[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học livestream môn  hóa tiếng anh 12 - Cô Mai Phương mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

🌟1. Flashcard- Từ vựng tiếng anh THPTQG 2021 (KHÓA TẶNG KÈM)

01.500 cụm idiom thi THPTQG

02.Từ vựng anh văn 10

01.Unit 1: Family life

02.Unit 2: Your body and you


Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


03.Unit 3: Music

04.Unit 4: For better community

05.Unit 5: Inventions

06.Unit 6: Gender equality

07.Unit 7: Cultural diversity

08.Unit 8: New way to learn

09.Unit 9: Preserving the enviroment

10.Unit 10: Ecotourism

03.Từ vựng anh văn 11

UNIT 8 - OUR WORLD HERITAGE SITES

UNIT 9 - CITIES OF THE FUTURE

UNIT 10 - HEALTHY LIFESTYLES AND LONGEVITY

UNIT 1 - THE GENERATION GAP

UNIT 2 - RELATIONSHIPS

UNIT 3 - BEING INDEPENDENT

UNIT 4 - CARING FOR THOSE IN NEED

UNIT 5 - BEING A PART OF ASIAN

UNIT 6 - GLOBAL WARMING

UNIT 7 - FURTHER EDUCATION

04.Từ vựng anh văn 12

UNIT 1 - LIFE STORIES

UNIT 2 - URBANIZATION

UNIT 3 - THE GREEN MOVEMENT

UNIT 4 - THE MASS MEDIA

UNIT 5 - CULTURAL IDENTITY

UNIT 8 - THE WORLD OF WORK

UNIT 9 - CHOOSING A CAREER

UNIT 10 - LIFELONG LEARNING

UNIT 6 - ENDANGERED SPECIES

UNIT 7 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

05.4000 từ vựng cơ bản (6 cấp độ)

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

scripts

skins

remix

🌟3. M1: Chương trình Anh văn 10 - 11 - 12 (2021)

05.Đề thi- Đề cương học kì I môn tiếng Anh- 2020

Lớp 12

06.ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

05.ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

04.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12

10.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12-Pronunciation

09.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Writing

08.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Stress

07.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Word Forms

06.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12 - Verb form

05.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12 - Chọn từ trái nghĩa

04.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12 - Suitable response

03.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Chọn từ đồng nghĩa

02.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Multiple choice

01.Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12- Tìm lỗi sai

03.ĐỀ THI HỌC KÌ 1 KHỐI 12 NĂM HỌC 2020-2021 THPT BẾN TRE – VĨNH PHÚC

02.ĐỀ THI HỌC KÌ 1 KHỐI 12 NĂM HỌC 2020-2021 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

02.Anh Văn 11 (Chương trình mới)

16.Anh Văn 11: Unit 8: OUR WORLD HERITAGE SITES

01.Anh Văn 11: Unit 1: The generation gap

02.Bài thi online 1: Anh Văn 11: Unit 1: The generation gap

03.Bài thi online 2: Anh Văn 11: Unit 1: The generation gap

04.Anh Văn 11: Unit 2: Relationship

05.Bài thi online : Anh Văn 11: Unit 2: Relationship

06.Anh Văn 11: Unit 3: Being independent

07.Bài thi online: Anh Văn 11: Unit 3: Being independent

08.Anh Văn 11: Unit 4: Caring for those in need

10.Anh Văn 11 Unit 5 Being a part of Asean

09.Bài thi online Anh Văn 11: Unit 4: Caring for those in need

11.Bài thi online Anh Văn 11: Unit 5: Being a part of Asean

12.Anh Văn 11: Unit 6: Global warming

13.Bài thi online Anh Văn 11: Unit 6: Global warming

14.Anh Văn 11: Unit7 Futher education

15.Bài thi online Anh Văn 11: Unit7 Futher education

01.Anh Văn 10 (Chương trình mới)

19.Anh văn 10: Unit 9: Preserving the environment

01.Anh Văn 10: Unit 1: Family life

02.Bài thi online 1: Anh Văn 10: Unit 1: Family life

03.Bài thi online 2: Anh Văn 10: Unit 1: Family life

04.Anh Văn 10: Unit 2: Your body and you

05.Bài thi online 1: Anh Văn 10: Unit 2: Your body and you

06.Bài thi online 2: Anh Văn 10: Unit 2: Your body and you

07.Anh Văn 10: Unit 3: Music

08.Bài thi online 1: Anh Văn 10: Unit 3: Music

09.Bài thi online 2: Anh Văn 10: Unit 3: Music

10.Anh Văn 10: Unit 4: For a better community

12.Anh Văn 10: Unit 5: Inventions

13.Bài thi online Anh Văn 10: Unit 5: Inventions

14.Anh Văn 10: Unit 6: Gender equality

15.Bài thi online Anh Văn 10: Unit 6: Gender equality

16.Anh Văn 10: Unit 7:Cultural Diversity

17.Bài thi online Anh Văn 10: Unit 7:Cultural Diversity

18.Anh văn 10: Unit 8: The ways to learn

11.Bài thi online: Anh Văn 10: Unit 4: For a better communication

04.Anh Văn 12 (Chương trình mới)

14.Unit 7 Artificial Intelligence

13.Mở rộng từ vựng Endangered Species

12.Unit 6 Endangered Species

16.Mở rộng từ vựng Topic The world of work

15.Mở rộng từ vựng Artificial Intelligence

10.Unit 5 Cutural Identity

09.Mở rộng từ vựng The mass media

08.Unit 4 The mass media

11.Mở rộng từ vựng Cultural identity

05.Mở rộng từ vựng Topic Urbanization

03.Pro3m (Live) - Khóa Anh văn 12 - Life stories (20h30)

02.Mở rộng từ vựng Topic Life Stories

07.Mở rộng từ vựng The Green Movement

06.Unit 3: The Green Movement

04.Unit 2: Urbanization

01.Unit 1- Life Stories

03. Anh Văn 12 (Chương trình cũ)

32.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 16 The association of southeast Asian nations

31.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 15 Women in society

30.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 14International Organization

29.Bài thi online 12-Unit 13 The 22nd Sea Game

28.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 12 Water Sports

27.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 11 Books

26.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 10 Endangered Species

25.Bài thi online Anh Văn 12 Unit 9 Deserts

ĐỀ THI GIỮA KỲ

05.1.Từ vựng mở rộng-Unit 3: Unit 3: Ways of socialising

03.1.Từ vựng mở rộng-Unit 2: Cultural Diversity

02.1.Từ vựng mở rộng-Unit 1: Home life

01.Anh Văn 12: Unit 1 : Home life

03.Anh Văn 12: Unit 2:Cultural Diversity

02.Bài thi online Anh văn 12- Unit 1: Home life

05.Anh Văn 12: Unit 3:Ways of socialising

04.Bài thi online Anh văn 12- Unit 2: Cultural Diversity

06.Anh Văn 12: Unit 4:School Education System

07.Anh Văn 12: Unit 5:Higher Education

08.Anh Văn 12: Unit 6: Future Jobs

09.Anh Văn 12: Unit 7: Economic Reforms

10.Anh Văn 12: Unit 8: Life In The Future

15.Anh Văn 12: Unit 13: The 22nd Sea games

14.Anh văn 12: Unit 12: Water Sports

13.Anh văn 12: Unit 11: Books

12.Anh Văn 12: Unit 10: Endangered Species

11.Anh Văn 12: Unit 9: Deserts

16.Bài thi online Anh văn 12- Unit 3: Ways of socialising

17.Anh văn 12: Unit 14: International Organization

18.Bài thi online Anh văn 12- Unit 4: School Education System

19.Anh văn 12: Unit 15: Women in society

20.Bài thi online Anh văn 12- Unit 5: Higher Education

21.Anh văn 12: Unit 16: The association of southeast Asian nations

22.Bài thi online Anh Văn 12: Unit 6: Future Jobs

23.Bài thi online Anh Văn 12: Unit 7: Economic Reforms

24.Bài thi online Anh Văn 12: Unit 8: Life In The Future


🌟4. M1: Từ vựng và đọc hiểu cho kỳ thi THPTQG (2021)

93.Bài thi online đọc hiểu THPT Giao Thuy

89.Bài thi online đọc hiểu THPT A Hải Hậu

94.Bài thi online đọc hiểu THPT Lý Nhân Tông

84.Chinh phục các câu hỏi đọc hiểu livestream 6

82.Collocation - Topic: Family

81.Vocabulary - Topic: Feelings and States of Mind

78.Đề thi ôn tập từ vựng số 28

76.Đề thi ôn tập từ vựng số 26

73.Đề thi ôn tập từ vựng số 23

72.Đề thi ôn tập từ vựng số 22

65.Ôn tập từ vựng (2)

63.Thi online- rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề xã hội ET1296

62.Thi online- rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề sức khỏe ET1294

61.Thi online- rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề nghệ thuật ET1295

58.Thi online- rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chủ đề danh nhân ET1291

57.Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề thể thao ET1289

54.Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề danh nhân EV1178

50.Bài thi ôn tập từ vựng số 18

49.Rèn luyện đọc hiểu chủ đề Môi trường ET1287

45.Bài thi online đọc hiểu: Luyện tập -ET1286

40.Bài thi online đọc hiểu: Kỹ năng skymming scanning- ET1284

35.Lý thuyết đọc hiểu (2)

34.Bài thi online đọc hiểu: Các dạng bài thường gặp (2) -ET1283

33.Bài thi online đọc hiểu: Các dạng bài thường gặp (1) -ET1282

32.Bài thi online - Lý thuyết đọc hiểu

31.Lý thuyết đọc hiểu (1)

Bài thi online 1- Lý thuyết đọc hiểu

27.Đề thi ôn tập từ vựng số 9

24.Đề thi ôn tập từ vựng số 7

22.Đề thi ôn tập từ vựng số 6

21.Cụm động từ (3)

20.Đề thi ôn tập từ vựng số 5

18.Đề thi ôn tập từ vựng sô 4

17.Cụm động từ (1)

15.Collocation (2)

13.Đọc Hiểu Environment ( reading comprehension)

04.Vocabulary - Topic: Environment - Part 4

03.Vocabulary - Topic: Environment - Part 3

01.Vocabulary - Topic: Environment - Part 1

05.Vocabulary - Topic: Science and Technology - Part 1

06.Vocabulary - Topic: Science and Technology - Part 2

07.Vocabulary - Topic: Science and Technology - Part 3

08.Vocabulary - Topic: Science and Technology - Part 4

09.Vocabulary - Topic: Sports and leisure - Part 1

10.Vocabulary - Topic: Sports and leisure - Part 2

11.Collocation (1)

12.Đề thi ôn tập từ vựng số 1

14.Đề thi ôn tập từ vựng số 2

16.Đề thi ôn tập từ vựng số 3

19.Cụm động từ (2)

23.Cụm động từ (4)

25.Cụm động từ (5)

26.Đề thi ôn tập từ vựng số 8

28.Cụm động từ (6)

29.Đề thi ôn tập từ vựng sô 10

30.Đề thi ôn tập từ vựng số 11

36.Bài thi online đọc hiểu: Kỹ năng Paraphrasing - ET1285

37.Đề thi ôn tập từ vựng sô 12

38.Đề thi ôn tập từ vựng sô 13

39.Lý thuyết đọc hiểu (3)

41.Đề ôn thi từ vựng sô 14

42.Đề ôn thi từ vựng sô 15

43.Lý thuyết đọc hiểu (4)

44.Bài thi online đọc hiểu: Luyện tập EV1173

46.Đề thi ôn tập từ vựng số 16

47.Đề thi ôn tập từ vựng sô 17

48.Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chủ đề Khoa học và Công nghệ EV1175

51.Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề Môi Trường EV1174

52.Thi online- Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề khoa học và công nghệ ET1288

53.Thi online - Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề thể thao EV1176

55.Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề giáo dục ET1290

56.Rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề giáo dục EV1177

59.Thi online- rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề môi trường ET1292

60.Thi online- rèn kỹ năng đọc hiểu chủ đề khoa học và công nghệ ET1293

64.Ôn tập từ vựng

66.Ôn tập từ vựng (3)

67.Ôn tập từ vựng (4)- Cụm động từ

68.Ôn tập từ vựng (5)- Thành ngữ

69.Đề thi ôn tập từ vựng số 19

70.Đề thi ôn tập từ vựng số 20

71.Đề thi ôn tập từ vựng số 21

74.Đề thi ôn tập từ vựng số 24

75.Đề thi ôn tập từ vựng số 25

77.Đề thi ôn tập từ vựng số 27

79.Đề thi ôn tập từ vựng số 29

80.Vocabulary - Topic: Behaviors

83.Vocabulary - Topic: Personalities


🌟5. M1: Luyện các dạng bài trong đề thi THPTQG (2022)

81.LIVESTREAM CHỮA CÁC CÂU HỎI NGỮ ÂM CÙNG CÔ MAI PHƯƠNG VÀ CÔ ANGEL

82.LIVESTREAM RÈN LUYỆN CÁC CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN - ĐỌC HIỂU (4)

83.LIVESTREAM RÈN LUYỆN CÁC CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN - ĐỌC HIỂU (5)

78.LIVESTREAM RÈN LUYỆN CÁC CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN- ĐỌC HIỂU (1)

79.LIVESTREAM RÈN LUYỆN CÁC CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN- ĐỌC HIỂU (2)

80.LIVESTREAM RÈN LUYỆN CÁC CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN - ĐỌC HIỂU (3)

77.LIVESTREAM NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC ĐIỀN

75.Chuyên đề đọc hiểu 11042020

74.Livestream Trọng âm 2532020

73.Livestream Tìm lỗi sai 2432020

72.Livestream Mạo từ 2332020

71.Livestream Ngữ âm 1732020

70.Livestream Câu Điều kiện 1432020

69.Livestream Đảo Ngữ 1332020

68.Livestream Câu hỏi đuôi 1232020

67.Livestream Câu bị động 1132020

66.Livestream 1032020 thì của động từ

65.Livestream 93 2020 chinh phục từ loại

76.LIVESTREAM TRỌNG ÂM

64.Livestream chữa chuyên đề Ngữ âm (332020)

63.Livestream chữa chuyên đề Tìm lỗi sai (2622020)

62.Livestream chữa chuyên đề Ngữ Âm 2020 (2522020)

61.Livestream chữa chuyên đề Đồng nghĩa, trái nghĩa 2020 (2)

60.Livestream chữa chuyên đề Đồng nghĩa, trái nghĩa 2020 (1)

55.Chuyên đề tìm lỗi sai (1)

54.Chuyên đề viết lại câu trắc nghiệm (4)

53.Chuyên đề viết lại câu trắc nghiệm (3)

Practice

52.Chuyên đề viết lại câu trắc nghiệm (2)

51.Thi online: Viết lại câu trắc nghiệm (1)

50.Chuyên đề viết lại câu trắc nghiệm (1)

49.CĐ: Multiple Choice: Giảm mệnh đề

48.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng (5)

47.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng (5)

46.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng (4)

45.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng (3)

44.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng (2)

43.CĐ Multiple Choice: Ôn tập từ vựng

42.CĐ Multiple Choice: Động từ khuyết thiếu và sự hòa hợp S- V

41.CĐ Multiple Choice: Phân từ- Câu chẻ- Mệnh đề danh từ

38.CĐ Multiple Choice:Liên từ và từ nối

37.CĐ Multiple Choice: Câu điều kiện - Đảo ngữ - Mệnh đề trạng ngữ

36.CĐ Multiple Choice: Rút gọn mệnh đề quan hệ - câu trực tiếp, gián tiếp - Bị động kép

35.Bài thi online: Câu hỏi đuôi 2

34.Bài thi online: Cấp so sánh 2

33.Bài thi online: Cấp so sánh 1

32.Bài thi online: Câu hỏi đuôi 1

31.Bài thi online : Mạo từ 3

30.Bài thi online : Mạo từ 2

29.Bài thi online : Mạo từ 1

28.CĐ Multiple Choice: Mạo từ - câu hỏi đuôi - cấp so sánh

27.CĐ chức năng giao tiếp xã hội (2)

26.CĐ chức năng giao tiếp xã hội (1)

25.Chuyên đề điền từ vào đoạn (5)

24.Chuyên đề điền từ vào đoạn (4)

23.Chuyên đề điền từ vào đoạn(3)

22.Chuyên đề điền từ vào đoạn (2)

21.Chuyên đề điền từ vào đoạn (1)

20.Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (5)

19.Thi online CĐ đồng nghĩa, trái nghĩa (4)

18.Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (4)

17.Thi online CĐ đồng nghĩa, trái nghĩa (3)

16.Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (3)

15.Thi online CĐ đồng nghĩa, trái nghĩa (2)

14.Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (2)

12.Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (1)

11.CĐ trọng âm, ngữ âm (5): Ôn tập Trọng âm

10.CĐ trọng âm, ngữ âm (4): Ôn tập ngữ âm

09.Bài thi online 2- Trọng âm

08.CĐ trọng âm, ngữ âm (3): Ngữ trọng âm

07.Bài thi online 1: Trọng âm

06.CĐ trọng âm, ngữ âm (2): Trọng âm

13.Thi online CĐ đồng nghĩa, trái nghĩa

05.Livestream Chuyên đề Ngữ âm

04.Bài thi online 2: Cách phát âm đuôi-s và -es

03.Bài thi online : Cách phát âm đuôi-s và -es

02.Bài thi online : Cách phát âm đuôi -ed

01.CĐ trọng âm, ngữ âm (1): Cách phát âm đuôi s, es, ed

40.CĐ Multiple Choice Câu chủ/ bị động- Câu trực/ gián tiếp- Mệnh đề quan hệ


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học livestream môn  hóa tiếng anh 12 - Cô Mai Phương mới nhất 2022
Tag: PRO 3M cô Mai Phương, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, VIP 90 cô Mai Phương,Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Khóa PRO 3M PLUS,Khóa VIP 90 bao nhiều tiến., Khóa PRO 3M PLUS, luyện thi đại học môn tiếng anh - cô mai phương, VIP 90 cô Mai Phương, Download khóa học tiếng Anh Cô Mai Phương, Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương, Cô Mai Phương lừa đảo, Học tiếng Anh cô Mai Phương có tốt không, Cô Mai Phương IELTS
[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn