[masp]Empirify_Shopify[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share khóa học Empirify Shopify Ecommerce - Empirify Ecom
Giới thiệu khóa học  
Với kinh nghiệm hơn 2 năm thực chiến dropshipping với Shopify đối với thị trường nước ngoài, sau vô số stores như one product or niche store, cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra được, team mình đã generate được nhiều thành tựu tương đối lớn ~ 100K/ month/store, store mạnh nhất lên đến ~200K/month. Đây là khóa học giúp các bạn hiểu rộng thêm về cách làm dropshipping nói riêng và thương mại điện tử nói chung. Bên mình không guarantee bạn sẽ thành công vì nó sẽ phụ thuộc vào năng lực của mỗi người nhưng với proven systems cũng như các chiến thuật bên mình cung cấp, nếu các bạn đi theo đúng những gì đã chỉ dẫn cũng như có một tư duy tốt thì 90% các bạn sẽ thành công với Dropshipping. Và khi đã làm, dù thành công hay thất bại bạn sẽ không cô đơn vì có bên hỗ trợ team mình làm đến cùng với bạn.
Khóa học này sẽ giúp các bạn đạt được điều gì?
Nếu các bạn take action, làm việc chăm chỉ và áp dụng những chiến thuật của bên mình, 90% các ban sẽ thành công không chỉ riêng trong shopify mà con về mảng ecommerce nói chung.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Introduction

 • Overview from A to Z

 • Dropshipping Business In General

 • Private Facebook Group

 • Support

 • Comment Moderation

 • Resources

 • ALL Meeting Recordings

 • 5 Phases and Timeline

Beginner Basics - Products

 • Product Checklist(12:50)

 • Spy Tools(15:54)

 • Product Validation

Beginner Basics - Shopify Website

 • Good looking site examples(3:33)

 • One product/Niche/General Website(5:50)

 • How to build a professional website(4:07)

 • How to make a professional logo: tools, ideas, samples etc(4:02)

 • Good domain name: .com and .co(1:32)

 • What apps to use: Must have apps, beginner apps, advanced apps(4:06)

 • How to import Aliexpress products to Shopify(2:25)

 • Manage products: variants, stock, url handle, product images(2:27)

 • Basic SEO(1:22)

 • Discount Code: Regular Discount and Automatic Discount(2:06)

 • Essential Pages: shipping, term, policy, contact, reviews, faq, etc(2:20)

 • Navigation(2:11)

 • Page Images

 • Configure Shipping Rate(6:06)

 • Payment Methods(6:06)

 • Download Amazon Reviews(3:42)

 • Order Tracking Page(5:15)

 • Email Marketing With Klaviyo(6:06)

 • Home Page Creation

 • Live Shopify Basic Setup(45:23)

Beginner Basics - Ad Creatives

 • Where to find contents

 • How to Spy your competitor ads(5:31)

 • Good Video Text(7:13)

 • Winning Video Ad Structure(8:18)

Beginner Basics - Product Page - Landing Page

 • Write Product Description(15:40)

 • How to make a good Offer

FB/Insta Page Build

 • Instagram + Fb Page Build: followers, bio, highlight, tools for good looking page(7:35)

FB AD Basics

 • FB AD Basics(5:59)

 • Pixel(6:13)

 • Lookalike Audience(4:25)

 • Set Up FB Column

 • Knows your KPI(10:21)PREVIEW

 • Calculate your BE ROAS(1:58)

 • Conversion Window(3:37)

 • Cold - Warm - Hot Audience(3:43)

5 FB AD Phases

 • Creative Test

 • Testing Single Interest

 • Testing LLAs(2:17)

 • Scaling Supper LLAs and Retargeting

 • Demographics Scaling Methods

Live FB Ad Launch

 • Break down data and Narrow down Targeted Audience(8:46)

 • Horizontal Or Vertical(12:09)

 • ABO or CBO(9:10)

 • How to Read Data(9:22)

Back-End Set Up - Automation your Store

 • Customer Support

 • Private Agents

Advanced Level

 • Landing Page(7:27)

 • Zipify Landing Page(5:43)

 • Manual Bidding, Cost Cap, Target Cap, Value Optimization/Minimum ROAS(19:51)

 • Mass Marketing

Case Study

 • Case Study 1 - Over 100k A Month(14:12)

 • Case Study 2(6:15)

 • Case Study 3(7:15)

 • Case Study 4 - From General Store ( CR 1.68%) to Niche Store ( CR 5.18%) - Từng bước từ chọn sản phẩm, build store đến chạy ads.Case Study 4 - From General Store ( CR 1.68%) to Niche Store ( CR 5.18%) - Từng bước từ chọn sản phẩm, build store đến chạy ads.(82:11)

 • PDF Facebook Ads Strategies Của Case Study 4

TAGKhóa học Empirify, khóa học Shopify Ecommerce - Empirify Ecom, minutop share khóa học, minutop chia sẻ khóa học, minutop uy tín, minutop chất lượng, minutop online, minutop share khóa học online, khóa học online, học online.
, Empirify, khóa học của ecom, share khóa học empirify, share khóa học shopify, kinh doanh empirify shopify,
[/chitiet] 
S
Share Khóa học Empirify Shopify Ecommerce - Empirify Ecom
Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn