[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học livestream môn vật lý12 - Thầy Tuấn Anh mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>

DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

23. VDC: DẠNG 15.1 - LỰC ĐÀN HỒI (PHẦN 2)

10.CHỮA DẠNG 10

16.DẠY LẠI: Tổng hợp những kiến thức quan trọng Phần 1

Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,


12.DẠNG 11 (Phần 2): Tổng hợp dạo động

21.CHỮA DẠNG 14 + HƯỚNG DẪN DẠNG 15: LỰC ĐÀN HỒI, LỰC KÉO VỀ

28. DẠNG 17: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO (CHỮA BÀI TẬP)

7.CHỮA DẠNG 7 - HƯỚNG DẪN DẠNG 8 + 9

26. DẠNG 16: THỜI GIAN LÒ XO NÉN - GIÃN (CHỮA BÀI TẬP)

29. Dạng 18: CON LẮC LÒ XO CHỊU NGOẠI LỰC

32. CHỮA 22+23 - DẠNG 24: NĂNG LƯỢNG CLĐ - DẠNG 25: CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG

37. CHỮA DẠNG 29

13.CHỮA DẠNG 11: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

20.DẠY LẠI: Ôn lại các dạng từ 1 - 10

38. DẠNG 29: DAO ĐỘNG DUY TRÌ - CƯỠNG BỨC + DẠNG 30: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG

34. CHỮA 26 + DẠNG 27: CON LẮC CHỊU BIẾN CỐ

35. DẠNG 28: DAO ĐỘNG TẮT DẦN + DẠNG 29: DAO ĐỘNG DUY TRÌ + CƯỠNG BỨC

25. DẠNG 16 : DÒNG THỜI GIAN NÉN - GIÃN

36. CHỮA DẠNG 28

15.VDC: DẠNG 12: Bài toán 2 vật phần 2. Lý thuyết + DẠNG 13. Con lắc lò xo

30. DẠNG 19: CLLX BỊ NHỐT + DẠNG 20: VA CHẠM

22.[VDC] DẠNG 15.1: LỰC ĐÀN HỒI

4.CHỮA DẠNG 4 - HƯỚNG DẪN DẠNG 5

33. CHỮA 24+25 - DẠNG 26: CON LẮC VƯỚNG ĐINH - VA CHẠM

27. Dạng 17: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO

31. DẠNG 22: CHU KỲ CLĐ + DẠNG 23: PHƯƠNG TÌNH CLĐ

1.DẠNG 1+2_ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỀU HÒA

8.CHỮA DẠNG 8+9: QUÃNG ĐƯỜNG LỚN, NHỎ NHẤT - TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

18.CHỮA DẠNG 13: CHU KÌ CON LẮC LÒ XO

9.DẠNG 10: NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG

11.DẠNG 11 (Phần 1): Tổng hợp dao động

24. VDC: DẠNG 15.1 - LỰC ĐÀN HỒI (PHẦN 1)

5.CHỮA DẠNG 5 - HƯỚNG DẪN DẠNG 6

17.DẠNG 13: CHU KÌ CON LẮC LÒ XO

3.CHỮA DẠNG 2+3 - HƯỚNG DẪN DẠNG 4

2.DẠNG 2+3_ CÁC ĐẠI LƯỢNG - PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HOÀ

6.CHỮA DẠNG 6 - HƯỚNG DẪN DẠNG 7

19.DẠNG 14: CHIỀU DÀI CON LẮC LÒ XO

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ

19.CHỮA DẠNG 40

20. DẠNG 41: ĐỒ THỊ SÓNG CƠ

18.DẠNG 40: SÓNG ÂM

17.CHỮA DẠNG 39 (PHẦN 2)

16.CHỮA DẠNG 39 (PHẦN 1)

15.CHỮA DẠNG 37-38

14.DẠNG 39: TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ SÓNG DỪNG

13.DẠNG 37 - 38: SÓNG DỪNG

12.DẠNG 36: PHA GIAO THOA

11. DẠNG 35: KHOẢNG CÁCH CỰC TRỊ GIAO THOA

10. CHỮA DẠNG 34

9. DẠNG 34: ĐẾM CỰC ĐAI CỰC TIỂU

8. CHỮA DẠNG 33

7. CHỮA DẠNG 32 (PHẦN 2)

6. CHỮA DẠNG 32 (PHẦN 1)

5. DẠNG 33: PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA, HÌNH ẢNH GIAO THOA

4. DẠNG 32.2: NHIỀU PHƯƠNG TRUYỀN SÓNG (VDC)

3. DẠNG 32.1: TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ SÓNG

2. CHỮA DẠNG 31

1. DẠNG 31: CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ


CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU

23.DẠNG 54: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU (PHẦN 2)

22.DẠNG 54: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU (PHẦN 1)

21.DẠNG 52: TRUYỀN TẢI ĐIỆN (PHẦN 2 - VDC)

20.CHỮA DẠNG 52

19.DẠNG 53: TRUYỀN TẢI ĐIỆN

18.DẠNG 52: MÁY BIẾN ÁP

17.DẠNG 51: TẦN SỐ BIẾN THIÊN (VDC)

16.DẠNG 49: LC BIẾN THIÊN (PHẦN 2) (VDC)

15.DẠNG 49+50: L, C BIẾN THIÊN (PHẦN 1) (VDC)

14.DẠNG 48: R BIẾN THIÊN

13.CHỮA DẠNG 47

12.DẠNG 47: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

11.CHỮA DẠNG 46

10.DẠNG 46: CÔNG SUẤT - HỆ CÔNG SUẤT

9.CHỮA DẠNG 45

8. DẠNG 45: MẠCH RLrC VẬN DỤNG

7.CHỮA DẠNG 44

6.DẠNG 44: (PHẦN 2)

5.DẠNG 44: CÁC DẠNG BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU

4.CHỮA DẠNG 43

3.DẠNG 43 (PHẦN2): GIẢN ĐỒ VECTO

2.DẠNG 43: MẠCH RLC NỐI TIẾP

1.DẠNG 42: MẠCH 1 PHẦN TỬ

CHƯƠNG 4+5: SÓNG TỪ, SÓNG ÁNH SÁNG

6.DẠNG 58: GIAO THOA ÁNH SÁNG

5.DẠNG 57: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

4.CHỮA DẠNG 56

3.DẠNG 56: SÓNG ĐIỆN TỪ

2.CHỮA DẠNG 55

1.DẠNG 55: MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ


1. LIVE-S KHỞI ĐỘNG

14. ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - 2K3

12. TỪ TRƯỜNG - LỰC TỪ

15. TỔNG ÔN THẤU KÍNH - MẮT

10. ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

2. THẤU KÍNH (Đọc tài liệu)

4.TỪ TRƯỜNG

6. LỰC TỪ

3. KIẾN THỨC NỀN TẢNG - ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

8. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (đọc tài liệu)

9. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN - NHIỆT LƯỢNG

5. KIẾN THỨC NỀN TẢNG - TỔNG HỢP LỰC

13. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG + PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

16. CHỮA ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ

17. TỔNG ÔN HỌC KÌ 2 LỚP 11

11. ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ 2

7. KIẾN THỨC NỀN TẢNG - CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

3. Live Page

10. CON LẮC LÒ XO: LỰC ĐÀN HỒI

11. ĐỒ THỊ ĐIỀU HOÀ

12. THỜI GIAN LÒ XO NÉN GIÃN

13. NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO

14. ÔN TẬP GIỮA KÌ

14.1 Chữa đề thi thử 01: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG

14.2 CHỮA ĐỀ THI THỬ THÁNG 8 LỚP LIVESTREAM

14.3 Chữa đề thi thử 02: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG

14.4 CHỮA ĐỀ THI THỬ THÁNG 9 LỚP LIVESTREAM

9.CHU KÌ CON LẮC LÒ XO

8.PHƯƠNG TRÌNH CON LẮC LÒ XO

7.TỔNG HỢP DAO ĐỘNG (VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO)

6.CÁC DẠNG BÀI ĐƯỜNG TRÒN PHA

5. TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG DAO ĐỘNG

3.ĐỒ THỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH GIAO ĐỘNG

4. VẬN DỤNG ĐƯỜNG TRÒN PHA

2.KỸ NĂNG ĐƯỜNG TRÒN PHA

1.DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Luyện đề

3.Chữa đề thi thử 02: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG

2.CHỮA ĐỀ THI THỬ THÁNG 8 LỚP LIVESTREAM

1.Chữa đề thi thử 01: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG

5. [SẮP PHÁT HÀNH] LIVE-G TỔNG ÔN
luyện thi đại học livestream môn vật lý12 - Thầy Tuấn Anh mới nhất 2022

Tag Sách Vật Lý Thầy Vũ Tuấn Anh PDF, Tuấn Anh Lý, Bộ de ăn chắc 7, 8 điểm Vũ Tuấn Anh, Review Thầy Vũ Tuấn Anh, Đề lý thầy Vũ Tuấn Anh, Sách Vật Lý thầy Vũ Tuấn Anh, Thầy Vũ Tuấn Anh là ai,Tài liệu Lý Thầy Vũ Tuấn Anh
[/tintuc]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn