[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học vip 90 môn tiếng anh 12 - cô Mai Phương mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

03.Đề kiểm tra chất lượng đầu vào (2)

02.Đề kiểm tra chất lượng đầu vào (2)

01.Đề kiểm tra chất lượng đầu vào (1)

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


20.Bộ đề dự đoán Lượng từ

19.Lý thuyết lượng từ

18.Bài thi online Bộ đề dự đoán Mạo từ

12.Bài thi online Bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 1)

13.Lý thuyết câu gián tiếp

14.Bộ đề dự đoán Câu gián tiếp

15.Bài thi online Bộ đề dự đoán Câu gián tiếp

17.Bộ đề dự đoán Mạo từ

16.Lý thuyết mạo từ

11.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 1)

10.Ôn tập từ vựng buổi 1

09.Bài thi online Bộ đề dự đoán Câu bị động

08.Bộ đề dự đoán Câu bị động

07.Lý thuyết Câu bị động

06.Bài thi online Bộ đề dự đoán Chia động từ

05.Bộ đề dự đoán Chia động từ

04.Lý thuyết Thì của động từ

132.Bộ đề dự đoán Từ loại ( Buổi 2)

134.Học tủ bộ Idioms (Buổi 4)

136.Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 4)

138.Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 1)

141.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 06

160. Học tủ bộ Idioms (Buổi 6)

161.Bài thi online Học tủ bộ Idioms (Buổi 6)

143.Bài thi online Tìm lỗi sai Thì của động từ và từ quy chiếu

144.Bộ đề dự đoán Từ loại ( Buổi 3)

145.Bài thi online Bộ đề dự đoán Từ loại ( Buổi 3)

146.Học tủ bộ Idioms (Buổi 5)

147.Bài thi online Học tủ bộ Idioms (Buổi 5)

148.Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 5)

149.Bài thi online Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 5)

150.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 07

151. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 07

152.Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 2)

153. Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 2)

154. Câu hỏi giao tiếp xã hội (P1)

155. Bài thi online Câu hỏi giao tiếp xã hội (P1)

156. Bộ đề dự đoán Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 3)

157.Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 3)

158. Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 10)

159.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 10)

162. Tìm lỗi sai Confusing words

163.Bài thi online Tìm lỗi sai Confusing words

164. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 08

165. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 08

166. Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 4)

167. Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 4)

180.Tuyệt chiêu giải quyết câu hỏi Đọc hiểu (Buổi 1)

181.Bài thi online Tuyệt chiêu giải quyết câu hỏi Đọc hiểu (Buổi 1)

182.Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 2)

183.Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 2)

168. Câu hỏi giao tiếp xã hội (P2)

169.Bài thi online Câu hỏi giao tiếp xã hội (P2)

170.Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 5)

171.Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối câu hỏi đọc điền (Buổi 5)

172.Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 1)

173.Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 1)

174.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 09

175.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 9

176.Tìm lỗi sai Các câu hỏi tổng hợp

177.Bài thi online Tìm lỗi sai Các câu hỏi tổng hợp

178.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 10

179.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 10

190.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 12

191. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 12

192. Tuyệt chiêu giải quyết câu hỏi Đọc hiểu (Buổi 2)

193. Bài thi online Tuyệt chiêu giải quyết câu hỏi Đọc hiểu (Buổi 2)

194. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 13

195.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 13

184.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 11

185. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 11

186. Tìm lỗi sai Các câu hỏi tổng hợp (2)

187.Bài thi online Tìm lỗi sai Các câu hỏi tổng hợp (2)

188. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 12

189.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 12

196. Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 4)

197. Bài thi online Ăn điểm tuyệt đối Collocations (Buổi 4)

198. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 14

199. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 14

200. Chữa đọc hiểu - đề số 14

201. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 15

202. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 15

203.Chữa đọc hiểu - đề số 15

204. Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 16

205. Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 16

206.Chữa đọc hiểu - đề số 16

207.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 17

208.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 17

209.Chữa đọc hiểu - đề số 17

210.Bài thi oline Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 18

211.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 18

212.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 19

213.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 19

214.Chữa đọc hiểu - đề số 19

215.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 20

216.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 20

217.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 21

218.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 21

219.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 22

220.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 22

221.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 23

222.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 23

131.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 9)

130.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 9)

129.Bài thi online Trọng âm luyện tập

128.Trọng âm luyện tập

124.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 05

125.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 05

126.Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Câu điều kiện và câu so sánh

127.Bài thi online Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Câu điều kiện và câu so sánh

112.Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Một số cấu trúc thường gặp

113.Bài thi online Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Một số cấu trúc thường gặp

114.Ngữ âm luyện tập

115.Bài thi online Ngữ âm luyện tập (2)

119.Bài thi online Bộ đề dự đoán Từ loại ( Buổi 1)

118.Bộ đề dự đoán Từ loại ( Buổi 1)

117.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 8)

116.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 8)

120.Học tủ bộ Idioms (Buổi 3)

121.Bài thi online Học tủ bộ Idioms (Buổi 3)

122.Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 3)

123.Bài thi online Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 3)

108.Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 2)

109.Bài thi online Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 2)

110.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 04

111.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 04

107.Bài thi onine Học tủ bộ Idioms (Buổi 2)

106.Học tủ bộ Idioms (Buổi 2)

105.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 7)

104.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 7)

100.Trọng âm luyện tập

101.Bài thi online Trọng âm luyện tập

102.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 6)

103.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 6)

99.Bài thi online Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Câu giả định

98.Dành trọn 1 điểm Viết lại câu trắc nghiệm Câu giả định

97.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 03

96.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 03

92.Học tủ bộ Idioms (Buổi 1)

93.Bài thi online Học tủ bộ Idioms (Buổi 1)

94.Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 1)

95.Bài thi online Bộ đề chọn lọc đồng nghĩa - trái nghĩa (Buổi 1)

91.Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 4)

90.Bài thi online Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 4)

89.Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 3)

88.Bài thi online Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 3)

84.Bài thi online Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 2)

85.Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 2)

86.Bài thi online Ngữ âm luyện tập

87.Ngữ âm luyện tập

73.Bộ đề dự đoán Cụm động từ ( Buổi 3)

74.Bài thi online Bộ đề dự đoán Cụm động từ ( Buổi 3)

75.Bộ đề dự đoán Cụm động từ ( Buổi 4)

79.Bài thi online Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 02

78.Bài thi online Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 5)

77.Bộ đề dự đoán Cụm động từ ( Buổi 4)

76.Bài thi online Bộ đề dự đoán Cụm động từ ( Buổi 4)

80.Học tủ bộ từ vựng Multiple Choice (Buổi 5)

81.Đề VIP Đặc biệt -Phát triển Đề tham khảo 2021 - Đề số 02

82.Bài thi online Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 1)

83.Bộ đề dự đoán Giới từ ( Buổi 1)

72.Bài thi online Trọng âm Cách phát âm các từ có 3 hoặc nhiều âm tiết

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10
TAG Tài liệu VIP 90, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, Tiếng anh cô Mai Phương full
VIP90 cô Mai Phương, Cô Mai Phương lừa đảo, VIP 90 cô Mai Phương pdf, Khóa VIP 90 bao nhiều tiền,Ngoaingu24h
luyện thi đại học vip 90 môn tiếng anh 12


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn