[masp]chung_khoan_01[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học  hướng dẫn cách Đầu tư chứng khoán hiệu quả
Giới thiệu khóa học  
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop  giới thiệu khóa học  hướng dẫn cách Đầu tư chứng khoán hiệu quả. Khóa học đem đến cho bạn kiến thức về định giá cổ phiếu, khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý, tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên thị trường chứng khoán.
Bạn sẽ học được gì
Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả và cách đầu tư thông minh.
Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả giúp bạn dễ dàng lọt vào nhóm 10% những nhà đầu tư chiến thắng trên thị trường.
Hiểu được báo cáo tài chính trong đầu tư chứng khoán
Biết cách phân tích cơ bản chứng khoán thành công hiệu quả
Nắm được giá trị thời gian của dòng tiền trong đầu tư chứng khoán
Yếu tố tài chính nội tại của doanh nghiệp 
Giới thiệu khóa học
Bạn muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng bạn chưa có kiến thức nền tảng?
Bạn mới tham gia thị trường chứng khoán, bạn cần có những định hướng đúng đắn và kịp thời?
Bạn muốn học cách đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả, chính xác và thành công?
Bạn cần một lộ trình học kinh doanh đầu tư chứng khoán do những chuyên gia đầu tư hướng dẫn?
Hãy đến với khóa học "Đầu tư chứng khoán hiệu quả" 
Khóa học này cung cấp cho bạn:
     ✔️ Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán hiệu quả
     ✔️ Bí quyết quản trị cân bằng cảm xúc trong đầu tư chứng khoán
     ✔️ Kỷ luật - bí mật đầu tư bền vững thành công
     ✔️ 6+ Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả 
     ✔️ Hiểu được báo cáo tài chính 
     ✔️ Bí quyết phân tích cơ bản chứng khoán, nắm được các chỉ số phân tích cần thiết
     ✔️ Nắm được giá trị thời gian của dòng tiền và ứng dụng giá trị thời gian của tiền
     ✔️ Yếu tố nội tại vấn đề tài chính của doanh nghiệp 
Sau khi học xong khóa học của giảng viên Nguyễn Bá Dương này, bạn sẽ có kiến thức am hiểu về định giá cổ phiếu, có khả năng tìm được cổ phiếu tốt và mua được chúng với số tiền hợp lý. Tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên thị trường chứng khoán, đặc biệt bạn sẽ có hướng dẫn cầm tay chỉ việc để có thể tự tin tham gia vào thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn đầy đủ thực tế.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu chung04:14
 Bài 2: Giới thiệu về đầu tư chứng khoán hiệu quả
 Phần 2: Tư duy đầu tư hiệu quả
 Bài 3: Tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán
 Bài 4: Quy luật tự nhiên trong đầu tư chứng khoán
 Bài 5: Mua tài sản dưới giá trị thực
 Bài 6: Mua một cổ phiếu là bạn đang mua một phần doanh nghiệp
 Bài 7: Thị trường luôn luôn đúng04:25
 Bài 8: Trí tuệ cảm xúc05:13
 Bài 9: Kiên nhẫn là thành công03:44
 Bài 10: Tiết kiệm để đầu tư05:13
 Bài 11: Tính kỷ luật04:10
 Phần 3: Các phương pháp đầu tư
 Bài 12: Phương pháp đầu tư theo tâm lý đám đông03:40
 Bài 13: Đầu tư lướt sóng03:35
 Bài 14: Phương pháp đầu tư tăng trưởng12:07
 Bài 15: Phương pháp đầu tư giá trị (FA)13:18
 Bài 16: Phương pháp đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật (TA)16:39
 Bài 17: Phương pháp CANSLIM15:39
 Phần 4: Chia sẻ kinh nghiệm
 Bài 18: Bản lĩnh nhà đầu tư03:34
 Bài 19: Một số kinh nghiệm đầu tư chứng khoán05:55
 Bài 20: Các sai lầm nhà đầu tư thường mắc phải02:34
 Bài 21: Các kỹ năng đầu tư03:24
 Bài 22: Triết lý đầu tư05:50
 Bài 23: Thất bại là học phí02:03
 Phần 5: Báo cáo tài chính
 Bài 24: Bảng cân đối kế toán02:54
 Bài 25: Báo cáo kết quả kinh doanh03:30
 Bài 26: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ02:49
 Bài 27: Thuyết minh báo cáo tài chính02:44
 Phần 6: Các chỉ số tài chính
 Bài 28: Nhóm chỉ số khả năng thanh toán04:30
 Bài 29: Nhóm chỉ số khả năng đòn bẩy04:44
 Bài 30: Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động04:51
 Bài 31: Nhóm chỉ số sinh lời EPS, DPS, ROA, ROE, ROS08:09
 Bài 32: Nhóm chỉ số thị trường P/E, B/V03:29
 Phần 7: Phân tích cơ bản chứng khoán
 Bài 33: Tầm quan trọng của phân tích cơ bản02:53
 Bài 34: Qúa trình phân tích cơ bản03:26
 Bài 35: Phương pháp phân tích tài chính Dupont03:15
 Bài 36: Phân tích SWOT cổ phiếu02:37
 Bài 37: Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính02:07
 Phần 8: Gía trị thời gian của dòng tiền
 Bài 38: Lãi đơn, lãi kép03:28
 Bài 39: Gía trị hiện tại của tiền tệ01:13
 Bài 40: Gía trị tương lai của tiền tệ01:28
 Bài 41: Một số ứng dụng giá trị thời gian của tiền01:37
 Phần 9: Yếu tố nội tại của doanh nghiệp
 Bài 42: Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp02:27
 Bài 43: Gía vốn hàng bán02:51
 Bài 44: Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp02:49
 Bài 45: Chi phí tài chính02:50
 Bài 46: Chi phí khác02:47
 Bài 47: Lợi nhuận của doanh nghiệp03:17
 Bài 48: Phân phối và các quỹ của doanh nghiệp03:57
 Bài 49: Những loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp03:17
 Bài 50: Tài sản lưu động của doanh nghiệp03:48
 Bài 51: Tài sản cố định của doanh nghiệp02:17
 Bài 52: Nhu cầu vốn lưu động và hướng xác định vốn01:15
 Bài 53: Các yêu cầu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản lưu động02:11
 Bài 54: Phân tích tài sản lưu động03:13
 Bài 55: Tổng kết
TAG: Học PTKT chứng khoán, Bí quyết kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, Chuyên gia tư vấn chứng khoán,  Đặng Trọng Khang chứng khoán, học chứng khoán đặng trọng khang,Thầy dạy chứng khoán
 chứng khoán, Trở thành sát thủ trên thị trường chứng khoán,Khóa học về đầu tưminutop share khóa học, minutop chia sẻ khóa học, minutop uy tín, minutop chất lượng, minutop online, minutop share khóa học online, khóa học online, học online., share khóa học chứng khoán, học chứng khoán cho người mới, học chứng khoán như thế nào, đăng trọng khang dạy chứng khoán,...

[/chitiet]
 hướng dẫn cách Đầu tư chứng khoán hiệu quảAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn