[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel

Chào các bạn, hôm nay  chia sẻ khóa học EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel. "Học excel nhưng không biết cách làm báo cáo" chính là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Bởi khi học Excel cơ bản, bạn thường chỉ học cách sử dụng Excel, nhưng lại không biết được quy trình để tạo ra 1 bản báo cáo. Những vấn đề thường gặp phải là:

- Tổ chức dữ liệu không khoa học, hợp lý dẫn tới khó khăn khi phải tổng hợp dữ liệu.

Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng.
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Nắm được phương pháp và cách tổ chức, cấu trúc một bảng dữ liệu đúng cách
Sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để quản lý, xử lý dữ liệu
Biết cách xây dựng các dạng báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết nhiều điều kiện
Biết cách vẽ biểu đồ, kỹ thuật vẽ biểu đồ động
Xây dựng tư duy tổ chức dữ liệu
Phát triển kỹ năng báo cáo, tăng tính thẩm mỹ trong báo cáo

NỘI DUNG
0
Chương 1: Tìm hiểu về cấu trúc bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong Excel
3 bài học thử

Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
01:57

Tải tài liệu kèm theo bài học

Hướng dẫn sử dụng công cụ
02:40

1. Thế nào là bảng dữ liệu? Các thành phần trong bảng dữ liệu
06:51
 Học thử

2. Luyện tập về định dạng bảng dữ liệu và sử dụng công cụ Cell styles trong định dạng
13:35
 Học thử

3. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu
04:59
 Học thử

4. Bài tập thực hành định dạng bảng dữ liệu
1
Chương 2: Các hàm và kỹ năng sử dụng hàm trong Excel
4 bài học thử

Tài liệu kèm theo chương 2

1. Cách viết hàm trong Excel
04:19

2. Cách nạp giá trị vào hàm
07:10
 Học thử

3. Cách cố định tọa độ trong công thức, hàm
05:08
 Học thử

4. Kỹ thuật viết hàm khoa học, hiệu quả, hạn chế sai sót
10:07
 Học thử

5. Chế độ tính toán của Excel và cách thiết lập
03:44
 Học thử

6. Hàm với dữ liệu dạng Text: Phân tách chuỗi ký tự
09:08

7. Hàm với dữ liệu dạng Text: Ghép nối chuỗi ký tự
11:21

8. Hàm với dữ liệu dạng Text: Thay đổi cách viết
08:55

9. Hàm với dữ liệu dạng Text: Tìm kiếm và thay thế
11:46

10. Hàm với dữ liệu dạng Text: Chuyển đổi cách viết định dạng
09:14

11. Hàm với dữ liệu dạng Number: Các phép tính toán cơ bản
06:33

12. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm cộng trừ nhân chia
10:26

13. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm thống kê, xếp hạng
06:07

14. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm liên quan tới tính chất của số
03:46

15. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm làm tròn số
09:33

16. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm lấy số ngẫu nhiên
04:00

17. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày tháng năm
08:43

18. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về tuần, thứ trong tuần
05:31

19. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày trong tháng, tháng trong quý
13:49

20. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm tính khoảng cách thời gian
07:19

21. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về giờ phút giây
09:05

22. Hàm Logic: nhóm hàm IF-AND-OR và kỹ thuật lồng ghép hàm
17:04

23. Hàm tra cứu thông tin: các hàm kiểm tra dữ liệu, loại dữ liệu, tính chất dữ liệu
06:15

24. Hàm Vlookup - Cấu trúc hàm, cách sử dụng hàm vlookup
06:31

25. Hàm Vlookup - Trường hợp sử dụng phương pháp tìm kiếm theo khoảng
07:38

26. Phân biệt hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP
10:00

27. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL
08:20

28. Luyện tập: Ứng dụng hàm subtotal
05:27

29. Hàm thống kê: Nhóm hàm COUNT
10:32
2
Chương 3: Kỹ thuật sửa lỗi, làm sạch bảng dữ liệu

Tải tài liệu kèm theo bài học.

1. Đánh giá nhanh bảng dữ liệu
06:57

2. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu thời gian
11:17

3. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu dạng Số
06:22

4. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi sai chính tả theo 1 danh sách
06:40

5. Kỹ thuật tìm và phân biệt dữ liệu trùng lặp
07:07
3
Chương 4: Kỹ năng quản lý dữ liệu theo Tên (Name Range)

1. Tác dụng của việc sử dụng Name Range và cách đặt tên vùng
08:11

2. Những lưu ý khi đặt tên
05:43

3. Quản lý tên đã đặt với Name Manager: Sửa, xóa, lọc tìm tên
05:44

4. Kỹ thuật đặt tên nhanh với tên tại dòng tiêu đề
04:06

5. Kỹ thuật đặt tên vùng tự động co dãn theo nội dung
05:31

6. Kỹ thuật đặt tên vùng phụ thuộc vào 1 tên khác
08:08
4
Chương 5: Khóa và bảo vệ dữ liệu trong Excel

1. Ý nghĩa của việc khóa, bảo vệ dữ liệu trong Excel
02:02

2. Kỹ thuật khóa truy cập vào Workbook
03:22

3. Kỹ thuật khóa cấu trúc của Workbook
02:11

4. Kỹ thuật khóa Worksheet: chỉ nhập vào ô được chỉ định trước
04:42

5. Kỹ thuật khóa Worksheet: không được nhập vào những ô đã có dữ liệu
02:54
5
Chương 6: Kỹ năng lập báo cáo tổng hợp trên Excel

File bài giảng chương 6

1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo tổng hợp
04:18

2. Các thành phần trong báo cáo và cách định dạng các phần trong báo cáo
10:41

3. Kỹ năng phân tích yêu cầu báo cáo để xác định cấu trúc báo cáo
14:51

4. Các công tác chuẩn bị để đảm bảo yêu cầu tính toán
04:46

5. Cách sử dụng công thức SUMIFS để tính toán kết quả báo cáo
10:16

6. Nguyên tắc cố định tọa độ khi viết công thức tính
07:11

7. Cấu trúc và cơ chế tính toán của hàm SUMIFS, COUNTIFS
10:14

8. Cách viết điều kiện trong hàm SUMIFS, COUNTIFS theo các dạng: Số, ngày, Text
13:28

9. Kỹ năng kiểm tra kết quả báo cáo
06:39

10. Kỹ thuật tối ưu báo cáo tổng hợp
03:56
6
Chương 7: Kỹ năng lập báo cáo chi tiết trên Excel

File tài liệu chương 13

1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo chi tiết
03:49

2. Cách xây dựng cấu trúc báo cáo dựa theo yêu cầu
05:37

3. Kỹ thuật lập báo cáo bằng phương pháp Lọc-copy-Paste
04:09

4. Phương pháp lập báo cáo sử dụng hàm logic IF, AND, OR
10:33

5. Phương pháp lập báo cáo sử dụng Advanced Filter
11:09

6. Tự động hóa báo cáo chi tiết với VBA và Advanced Filter
07:03
7
Chương 8: Kỹ năng in báo cáo

1. Yêu cầu về trình bày, in hoặc trích xuất báo cáo ra file PDF
02:32

2. Các kỹ thuật thiết lập liên quan tới in, trình bày trang in
08:45

3. Kỹ thuật in vừa đúng 1 trang A3 hoặc A4, A5
04:45

4. Kỹ thuật tạo header, footer cho trang in
04:45
TAG: Khóa học các hàm trong Excel, Excel cho dân kỹ thuật, Khóa học Excel Offline, Paste dữ liệu sau khi đã filter, Khóa học Excel, Excel cho kế toán quản trị
[/chitiet]
EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn