[tintuc]

Chia sẻ khóa học PRO X  LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2022 - Thầy Đặng Thành Nam
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link <<

CHƯƠNG 0 - GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC PRO X 2021 TẠI VTED

chưa có video Bài 2: Lộ trình và cách học tập hiệu quả khoá học PRO X tại Vted cho teen 2k3

Bài 4: Một số kiến thức cần bổ sung để học tốt khoá học này

CHƯƠNG I - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Thi Online - Đề tổng ôn tập chương Hàm số và đồ thị hàm số (Đề số 01)

Bài 27: Bài tập tổng hợp về giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số

Thi Online - Rèn luyện hai phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thi Online - Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số (Đề số 02)

Thi Online - Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số (Đề số 01)

Bài 26: GTLN - GTNN của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối (cơ bản)

Thi Online - [XMAX2020] - GTLN và GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (Đề số 02)

Thi Online - [XMAX2020] - GTLN và GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (Đề số 01)

Bài 25: Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị (Phần 3)

Thi Online - Bài toán giao điểm của hai đường cơ bản

Bài giảng phần 17, 19, 20 chưa có

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 06)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 05)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 01)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 04)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 03)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 02)

Bài 24: Điểm thuộc đồ thị của hàm số

Thi Online - Điểm thuộc đồ thị hàm số (Đề số 01)

Bài 23: Số điểm cực trị của hàm tổng và hàm hợp

Thi Online - Số điểm cực trị của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 02)

Thi Online - Số điểm cực trị của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 01)

Bài 22: Điểm cực trị của đồ thị hàm số

Thi Online - Điểm cực trị của đồ thị hàm số (Đề số 01)

Thi Online - Điểm cực trị của đồ thị hàm số (Đề số 02)

Thi Online - Điểm cực trị của đồ thị hàm số (Đề số 03)

Bài 21: Tìm điều kiện để hàm số có điểm cực trị thỏa mãn điều kiện k

Thi Online - Điểm cực trị và cực trị của hàm số thoả mãn điều kiện cho trước

Bài 20: Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

Thi Online - Điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

Bài 19: Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên K (K là đoạn.khoảng hoặc nửa khoảng)

Thi Online - Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên K (Đề số 02)

Thi Online - Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên K (Đề số 01)

Bài 18: Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp

Thi Online - Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 01)

Thi Online - Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 02)

Thi Online - Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 03)

Bài 17: (tham khảo) Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm chứa lượng giác đơn điệu

Thi Online - Tính đơn điệu của hàm số có chứa lượng giác

Bài 16: Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm đa thức bậc ba đơn điệu

Thi Online - Tính đơn điệu của hàm đa thức bậc ba và các trường hợp đặc biệt

Bài 15: Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm đơn điệu với hàm phân thức bậc hai / bậc nhất

Thi Online - Đơn điệu với hàm phân thức bậc 2/bậc nhất

Bài 14: Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm đơn điệu và hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất

Thi Online - Tính đơn điệu của hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất

Bài 13: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Thi Online - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 12: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

2 bài thi online giống bài 10

Bài 11: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

2 bài test giống với 2 bài test ở bài số 10

Bài 10: Mở đầu tiệm cận của đồ thị hàm số

Thi Online - Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (Đề số 01)

Thi Online - Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (Đề số 02)

Bài 9: Mối quan hệ giữa cực trị với đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 của hàm số

Thi Online - Mối quan hệ giữa đạo hàm và cực trị của hàm số (Đề số 01)

Bài 8: Mở đầu cực trị của hàm số

Thi Online - Mở đầu cực trị của hàm số

Bài 7: Tìm GTLN - GTNN bằng phép đặt ẩn phụ

Bài 6: Thiết lập biểu thức đơn giản tìm GTLN - GTNN

Thi Online - Thiết lập biểu thức đơn giản Tìm GTLN và GTNN

Bài 5: GTLN - GTNN với hàm đơn điệu

Bài 4: Mở đầu GTLN - GTNN của hàm số

Thi Online - Mở đầu giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 3: Xét chiều biến thiên của hàm số,

Thi Online - Xét chiều biến thiên của hàm số

Bài 2: Mối quan hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số.

Thi Online - Mối quan hệ giữa đạo hàm và tính đồng biến,nghịch biến của hàm

Bài 1: Mở đầu tính đơn điệu của hàm số.

Thi Online - Mở đầu tính đơn điệu của hàm số

CHƯƠNG II - MŨ VÀ LOGARIT

Thi Online - Đề Tổng ôn tập kiến thức Chương Mũ và Logarit (Đề số 01)

Bài 18: Phép đối xứng của đồ thị hàm số mũ và logarit

Bài 17: Biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình Mũ và Logarit chứa tham số

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình Mũ và logarit chứa tham số (Đề số 01)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình Mũ và logarit chứa tham số (Đề số 02)

Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình Mũ và logarit chứa tham số (Đề số 03)

Bài 16: Giải phương trình, bất phương trình Mũ và Logarit bằng phương pháp hàm số

Thi Online - Giải phương trình, bất phương trình Mũ và Logarit bằng phương pháp hàm số

Bài 15: Phương trình, bất phương trình mũ và logarit có tham số - giải bằng ẩn phụ

Thi Online - Phương trình, bất phương trình mũ và logarit có tham số giải bằng ẩn phụ (Đề số 02)

Thi Online - Phương trình, bất phương trình mũ và logarit có tham số giải bằng ẩn phụ (Đề số 01)

Bài 14: Giải phương trình mũ, logarit bằng phương pháp logarit hóa

Thi Online - Giải phương trình mũ và logarit bằng phương pháp logarit hoá

Bài 13: Bất phương trình Mũ và Logarit

Thi Online - Bất phương trình Mũ và Logarit (Đề số 02)

Thi Online - Bất phương trình Mũ và Logarit (Đề số 01)

Bài 12: Phương trình Mũ và logarit

Thi Online - Phương trình Mũ và Logarit (Đề số 02)

Thi Online - Phương trình Mũ và Logarit (Đề số 01)

Bài 11: Hàm số mũ, logarit và lũy thừa (Phần 3)

Bài 10: Hàm số mũ, logarit và lũy thừa (Phần 2)

Bài 9: Hàm số mũ, logarit và lũy thừa (Phần 1)

Một số câu trong đề thi online không có giải chi tiết

Thi Online - Hàm số mũ, logarit và luỹ thừa (Đề số 04)

Thi Online - Hàm số mũ, logarit và luỹ thừa (Đề số 03)

Thi Online - Hàm số mũ, logarit và luỹ thừa (Đề số 02)

Thi Online - Hàm số mũ, logarit và luỹ thừa (Đề số 01)

Bài 8: Ứng dụng hàm số mũ và logarit

Thi Online - Bài toán Ứng dụng thực tế mũ và logarit

Bài 7: Các dạng bài toán thực tế mũ và logarit khác

Thi Online - Các dạng bài toán thực tế mũ và logarit khác

Bài 7: Bài toán tốc độ tăng và giảm

Thi Online - Các dạng bài toán thực tế mũ và logarit khác

Bài 6: Bài toán lãi kép

Thi Online - Bài toán lãi suất kép (Đề số 01)

Bài 5: Công thức biến đổi logarit và các dạng toán (phần 3)

Thi Online - Biến đổi nâng cao mũ và logarit (Đề số 03)

Thi Online - Biến đổi nâng cao mũ và logarit (Đề số 01)

Thi Online - Biến đổi nâng cao mũ và logarit (Đề số 02

Bài 4: Công thức biến đổi logarit và các dạng toán (phần 2)

Bài 3: Công thức biến đổi logarit và các dạng toán (phần 1)

Thi Online - Biến đổi mũ và logarit (Đề số 03)

Thi Online - Biến đổi mũ và logarit (Đề số 02)

Thi Online - Biến đổi mũ và logarit (Đề số 01)

Bài 2: Mở đầu logarit

Thi Online - Mở đầu Logarit (Đề số 01)

Bài 1: Lũy thừa với số mũ nguyên,số mũ hữu tỷ,số mũ thực và căn bậc n

Thi Online - Luỹ thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỷ, số mũ vô tỷ và căn bậc n

CHƯƠNG III - KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Thi online - Thể tích khối chóp cụt

Bài 18: Công thức tính nhanh tỷ số thể tích

Thi Online - Tỷ số thể tích của khối đa diện (Đề số 02)

Thi Online - Bài tập tổng hợp về Tỉ số thể tích của khối đa diện (Đề số 01)

Thi Online - Bài tập tổng hợp về Tỉ số thể tích của khối đa diện (Đề số 03)

Bài 17: Công thức tỷ số thể tích cho chóp tam giác (Công thức Simson)

Thi Online - Công thức tỷ số thể tích cho chóp tam giác (Công thức Simson)

Bài 15: Thể tích khối lăng trụ tính theo diện tích thiết diện vuông góc với cạnh bên của lăng trụ

Bài 14: Thể tích khối tứ diện và các trường hợp đặc biệt (phần 3)

Bài 13: Thể tích khối tứ diện và các trường hợp đặc biệt (phần 2)

Bài 12: Thể tích khối tứ diện và các trường hợp đặc biệt (phần 1)

Bài 10: Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

Thi Online - Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc đáy

Bài 16: So sánh tỷ số thể tích bằng công thức

Bài 11: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy

Bài 9: Thể tích khối chóp có ba cạnh bên bằng nhau

thi giống bài 6

Bài 8: Thể tích khối chóp đều

Thi Online - Thể tích khối chóp đều

Bài 7: Thể tích khối lăng trụ đứng, khối hộp chữ nhật và khối lập phương (phần 3)

Bài 6: Thể tích khối lăng trụ đứng, khối hộp chữ nhật và khối lập phương (phần 2)

Bài 5: Thể tích khối lăng trụ đứng, khối hộp chữ nhật và khối lập phương (phần 1)

Thi Online - Thể tích khối lăng trụ đứng (Đề 01)

Thi Online - Thể tích khối lăng trụ đứng (Đề 02)

Bài 4: Thể tích khối chóp cụt

Thể tích khối chóp cụt

Bài 3: Mở đầu thể tích khối đa diện

Thi Online - Mở đầu thể tích khối đa diện (Đề số 01)

Thi Online - Mở đầu thể tích khối đa diện (Đề số 02)

Bài 1: Hình đa diện,khối đa diện và khối đa diện lồi

Thi Online - Hình đa diện, khối đa diện, khối đa diện lồi và 5 khối đa diện đều

Bài 2: Hệ thống kiến thức về 5 khối đa diện đều

CHƯƠNG IV - KHỐI XOAY TRÒN

Bài 4. : Hệ thống phương pháp xác định tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Bài 04: Thể tích khối tròn xoay khi quay một hình phẳng quanh trục cho trước

Bài 02: Hệ thống công thức tính nhanh bán kính mặt cầu và tổng quát cho tứ diện

Thi Online - Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (Đề số 01)

Thi Online - Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (Đề số 02)

Bài 01: Mở đầu về mặt cầu và phương pháp xác định tâm bán kính mặt cầu

Bài 03: Hình nón và hình trụ

Thi Online - Hình nón, Hình trụ (Đề số 03)

Thi Online - Hình nón, Hình trụ (Đề số 02)

Thi Online - Hình nón, Hình trụ (Đề số 01)

CHƯƠNG V - NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 10 Ứng dụng tích phân tính quãng đường, vận tốc và gia tốc của chuyển động

Thi Online

Bài 08: Nguyên hàm và tích phân hàm số lượng giác

Bài 09: Nguyên hàm và Tích phân của hàm số chứa căn thức

Bài 06: Áp dụng phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân từng phần

Thi Online - Áp dụng phương pháp tích phân từng phần (Đề số 01)

Bài 07: Áp dụng tích phân từng phần tính nhanh tích phân

Chưa có bài kiểm tra

Bài 02: Mở đầu tích phân và các dạng toán của tích phân

Thi Online - Mở đầu về tích phân (Đề số 01)

Bài 05: Mở đầu phương pháp nguyên hàm và tích phân từng phần

Thi Online - Mở đầu về Nguyên hàm và tích phân từng phần

Bài 04: Nguyên hàm và tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Thi Online - Nguyên hàm và tích phân hàm phân thức hữu tỷ (Đề số 02)

Thi Online - Nguyên hàm và tích phân hàm phân thức hữu tỷ (Đề số 01)

Bài 01: Mở đầu về Nguyên hàm của hàm số

Thi Online - Mở đầu về Nguyên hàm của hàm số

Bài 03: Mở đầu phép đổi biến tìm nguyên hàm và tính tích phân

Thi Online - Mở đầu phép đổi biến tìm nguyên hàm và tính tích phân (Đề số 02)

Thi Online - Mở đầu phép đổi biến tìm nguyên hàm và tính tích phân (Đề số 01)

CHƯƠNG VI - HÌNH HỌC TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN OXYZ

Bài 3. Phương trình mặt cầu và mặt cầu ngoại tiếp đa diện

Bài 4. Tập hợp điểm trong không gian là một mặt cầu

Bài 5. Mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt cầu thay đổi

Bài 10. Các dạng VD-VDC phương trình đường thẳng

Bài 2. Tam giác và tứ diện trong không gian

Bài 9. Các dạng VD-VDC phương trình mặt phẳng

Bài 1. Hệ tọa độ Oxyz

Bài 8. Phương trình mặt phẳng đoạn chắn

CHƯƠNG VII - SỐ PHỨC

4. Nghiệm phức của phương trình

6. Ứng dụng dạng lượng giác của số phức

3. Số thực và số thuần ảo

2. Điểm biểu diễn số phức

8. Nâng cao nghiệm phức của phương trình

5. Điểm biểu diễn và môđun số phức

1. Mở đầu về số phức

7. Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước

CHƯƠNG VIII - TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1. Mở đầu tiếp tuyến đồ thị hàm số

2. Hệ số góc của tiếp tuyến

3. Tiếp tuyến cắt hai trục tọa độ Ox và Oy

8. Tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận

6. Viết phương trình tiếp tuyến

7. Tiếp tuyến cắt đồ thị hàm số

11. Mối quan hệ giữa đạo hàm cấp cao và hệ số của khai triển nhị thức Newton

4. Hai đường cong tiếp xúc

9. Đạo hàm và đạo hàm cấp cao của hàm số P1

10. Đạo hàm và đạo hàm cấp cao của hàm số P2

5. Tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số


PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2022 - Thầy Đặng Thành Nam

Tag: Vtest vn đề thi thử hay nhất, Các khóa học online Toán, Khóa học NAP PRO, Vted vn khoá học
Gói học Toán, Học thử Vted, Review thầy Đặng Thành Nam,Review Vted
[/tintuc]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn