[tintuc]

Chia sẻ khóa học  luyện thi đại học môn vật lý lớp 12 - thầy Chu Văn Biên mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


Dạng 3-Bài toán quãng đường

Dạng 2-Bài toán thời gian

Dạng 1- Đại cương về dao động điều hòa

BÀI TOÁN VỀ ĐỒ THỊ

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 8

ĐỀ SỐ 7

ĐỀ SỐ 6

44306

toan

40-50

31-40

44470

21-30

11-20

ly

hoa

5

chuvanbien

1

3

2

anh

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2: CON LẮC LÒ XO

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Các đại lượng đặc trưng

Dạng 2: Động năng, thế năng và cơ năng

Dạng 3: Lò xo nén dãn

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 7

ĐỀ SỐ 8

ĐỀ SỐ 6

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 1

BÀI 3: CON LẮC ĐƠN

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Các đại lượng đặc trưng

Dạng 2: Hiện tượng gặp nhau & trùng phùng

Dạng 3: Dao động con lắc đơn khi có thêm lực

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 6

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

BÀI 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Dao động tắt dần

Dạng 2: Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Đại cương về tổng hợp dao động

Dạng 2: Phương pháp số phức

Dạng 3: Cực trị trong tổng hợp dao động

Dạng 4: Bài toán khoảng cách

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 1

HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB

Bài 1. Dao động điều hòa

Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 3: Con lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 5: Tổng hợp dao động

HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB

Bài 1. Dao động điều hòa

Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 3: Con lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 5: Tổng hợp dao động

HDG bài tập ôn tập chương 1

CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

BÀI 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: BT liên quan đến nguyên nhân của hiện tượng tán sắc

Dạng 2: Bài toán liên quan đến tán sắc

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Bài toán liên quan đến giao thoa với ánh sáng đơn sắc

Dạng 2: Bài toán liên quan đến giao thoa với ánh sáng hỗn hợp

VIDEO BỔ SUNG DẠNG 2

Dạng 3: Bài toán liên quan đến giao thoa I-Âng thay đổi cấu trúc (chưa từng xuất hiện trong đề thi của Bộ nhưng vẫn có thể thi)

VIDEO BỔ SUNG DẠNG 3

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 3: QUANG PHỔ. CÁC TIA

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Tán sắc ánh sáng

Bài 2: Giao thoa ánh sáng

Bài 3: Quang phổ. Các tia

HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Tán sắc ánh sáng

Bài 2: Giao thoa ánh sáng

Bài 3: Quang phổ. Các tia

HDG bài tập ôn tập chương 5

CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Bài toán liên quan đến các tham số của mạch LC

Dạng 2: BT liên quan đến nạp năng lượng cho mạch LC - Biểu thức

Updated !!

Dạng 3: Bài toán liên quan đến mạch LC thay đổi cấu trúc

UPDATED

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ 4

ĐỀ 3

ĐỀ 2

ĐỀ 1

BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. SÓNG ĐIỆN TỪ. NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Bài toán liên quan đến sự lan truyền điện từ trường

Dạng 2: Bài toán liên quan đến mạch thu sóng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ 2

ĐỀ 1

HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Mạch dao động

Bài 2: Điện từ trường. Sóng điện từ. Nguyên tắc phát và thu sóng vô tuyến

HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Mạch dao động(chưa update)

Bài 2: Điện từ trường. Sóng điện từ. Nguyên tắc phát và thu sóng vô tuyến

HDG bài tập ôn tập chương 4

CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU

HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 2: Các mạch điện xoay chiều

Bài 3: Mạch RLC mắc nối tiếp

Bài 4: Máy điện

HDG bài tập ôn tập chương 3

HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÍ 12 CB

Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 2: Các mạch điện xoay chiều

Bài 3: Mạch RLC mắc nối tiếp

Bài 4: Máy điện

BÀI 4: MÁY ĐIỆN

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bài toán liên quan đến động cơ điện

Bài toán liên quan đến máy biến áp

Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha

Bài toán liên quan đến truyền tải điện năng đi xa

BÀI 2: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Bài toán liên quan đến định luật Ôm và giá trị tức thời

Dạng 2: Bài toán liên quan đến biểu thức điện áp và dòng điện

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 3: MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Các đại lượng đặc trưng của mạch RLC

Dạng 2: Phương pháp giản đồ Vectơ

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

BÀI 3: SÓNG DỪNG

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Tính chất và điều kiện sóng dừng

Dạng 3: Quan hệ Li độ -Vận tốc - Gia tốc

Dạng 2: Biểu thức sóng dừng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2: GIAO THOA SÓNG

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Điều kiện cực đại cực tiểu

Dạng 2: Phương trình sóng tổng hợp

Dạng 3: Vị trí cực đại cực tiểu

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 7

ĐỀ SỐ 6

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 1: Các đại lượng đặc trưng

Dạng 2: Phương trình sóng

Dạng 3: Đồ thị sóng hình sin

Dạng 4: Ứng dụng vòng tròn lượng giác

BÀI 4: SÓNG ÂM

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dang 0: Trắc nghiệm định tính & tính toán đơn giản

Dạng 1: Các bài toán liên quan đến các đặc tính Vật lý của âm

Video dự phòng

Phần 1

Phần 2

Dạng 2: Các bài toán liên quan đến nguồn nhạc âm

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 1

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

HDG BÀI TẬP TRONG SBT VẬT LÝ 12 CB

HDG bài tập ôn tập chương 2

Bài 2: Giao thoa sóng

Bài 4: Sóng âm

Bài 3: Sóng dừng

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

HDG BÀI TẬP TRONG SGK VẬT LÝ 12 CB

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 2: Giao thoa sóng

Bài 3: Sóng dừng

Bài 4: Sóng âm


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG De thi thầy CHU VĂN BIÊN, kinh nghiệm vật lý 12 - chu văn biên pdf, kinh nghiệm luyện thi vật lý 12 - chu văn biên pdf, Khóa học Chu Văn Biên FREE, Học Chui Chu Văn Biên, Review thầy Chu Văn Biên, Chu Văn Biên chọn toán c, Khóa Luyện đề Vật lý 12
Share khóa học luyện thi đại học môn vật lý lớp 12 - thầy Chu Văn Biên mới nhất 2022


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn