị vận hành - phần 1
04:54
Bài 9: Thách thức trong quản trị vận hành - phần 2
09:18
Chương 2: Quản trị vận hành
6 Bài
Bài 1: Thiết kế sản phẩm - phần 1
07:45
Bài 2: Thiết kế sản phẩm - phần 2
07:57
Bài 3: Thiết kế sản phẩm - phần 3
11:58
Bài 4: Các yếu tố cạnh tranh trong thiết kế sản phẩm
14:21
Bài 5: Bố trí sản xuất
08:56
Bài 6: Bố trí dịch vụ
13:06

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
Quản trị vận hành - TS.Lê Thẩm DươngAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn