[tintuc]

Chia sẻ khóa học vật lý lớp 11 - thầy Chu Văn Biên mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

CHƯƠNG 1. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

BÀI TỔNG KẾT CHƯƠNG 1

BÀI 6. TỤ ĐIỆN

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 5. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 4. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 3. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Bài toán liên quan đến điện trường của hệ điện tích

Dạng 1: Bài toán liên quan đến lực điện trường tác dụng lên một điện tích

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 2. THUYẾT ÊLECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: BT liên quan đến tương tác giữa nhiều điện tích

Dạng 1: BT liên quan đến tương tác giữa hai điện tích

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

CHƯƠNG 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

BÀI TỔNG KẾT CHƯƠNG 2

BÀI 4. GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Bài toán liên quan đến mạch điện chứa bộ nguồn

Dạng 1: Bài toán liên quan đến mạch điện chứa một nguồn

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 3. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Bài toán liên quan đến mạch ngoài thay đổi cách mắc

Dạng 1: Bài toán liên quan đến Định luật Ôm toàn mạch

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

BÀI 2. ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 1. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng


CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

BÀI 4. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

BÀI 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Bài toán liên quan đến bình điện phân trong mạch điện phức tạp

Dạng 1: Bài toán liên quan đến bình điện phân trong mạch điện đơn giản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG

BÀI 4. LỰC LO-REN-XƠ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 3. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 3: Bài toán liên quan đến từ trường của dòng điện tròn, của ống dây

Dạng 2: Bài toán liên quan đến lực tương tác giữa các dòng điện thẳng dài song song

Dạng 1: Bài toán liên quan đến từ trường của dòng điện thẳng dài

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2: Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn

Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 1. TỪ TRƯỜNG

Bước 3: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

KHÔNG CÓ BƯỚC 4-5

CHƯƠNG 6. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

BÀI 2. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 1. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 5. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

BÀI 1. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2. BT liên quan đến thanh kim loại chuyển động trong mặt phẳng cắt các đường sức từ

Dạng 1. BT liên quan đến định luật cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 3. TỰ CẢM

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

CHƯƠNG 7. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

BÀI 2. THẤU KÍNH MỎNG

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 3. Bài toán liên quan đến hai thấu kính đặt đồng trục (đang đợi update)

Dạng 2. Bài toán liên quan đến máy ảnh

Dạng 1. Bài toán liên quan đến công thức thấu kính

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 1. LĂNG KÍNH

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 3. MẮT

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 2. Bài toán liên quan đến sửa tật mắt

Dạng 1. Bài toán liên quan đến sự điều tiết của mắt

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 4. KÍNH LÚP

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 3. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được

Dạng 2. Số bội giác. Góc trông

Dạng 1. Phạm vi đặt vật và giới hạn nhìn rõ của mắt

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

BÀI 5. KÍNH HIỂN VI

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Dạng 3. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được

Dạng 2. Số bội giác. Góc trông

Dạng 1. Phạm vi đặt vật và giới hạn nhìn rõ của mắt

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

BÀI 6. KÍNH THIÊN VĂN

Bước 1: Lý thuyết cơ bản

Bước 2: Trắc nghiệm định tính mẫu

Bước 3: Trắc nghiệm định lượng mẫu

Bước 4: TN định tính tương tự và biến tướng

Bước 5: TN định lượng tương tự và biến tướng

THI ONLINE RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHẢN XẠ NHANH (VẬT LÝ 11)

Đề số 34

Đề số 35

Đề số 5

Đề số 6

Đề số 2

Đề số 4

Đề số 3

Đề số 1

Đề số 35

Đề số 32

Đề số 33

Đề số 31

Đề số 30

Đề số 29

Đề số 27

Đề số 28

Đề số 26

Đề số 25

Đề số 24

Đề số 23

Đề số 20

Đề số 22

Đề số 19

Đề số 21

Đề số 18

Đề số 17

Đề số 16

Đề số 9

Đề số 13

Đề số 15

Đề số 14

Đề số 11

Đề số 12

Đề số 10

Đề số 7

Đề số 8


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG Khóa học Chu Văn Biên FREE, kinh nghiệm luyện thi vật lý 12 - chu văn biên pdf, Tài liệu Vật lý 11 Chu Văn Biên, kinh nghiệm vật lý 12 - chu văn biên pdf, De thi thầy CHU VĂN BIÊN, Học phí thầy chu văn biên, Học Chui Chu Văn Biên, Lý 11 thầy Chu Văn Biên[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn