[tintuc]

Chia sẻ khóa học môn sinh học lớp 11 - thầy Thịnh Nam mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

Chuyên đề 01: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

05.Bài 03_Thoát hơi nước

03.Bài 02_Vận chuyển các chất trong cây

08.Đề 04_Luyện tập về vai trò của các nguyên tố khoáng

06.Đề 03_Luyện tập về thoát hơi nước

04.Đề 02_Luyện tập về vận chuyển các chất trong cây

01.Bài 01_Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

07.Bài 04_Vai trò của các nguyên tố khoáng

07.Bài 04_Vai trò của các nguyên tố khoáng

09.Bài 05_Dinh dưỡng Nitơ ở Thực vật - Phần 1

02.Đề 01_Luyện tập về sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

14.Đề 07 Luyện tập về Quang hợp ở Thực vật

13.Bài 07 Quang hợp ở Thực vật

11.Bài 06 Dinh dưỡng Nitơ ở Thực vật - Phần 2

12.Đề 06 Luyện tập về dinh dưỡng Nitơ ở Thực vật - Phần 2

10.Đề 05 Luyện tập về dinh dưỡng Nitơ ở Thực vật

15. Bài 08: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

TÀI LIỆU

Video dự phòng

17. Bài 09: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Video dự phòng

19. Bài 10: Hô hấp ở thực vật

Video dự phòng

20. Đề 10: Luyện tập về Hô hấp ở thực vật

21. Bài 11: Tiêu hóa ở động vật

TLBG

Video dự phòng

22. Đề 11: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật

23. Bài 12: Hô hấp ở động vật

24. Đề 12: Luyện tập về hô hấp ở động vật

25. Bài 13: Tuần hoàn máu - Phần 1

26. Đề 13: Luyện tập về tuần hoàn máu - Phần 1

27. Bài 14: Tuần hoàn máu -Phần 2

28. Đề 14: Luyện tập về tuần hoàn máu - Phần 2

Chuyên đề 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

11. Bài 06: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Phần 2

09. Bài 05: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Phần 1

08. Đề 04: Luyện tập về sinh trưởng và phát triển ở động vật

7

6

01. Bài 01: Sinh trưởng ở thực vật

02. Đề 01: Luyện tập về sinh trưởng ở thực vật

03. Bài 02: Hoocmôn ở thực vật

04. Đề 02: Luyện tập về hoocmôn ở thực vật

12

10

5

Chuyên đề 4: SINH SẢN

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ SINH SẢN

11. Bài 06: Điều khiển sinh sản và sinh đẻ có kế hoạch

10. Đề 05: Luyện tập về cơ chế điều hóa sinh sản

09. Bài 05: Cơ chế điều hòa sinh sản

08. Đề 04: Luyện tập về sinh sản hữu tính ở động vật

07. Đề 03: Luyện tập về sinh sản vô tính ở động vật

06. Bài 04: Sinh sản hữu tính ở động vật

05 Bài 03 Sinh sản vô tính ở động vật

04 Đề 02 Luyện tập về sinh sản hữu tính ở thực vật

01. Bài 01: Sinh sản vô tính ở thực vật

03. Bài 02: Sinh sản hữu tính ở thực vật

02. Đề 01: Luyện tập về sinh sản vô tính ở thực vật [CHƯA PHÁT HÀNH]

12. Đề 06: Luyện tập về điều khiển sinh sản và sinh đẻ có kế hoạch

DA CHƯA PHÁT HÀNHTham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG Học 24h Thầy THỊNH NAM 2020, Học sinh cùng thầy THỊNH NAM, Tài liệu môn Sinh thầy THỊNH NAM, Cô Nga dạy sinh đại học ý, Thầy THỊNH NAM rồi HOC24H, HOC24H Thầy THỊNH NAM, Luyện thi Sinh học, Thầy THỊNH Nam rồi HOC24H

Share khóa học môn sinh học lớp 11 - thầy Thịnh Nam mới nhất 2022


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn