[tintuc]

Chia sẻ khóa học luyện thi đại học livestream môn Sinh học 12 - Thầy Thịnh Nam mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

0. KHỞI ĐỘNG LUYỆN THI - SINH THẦY THỊNH NAM (Full)

13 - Bài 07 Phương pháp giải bài tập về Phiên mã

11 - Bài 06 Phiên mã

Slides


Nếu muốn hoc đầy đủ liên hệ qua 

Zalo : >> 0564117127

Hoặc Fb >>  Eduzom

Khóa học qua drive, trọn đời, update liên tục khi có video tài liệu mới,

09 - Bài 05 Cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein

07 - Bài 04 Phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN

Slides

05 - Bài 03 Nhân đôi ADN

Slides

03 - Bài 02 Phương pháp giải bài tập về ADN và ARN

Slides

01 - Bài 01 Cấu trúc và chức năng của ADN và ARN

Slides

21 - Bài 11 Công thức tính nhanh bài tập về cơ chế di truyền cấp phân tử

Slides

19 - Bài 10 Điều hòa hoạt động của gen

2. SUPER-PLUS NÂNG CAO SINH THẦY THỊNH NAM

SUPER-PLUS CHINH PHỤC BÀI TẬP NÂNG CAO - SINH THẦY THỊNH NAM

43 - Bài 21 Công thức giải nhanh phần di truyền liên kết với giới tính

45 - Bài 22 Các dạng bài thường gặp về di truyền liên kết với giới tính

47 - Bài 23 Một số dạng bài đặc biệt

Slides

48 - Bài 24 Chinh phục bài tập di truyền học quần thể

Slides

51 - Bài 25 Công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1

53 - Bài 26 Công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2

52 - Đề 25 Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1

42 - Đề 21 Luyện tập về công thức tính nhanh di truyền liên kết với giới tính

44 - Đề 22 Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính

46 - Đề 23 Luyện tập về các dạng bài tập về quy luật di truyền

49 - Đề 24 - Luyện tập chinh phục bài tập di truyền học quần thể -phần 1

50 - Đề 24 Luyện tập chinh phục bài tập di truyền học quần thể -Phần 2

1. SUPER-1 LUYỆN THI SINH THẦY THỊNH NAM (Full)

CHUYÊN ĐỀ 02: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

04 - Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN

05 - Bài 3: Nhân đôi ADN

Slides

06 - Đề 3: Luyện tập về nhân đôi ADN

07 - Bài 4: Phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN

09 - Bài 5: Cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein

10 - Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

27 - Đề kiểm tra số 03: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

28 - Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

29 - Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

CHUYÊN ĐỀ 01: SINH HỌC CƠ THỂ (Kiến thức sinh học 11)

01 - Bài 1:Trao đổi nước ở thực vật

Slides

02 - Đề 1: Luyện tập trao đổi nước ở thực vật

07 - Đề 4: Luyện tập dinh dưỡng nitơ ở thực vật

03 - Bài 2: Nguyên tố dinh dưỡng khóa thiết yếu ở thực vật

04 - Đề 2 : Luyện tập quá trình vận chuyển các chất trong thân và thoát hơi nước ở lá

05 - Bài 3:Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

06 - Đề 3: Luyện tập về dinh dưỡng nitơ ở thực vật

07 - Bài 4:Quang hợp ở thực vật

08 - Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật

09 - Bài 6: Tiêu hóa ở động vật

10 - Bài 5: Hô hấp ở thực vật

11 - Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật

12 - Bài 7: Hô hấp ở động vật

13 - Đề 7: Luyện tập hô hấp ở động vật

14 - Bài 8:Tuần hoàn máu

15 - Đề 8: Luyện tập tuần hoàn máu

16 - Bài 9: Cân bằng nội môi

17 - Đề 09: Luyện tập cân bằng nội môi

CHUYÊN ĐỀ 02: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

04 - Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN

05 - Bài 3: Nhân đôi ADN

Slides

06 - Đề 3: Luyện tập về nhân đôi ADN

07 - Bài 4: Phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN

09 - Bài 5: Cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein

10 - Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

27 - Đề kiểm tra số 03: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

28 - Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

29 - Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

CHUYÊN ĐỀ 01: SINH HỌC CƠ THỂ (Kiến thức sinh học 11)

01 - Bài 1:Trao đổi nước ở thực vật

Slides

02 - Đề 1: Luyện tập trao đổi nước ở thực vật

07 - Đề 4: Luyện tập dinh dưỡng nitơ ở thực vật

03 - Bài 2: Nguyên tố dinh dưỡng khóa thiết yếu ở thực vật

04 - Đề 2 : Luyện tập quá trình vận chuyển các chất trong thân và thoát hơi nước ở lá

05 - Bài 3:Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

06 - Đề 3: Luyện tập về dinh dưỡng nitơ ở thực vật

07 - Bài 4:Quang hợp ở thực vật

08 - Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật

09 - Bài 6: Tiêu hóa ở động vật

10 - Bài 5: Hô hấp ở thực vật

11 - Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật

12 - Bài 7: Hô hấp ở động vật

13 - Đề 7: Luyện tập hô hấp ở động vật

14 - Bài 8:Tuần hoàn máu

15 - Đề 8: Luyện tập tuần hoàn máu

16 - Bài 9: Cân bằng nội môi

17 - Đề 09: Luyện tập cân bằng nội môi

Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

luyện thi đại học livestream môn Sinh học 12 - Thầy Thịnh Nam mới nhất 2022

Tag: Học 24h Thầy THỊNH NAM 2020, Thầy THỊNH NAM rồi HOC24H, Thầy Thịnh Nam, Onthisinh

Học online môn Sinh, Thầy Thịnh Nam dạy trường nào,Chống liệt môn Sinh THPT Quốc gia 2021

Ôn thi Sinh học

[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn