[tintuc]

Chia sẻ khóa học  luyện thi đại học livestream môn tiếng anh 12 Pro 3m plus - Cô Mai Phương mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

Plus 2: Luyện đọc hiểu và điền từ chuyên sâu (2021)

39.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (13)

16.Chủ đề Danh Nhân (2)

06.Chủ đề Khoa Học và Công Nghệ (3)

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


43.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (17)

27.Livestream Chữa đọc hiểu đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Chuyên Lam Sơn 2020

09.Chủ đề Thể Thao (3)

13.Chủ đề Danh Nhân

25.Rèn kĩ năng làm dạng bài đọc điền từ vào đoạn văn livestream 20

3

2020

03.Chủ đề Môi Trường (3)

37.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 11

31.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 5

11.Chủ đề Giáo Dục (2)

30.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 4

21.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream

41.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (15)

20.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream

40.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (14)

01.Chủ đề Môi Trường (1)

24.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream 7

3

2020

35.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 9

10.Chủ đề Giáo Dục (1)

36.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 10

15.Bài thi online theo chủ đề

Chủ đề Education

Bài thi online chủ đề Education (1)

Bài thi online chủ đề Education (2)

Bài thi online chủ đề Education (3)

Bài thi online chủ đề Education (4)

Bài thi online chủ đề Education (5)

Bài thi online chủ đề Education (6)

Chủ đề Environment

Bài thi online đọc hiểu chủ đề Enviroment (1)

Bài thi online đọc hiểu chủ đề Enviroment (2)

Bài thi online đọc hiểu chủ đề Enviroment (3)

Bài thi online đọc hiểu chủ đề Enviroment (4)

Bài thi online đọc hiểu chủ đề Enviroment (5)

23.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream 5

3

2020

19.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream 13

2

2020

02.Chủ đề Môi Trường (2)

35.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 9

29.Livestream Chữa đọc hiểu đề thi thử Sở GDDT NInh Bình

33.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 7

14.Chủ đề Nghệ Thuật

26.Livestream nâng cao kỹ năng làm bài đọc điền 4

4

2020

32.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 6

28.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU-UNIT 2

38.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (12)

08.Chủ đề Thể Thao (2)

12.Chủ đề Giáo Dục (3)

17.Chủ đề Nghệ Thuật

04.Chủ đề Khoa Học và Công Nghệ (1)

05.Chủ đề Khoa Học và Công Nghệ (2)

18.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream 6

2

2020

42.LIVESTREAM LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU (16)

22.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu- điền từ livestream 29

2

2020

07.Chủ đề Thể Thao (1)

Plus 1: Luyện từ vựng tích cực (2021)

03. Collocation& vocabulary: ANIMAL

Bài thi online: ANIMAL

22.Idiom: Sport

38.Topic: Covid19

14. Collocation and Vocabulary: HEALTH AND LIFESTYLES

Bài thi online: HEALTH AND LIFESTYLES

11.Collocation and Vocabulary: SPORTS

Bài thi online: SPORTS

41.Chinh phục collocation& idioms: Health (2)

43.Bài thi 80 câu idioms gần nghĩa (p2)

15.Topic Vocabulary: Food (1)

Bài thi Topic Vocabulary: Food (1)

25.Topic Vocabulary: Environment (3)

Bài thi Topic Vocabulary: Environment (3)

04. Collocation& vocabulary: CLOTHING

34.Livestream 18

3

2020: Vocabulary: Feeling & Emotion

44.500 câu hỏi từ vựng hay và khó (2)

48.Collocations thường gặp trong đề thi

47.Bài thi 80 câu gần nghĩa từ vựng (p2)

30.Livestream Collocation & idiom: Crime & Punishment (2)

24.Topic Vocabulary: Environment (2)

Bài thi Topic Vocabulary: Environment (2)

01. Collocation& vocabulary: AIR & SEA TRAVEL

Bài thi online: AIR & SEA TRAVEL

05. Collocation& vocabulary: COMPUTERS

Bài thi online: COMPUTERS

21.Topic Vocabulary: Sport (3)

Bài thi Topic Vocabulary: Sport (3)

42.Bài thi 80 câu idioms gần nghĩa (p1)

13. Collocation& vocabulary: JOBS AND EMPLOYMENT

Bài thi online: JOBS AND EMPLOYMENT

50.Học phát âm cùng giáo viên nước ngoài-Cô HOLY

45.500 câu hỏi từ vựng hay và khó (3)

23.Topic Vocabulary: Environment (1)

Bài thi Topic Vocabulary: Environment (1)

28.Livestream 11

2

2020 Collocation & idiom: Travel and holiday

17.Topic Vocabulary: Food (3)

Bài thi Topic Vocabulary: Food (3)

18.Idioms: Food

40.Chinh phục collocation& idioms: Clothing (2)

16.Topic Vocabulary: Food (2)

Bài thi Topic Vocabulary: Food (2)

19.Topic Vocabulary: Sport (1)

Bài thi Topic Vocabulary: Sport (1)

30.Livestream 22

2

2020 Collocation & idiom: Crime & Punishment (2)

06. Collocation& vocabulary: CRIMINALS

Bài thi online: CRIMINALS

12. Collocation and Vocabulary: EDUCATION

Bài thi online: EDUCATION

32.Livestream 2

3

2020 Collocation & idiom: Bánh mì & Culture

35.Livestream 26

3

2020: Vocabulary: Science and Tecnology

02. Collocation& vocabulary: MUSIC

Bài thi online: MUSIC

33.Livestream 6

3

2020 Collocation & idiom: The Media

07. Collocation& vocabulary: LAW ENFORCEMENT

Bài thi online: LAW ENFORCEMENT

37.Topic: Clothing

36.Livestream 27

3

2020 Idiom: School

20.Topic Vocabulary: Sport (2)

Bài thi Topic Vocabulary: Sport (2)

09. Collocation& vocabulary: ENVIRONMENT

Bài thi online: ENVIRONMENT

27.Livestream Collocation & idiom

39.Chinh phục collocation& idioms: Health

29.Livestream Collocation & idiom: Crime & Punishment

31.Livestream 28

2

2020 Collocation & idiom: Coronavirus

26.Topic Vocabulary: Education

46.Bài thi 80 câu gần nghĩa từ vựng (p1)

08. Collocation& vocabulay: TRIAL

Bài thi online: TRIAL

10. Collocation and Vocabulary: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài thi online: SCIENCE AND TECHNOLOGY

🌟3. Plus 3: Luyện giải đề sớm (2021)

01.Phân tích cấu trúc và chữa đề thi chính thức 2020 đợt 1_Mã 403

19.Đề số 9

15.Đề số 7

06.Chữa đề số 2

30.Chữa đề số 14

05.Đề số 02

22.Chữa đề số 10

31.Đề số 15

04.Chữa đề số 1

25.Đề số 12

26.Chữa đề số 12

33.Đề số 16

32.Chữa đề số 15

24.Chữa đề số 11

16.Chữa đề số 7

27.Đề số 13

13.Đề số 6

34.Chữa đề số 16

20.Chữa đề số 9

18.Chữa đề số 8

23.Đề số 11

11.Đề số 5

28.Chữa đề số 13

14.Chữa đề số 6

10.Chữa đề số 4

02.Chữa đề thi chính thức 2020 đợt 1_Mã 402

29.Đề số 14

03.Đề số 01

07.Đề số 03

21.Đề số 10

09.Đề số 04

08.Chữa đề số 3

17.Đề số 8

12.Chữa đề số 5

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

 luyện thi đại học livestream môn tiếng anh 12 Pro 3m plus - Cô Mai Phương mới nhất 2022


 PRO 3M cô Mai Phương, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, VIP 90 cô Mai Phương,Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Khóa PRO 3M PLUS,Khóa VIP 90 bao nhiều tiến., Khóa PRO 3M PLUS, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, VIP 90 cô Mai Phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Cô Mai Phương lừa đảo, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Cô Mai Phương IELTS
[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn