[masp]ts-lethamduong[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
 Tổng quan về khởi nghiệp - Lê Thẩm Dương
Giới thiệu khóa học
Kinh tế thị trường là cung – cầu, là sức mạnh, là mặt trái thị trường và là sự cạnh tranh khốc liệt, tuy vậy người VIệt Nam đang thiếu rất nhiều kiến thức để có thể phát triển trong nền kinh tế thị trường. Để giải quyết các vấn đề này, khóa học giúp bạn có cái nhìn tổng quan về khởi nghiệp dựa trên sự phân tích các ví dụ điển hình của thế giới, rút ra các quy luật, quy trình, các bước quan trọng trong khởi nghiệp từ số 0...
Lợi ích từ khoá học
Nắm được các quy luật trong khởi nghiệp từ số 0.
Hiểu thời điểm khởi nghiệp là khi nào.
Các quan niệm sai lầm cần tránh.
Nắm được quy trình và các hình thức trong khởi nghiệp.
Biết 4 bước quan trọng trong khởi nghiệp.
Phù hợp với
Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Nhà sáng lập doanh nghiệp.
Các cá nhân muốn xây dựng sự nghiệp.
NỘI DUNG 
Chương 1: Tổng quan
6 Bài

Bài 1: Tổng quan về khởi nghiệp
04:19
Bài 2: Quy luật Doanh nghiệp
17:54
Bài 3: Bao nhiêu tuổi thì khởi nghiệp?
05:33
Bài 4: Tránh sai lầm
15:32
Bài 5: Khởi nghiệp chạy quy trình
12:37
Bài 6: Hai hình thức khởi nghiệp
11:52
Chương 2: Các bước khởi nghiệp
6 Bài

Bài 1: Khởi nghiệp là gì?
07:43

Bài 2: Giới thiệu các bước khởi nghiệp
01:16

Bài 3: Hướng nghiệp
11:21

Bài 4: Tinh thần khởi nghiệp
14:58

Bài 5: Khởi động khởi nghiệp
05:17
Bài 6: Kỹ thuật khởi nghiệp
51:37
TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn...
• Năm 1982 - 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
• Năm 1989 - 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh
• Năm 1998 - 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

[/chitiet]
 Tổng quan về khởi nghiệp - Lê Thẩm Dương

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn