[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học livestream môn học 12 - thầy Phạm Văn Thuận  mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

BÀI GIẢNG QUAN TRỌNG

BUỔI 15: CACBOHDRAT TRONG ĐỀ THPT 2018 - 2020

BUỔI 14: LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE

BUỔI 13: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2019

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


BUỔI 12: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2016-2019

BUỔI 10: CHẤT BÉO TRONG ĐỀ THPT 2015-2020

BUỔI 9: ESTE

BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P2

BUỔI 7: 3 DẠNG LÝ THUYẾT ESTE CHẮC CHẮN THI

BUỔI 6: CHẤT BÉO

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P1

BUỔI 4: 3 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ESTE

BUỔI 3: 3 DẠNG LÍ THUYẾT ESTE

BUỔI 2: BÀI TẬP TÍNH TOÁN ESTE

BUỔI 1: LÍ THUYẾT ESTE

BÀI GIẢNG QUAN TRỌNG

BUỔI 15: CACBOHDRAT TRONG ĐỀ THPT 2018 - 2020

BUỔI 14: LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE

BUỔI 13: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2019

BUỔI 12: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2016-2019

BUỔI 10: CHẤT BÉO TRONG ĐỀ THPT 2015-2020

BUỔI 9: ESTE

BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P2

BUỔI 7: 3 DẠNG LÝ THUYẾT ESTE CHẮC CHẮN THI

BUỔI 6: CHẤT BÉO

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P1

BUỔI 4: 3 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ESTE

BUỔI 3: 3 DẠNG LÍ THUYẾT ESTE

BUỔI 2: BÀI TẬP TÍNH TOÁN ESTE

BUỔI 1: LÍ THUYẾT ESTE

14.BUỔI 12+: DẠY LẠI TỪ ĐẦU CHƯƠNG 1 - ESTE

13.BUỔI 12: CACBOHIDRAT

12.BUỔI 11: CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐỊNH KÌ THÁNG 8 - ESTE

11.BUỔI 10: ESTE NÂNG CAO

10.BUỔI 9: ÔN TẬP CHẤT BÉO

9.BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG - TIẾP

8.BUỔI 7: ESTE CƠ BẢN

7.BUỔI 6+_ BỔ TRỢ HS MẤT GỖC_

6.BUỔI 6_ ESTE PHENOL_

4.BUỔI 4_ BÀI TẬP ESTE CƠ BẢN_

2.CHẤT BÉO

1.ESTE - CHẤT BÉO

3.BUỔI 3 (Đọc tài liệu) CHẤT BÉO

5.BUỔI 5_ LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE_

1. LIVE-S KHỞI ĐỘNG

VIDEO

BUỔI 3_ ANCOL

BUỔI 8_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 07

BUỔI 6_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 04

BUỔI 4 (Đọc tài liệu) ANĐEHIT

BUỔI 7_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 06

BUỔI 2 (Đọc tài liệu) HIDROCACBON - phần 2

BUỔI 1_ HIDROCACBON - phần 1

BUỔI 5_ AXIT CACBOXYLIC

HỮU CƠ 2K3

TÀI LIỆU

5.Quan trọng trên Page ( Chú Ý)

LUYỆN ĐỀ THI THỬ

THI THỬ ESTE 2

THI THỬ ESTE 1

ĐỀ THI THỬ ESTE

BUỔI 1: ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ I - ESTE

2. LIVE-C LUYỆN THI

62.BUỔI 56: BÀI TOÁN HỖN HỢP VÀO NƯỚC

61.BUỔI 57: NHIỆT NHÔM

60.BUÔI 56: BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM

59.BUỔI 56: NHÔM

58.BUỔI 55: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

57.BUỔI 54: BTVN CHƯƠNG 3

56.BUỔI 53: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

55.BUỔI 52: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

54.BUỔI 51: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

53.BUỔI 50: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - TIẾP

52.BUỔI 49: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

51.BUỔI 48: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

50.BUỔI 47: TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

49.BUỔI 46: ĂN MÒN + ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

48.BUỔI 45: TÍNH CHẤT - DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI

47. BUỔI 44: 5 DẠNG VÔ CƠ HAY THI

46. BUỔI 43: NỀN TẢNG GIẢI BT HÓA VÔ CƠ

45. BUỔI 42: LÝ THUYẾT NỀN TẢNG HÓA VÔ CƠ

44.BUỔI 41: CÁC DẠNG BÀI CHẮC CHẮN THI CHƯƠNG 3 TIẾP

43.BUỔI 40: CÁC DẠNG BÀI TẬP CHẮC CHẮN THI CHƯƠNG 3

40.BUỔI 37: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 1 - Phần 1

41.BUỔI 38: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 1 - Phần 2

42.BUỔI 39: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 2,4

39. BUỔI 35: ĐỒNG ĐẲNG HÓA GIẢI ESTE KHÓ

38. BUỔI 35: BÀI TOÁN HỖN HỢP HỮU CƠ - Phần 2

37.BUỔI 34: BÀI TOÁN HỖN HỢP HỮU CƠ - Phần 1

36.BUÔI 33: THI ĐỊNH KÌ THÁNG

35. BUỔI 32: THI GIỮA KÌ 1

34. BUỔI 31: BÀI TẬP POLIME

33. BUỔI 30: LÝ THUYẾT POLIME

29. BUỔI 27: QUY ĐỔI ĐỒNG ĐẲNG HỖN HỢP CHỨA N

30. BUỔI 28: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT

31. BUỔI 29: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT - Phần 1

32. BUỔI 29: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT - Phần 2

28. BUỔI 26: QUY ĐỔI PEPTIT - PHẦN 2

27. BUỔI 25: QUY ĐỔI PEPTIT

26.BUỔI 24: PEPTIT

25.BUỔI 23: LÝ THUYẾT PEPTIT

24.BUỔI 22: CHỮA ĐỀ THI ĐỊNH KÌ THÁNG 9

23.BUỔI 21: AMINO AXIT + BIỆN LUẬN MUỐI AMINO

22.BUỔI 20: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC MUỐI AMINO

21.BUỔI 19: TỔNG HỢP CÁC DẠNG CACBOHIDRAT

20.BUỔI 18: TỔNG HỢP CÁC DẠNG ESTE - P2

19.BUỔI 17: TỔNG HỢP CÁC DẠNG ESTE - P1

18.BUỔI 16: AMINO AXIT - buổi 2

17.BUỔI 15: AMINO AXIT

16.BUỔI 14: AMIN (Chương 3)

15.BUỔI 13: 7 DẠNG BÀI TẬP CACBOHIDAT

5.Quan trọng trên Page ( Chú Ý)

LUYỆN ĐỀ THI THỬ

THI THỬ ESTE 2

THI THỬ ESTE 1

ĐỀ THI THỬ ESTE

BUỔI 1: ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ I - ESTE

3. LIVE-T LUYỆN ĐỀ

6.B6: TỔNG ÔN CÁC DẠNG HÓA 11 TRONG ĐỀ THPTQG

5.B5: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 07

4.B4: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 06

3.B3: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 05

2.B2: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 04

1.B1: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 03

4. [SẮP PHÁT HÀNH] LIVE-G TỔNG ÔN

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học livestream môn học 12 - thầy Phạm Văn Thuận  mới nhất 2022

Tag:Lộ trình ôn thi đại học 2021, Mclass thầy Thuận Hóa, Tài liệu Hóa thầy Phạm Minh Thuận, Hóa thầy Phạm Văn Thuận, Thầy Phạm Minh Thuận là ai, Hóa thầy Thuận, Thầy Phạm Thắng,Mclass Phạm Văn Thuận
[/tintuc]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn