[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học môn hóa học 12 - thầy vũ khắc ngọc mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive<<

Chuyên đề 1. Những kiến thức vỡ lòng trong Hóa học

Bài 05. Tính tan của các chất, dung dịch và các loại nồng độ dung dịch

Bài 03. Bài toán về hiệu suất và tạp chất

Bài 01. Khái niệm mol và các phương pháp tính số mol

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


Bài 04. Xác định công thức hóa học của các chất

Bài 02. Tính toán theo phương trình phản ứng

Bài 06. Tính chất của kim loại và phi kim

Bài 08. Luyện tập

Bài 07. Tính chất chung của các hợp chất vô cơ

Chuyên đề 2. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Vô cơ

Bài 1.2. Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

Bài 06. Sự điện li

Bài 3.2. Liên kết Hóa học (Phần 2)

Bài 11. Luyện tập chung

Bài 5.1. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 1)

Bài 8.2. Muối và các tính chất của muối (Phần 2)

Bài 5.3. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 3)

Bài 5.2. Phản ứng oxi hóa – khử (Phần 2)

Bài 10. Phản ứng của các chất trong dung dịch

Bài 4. Luyện tập chung

Bài 9. pH dung dịch

Bài 8.1. Muối và các tính chất của muối (Phần 1)

Bài 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Bài 07. Axit và bazơ

Bài 1.1. Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

Bài 3.1. Liên kết Hóa học (Phần 1)

Chuyên đề 3. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 4. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp bảo toàn khối lượng

Bài 3. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Bài 2.1. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 9.2 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 8. Phương pháp tính nhanh số đồng phân

Bài 6.1. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 1)

Bài 1.2 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 6.2. Độ bất bão hòa và ứng dụng (Phần 2)

Bài 7.1. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 1)

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp trung bình (phần 2)

Bài 2.2. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Bài 5.1. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp trung bình (phần 1)

Bài 9.1 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 10. Luyện tập chung

Bài 1.1 Các phương pháp cơ bản để xác định CTPT hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ Phương pháp trung bình (phần 2)(1)

Bài 7.2. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 2)

Chuyên đề 4. Những nguyên tắc cơ bản của giải toán Hóa học

Bài 1 Phương pháp đại số thông thường

Bài 7. Phương pháp bảo toàn electron

Bài 8. Luyện tập

Bài 6. Phương pháp Bảo toàn và tăng giảm khối lượng'

Bài 5. Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Bài 4. Phương pháp bảo toàn điện tích

Bài 2. Phương pháp tự chọn lượng chất

Bài 3. Phương pháp trung bình

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học môn hóa học 12 - thầy vũ khắc ngọc mới nhất 2022

Tag:Nên học Hóa online thầy nào, Thầy Vũ Khắc Ngọc Hóa 12, Review thầy Vũ Khắc Ngọc, PEN C Vũ Khắc Ngọc Free, Khóa nền tảng Hóa học Vũ Khắc Ngọc 2020, Thầy Vũ Khắc Ngọc Hóa 10, Hóa thầy Trương Trọng Vũ,Sách hóa của thầy Vũ Khắc Ngọc
[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn