[tintuc]

Chia sẻ khóa học  luyện thi đại học livestream môn hóa học 12 - Thầy Nguyễn Anh Phong mới nhất 2022 
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

PHÁC ĐỒ NAP 8.5+

BUỔI 24

Danh sách bài giảng

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.12 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.12 VÍ DỤ 11

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.13 VÍ DỤ 5+6+7

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.13 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.12 VÍ DỤ 1+2+3+4+5

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.12 VÍ DỤ 6+7+8+9+10

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.13 VÍ DỤ 1+2+3+4

BUỔI 24- BG - TẬP 3 - 5.13 VÍ DỤ 8+9+10

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 24 - BTRL TẬP 3 - 5.12 BTRL SỐ 2 TRANG 73-75

BUỔI 24 - BTRL TẬP 3 - 5.13 BTRL TRANG 76-81

BUỔI 24 - BTRL TẬP 3 - 5.12 BTRL SỐ 1 TRANG 70-72

BUỔI 25

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 25- BTRL TẬP 3 - 5.14 BTRL 85-88

BUỔI 25- BTRL TẬP 3 - 5.15 BTRL 92-93

Danh sách bài giảng

BUỔI 25- BG - TẬP 3 - 5.14 VÍ DỤ 7+8+9+10

BUỔI 25- BG - TẬP 3 - 5.14 VÍ DỤ 1+2+3+4+5+6

BUỔI 25- BG - TẬP 3 - 5.14 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 25- BG - TẬP 3 - 5.15 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 26

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 26- BTRL TẬP 3 - 5.17 BTRL TRANG 102-103

BUỔI 26- BTRL TẬP 3 - 5.24 BTRL TRANG 159-162

Danh sách bài giảng

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.17 VÍ DỤ 1+2+3+4+5

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.24 VÍ DỤ 1

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.24 VÍ DỤ 4

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.24 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.24 VÍ DỤ 3

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.17 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.24 VÍ DỤ 2

BUỔI 26- BG - TẬP 3 - 5.17 VÍ DỤ 6+7+8+9

BUỔI 27

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 27- BTRL TẬP 3 - 5.19 BTRL TRANG 115-120

BUỔI 27- BTRL TẬP 3 - 5.18 BTRL TRANG 107-109

Danh sách bài giảng

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.18 VÍ DỤ 1+2+3

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.18 BÀI GIẢNG TƯ DUY LÝ THUYẾT VỀ ĐIỆN PHÂN PHẦN 2

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.18 VÍ DỤ 4+5+6

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.18 BÀI GIẢNG TƯ DUY LÝ THUYẾT VỀ ĐIỆN PHÂN PHẦN 1

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 2

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 5

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.18 VÍ DỤ 7+8

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 3

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 BÀI GIẢNG TƯ DUY 3

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 1

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 BÀI GIẢNG TƯ DUY 2

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 BÀI GIẢNG TƯ DUY 1

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 6

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 4

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 3 VÍ DỤ 4

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 2 VÍ DỤ 2

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 3 VÍ DỤ 3

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 2 VÍ DỤ 3

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 2 VÍ DỤ 1

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 3 VÍ DỤ 1

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 3 VÍ DỤ 2

BUỔI 27- BG - TẬP 3 - 5.19 Ý TƯỞNG 1 VÍ DỤ 7

BUỔI 28

Danh sách bài giảng

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 BÀI GIẢNG TƯ DUY 2

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 BÀI GIẢNG TƯ DUY 1

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.16 VÍ DỤ 5+6+7+8

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.16 BÀI GIẢNG TƯ DUY

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.16 VÍ DỤ 1+2+3+4

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 1

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 3

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 2

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 4

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 5

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 8

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 6

BUỔI 28- BG - TẬP 3 - 5.23 VÍ DỤ 7

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 28- BTRL TẬP 3 - 5.23 TRANG 153-156

BUỔI 28- BTRL TẬP 3 - 5.16 TRANG 97-98

BUỔI 29

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 29 - BTRL TẬP 3. 5.21 BTRL SỐ 2 TRANG 137-139

BUỔI 29- BTRL TẬP 3 - 5.20 TRANG 125-128

BUỔI 29 - BTRL TẬP 3. 5.21 BTRL SỐ 1 TRANG 134-136

Danh sách bài giảng

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 VÍ DỤ 4

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 BÀI TOÁN HÔN HỢP KIM LOẠI VÀ OXIT TAC DỤNG VỚI HNO3

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 VÍ DỤ 5

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 VÍ DỤ 1+2+3

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 VÍ DỤ 6+7

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 QUY LUẬT BẤT BIẾN VỀ KIM LOẠI VÀ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 13

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 1

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 11

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 15

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 2

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 10

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 14

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 12

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.20 VÍ DỤ 8+9

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 9

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 6

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 4

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 3

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 8

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 5

BUỔI 29- BG - TẬP 3 - 5.21 VÍ DỤ 7

BUỔI 30

Danh sách bài giảng

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.3 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM SỐ 3

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.3 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM SỐ 2BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.3 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM SỐ 2

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.3 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM SỐ 1

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.2 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT SỐ 2BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.2 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT SỐ 3

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.2 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT SỐ 2BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.2 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT SỐ 2

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.2 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT SỐ 1

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.1 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT SỐ 3

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.1 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT SỐ 2

BUỔI 30- BG - TẬP 5 - 7.1 BÀI GIẢNG KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT SỐ 1

BUỔI 31

Danh sách bài giảng

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 VÍ DỤ 5

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 VÍ DỤ 4

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 VÍ DỤ 3

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 VÍ DỤ 2

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 VÍ DỤ 1

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.18 BÀI TOÁN NÂNG CAO LIÊN QUAN ĐẾN CO2

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.8 VÍ DỤ 4+5

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.8 VÍ DỤ 1+2+3

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.8 BÀI TOÁN SỤC CO2 VÀO DUNG DỊCH KIỀM

BUỔI 31- BG - TẬP 5 - 7.4 NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI VỀ KIM LOẠI - KIỀM - KIỀM THỔ VÀ NHÔM

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 31 - BTRL TẬP 5. 7.8 TRANG 41-43

BUỔI 31 - BTRL TẬP 5. 7.18 TRANG114-117

BUỔI 31 - BTRL TẬP 5. 7.5 TRANG 22-27

BUỔI 20

Danh sách bài kiểm tra

BUỔI 20 - BTRL TẬP 2 - 4.1 TRANG 146-149

BUỔI 20 - BTRL TẬP 2 - 4.3 TRANG 151-154

Danh sách bài giảng

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.2 PHÁT BIỂU ĐÚNG SAI VỀ POLIME

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P3

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P1

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P5

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P4

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P6

BUỔI 20- BG - TẬP 2 - 4.1 LÝ THUYẾT VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME P2

EBOOK HOÁ NAP 2021

GIỚI THIỆU NAP 2022

LỊCH HỌC-nap.edu.vn

EBOOK NAP 2021

EBOOK SÁCH HOÁ NAP 9+ THẦY NGUYỄN ANH PHONG (TÀI LIỆU KÈM KHOÁ ONLINE HOÁ 9+)

EBOOK SÁCH HOÁ NAP 8+ THẦY NGUYỄN ANH PHONG (TÀI LIỆU KÈM KHOÁ ONLINE HOÁ 8+)

5. DỒN CHẤT - XẾP HÌNH HOÁ

4. YÊU LẠI TỪ ĐẦU HOÁ

2.1 VỀ ĐÍCH 8,5+ 2021

01. BUỔI 1

02. BUỔI 2

03. BUỔI 3

04. BUỔI 4

05. BUỔI 5


3. VỀ ĐÍCH 9.5+

BUỔI 5

BUỔI 6

BUỔI 4

BUỔI 3

BUỔI 1

BUỔI 7

BUỔI 2

BUỔI 8

Lưu ý, chỉ một số câu cuối có video giải

BUỔI 9

Lưu ý, chỉ một số câu cuối có video giải

BUỔI 10.1

Lưu ý, chỉ một số câu cuối có video giải

BUỔI 11.1

BUỔI 10.2

BUỔI 11.2

BUỔI 11.3

3.1 NHÓM LIVE LUYỆN ĐỀ KHOÁ NAP VỀ ĐÍCH 2021

01. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 01 - 11/1/2021

02. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 02 - 12/1/2021

03. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 03 - 13/1/2021

Video giải các bạn click vào "lối tắt" bên cạnh folder này và xem video

Bạn nào chưa biết lối tắt ở đâu thì xem ảnh

04. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 04 - 14/1/2021

3.2 NHÓM LIVE NAP VỀ ĐÍCH XF9.5+

01. BÀI GIẢNG KỸ NĂNG NGÀY 13/1

03. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 06 - 16/1/2021

02. ĐỀ THI CHÍNH THỨC SỐ 05 - 15/1/2021


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học livestream môn hóa học 12 - Thầy Nguyễn Anh Phong mới nhất 2022

Tag: Review thầy Nguyễn Anh Phong, Thầy Nguyễn Anh Phong là ai, tư duy hóa học nap 4.0 - hữu cơ 8-9-10 pdf, Tư duy dồn chất Nguyễn Anh Phong PDF, Youtube nguyễn anh phong, Tư duy Hóa học NAP, tư duy hóa học nap 4.0 - vô cơ 8-9-10 pdf, NAP edu vn
[/tintuc]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn