[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học EXG07: Hướng dẫn Trực quan Báo cáo, Dữ liệu với Biểu đồ, Đồ thị bằng Excel (Excel Data Visualization)

Chào các bạn,  chia sẻ khóa học EXG07: Hướng dẫn Trực quan Báo cáo, Dữ liệu với Biểu đồ, Đồ thị bằng Excel (Excel Data Visualization). Khi nói tới trực quan, mọi người thường không nói về Excel. Nhưng sự thật là, Excel là một trong những công cụ trực quan hóa dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt trong công việc. Nếu bạn đã từng làm một Biểu đồ, đồ thị Excel nhưng chưa đẹp, chưa thể hiện được insight bạn muốn truyền đạt, thì khóa học này sẽ rất phù hợp với bạn. 
Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Những người muốn tạo ra các Trực quan thẩm mỹ trên Excel cho Biểu đồ, Báo cáo
Người đã nắm được Excel cơ bản, muốn học nâng cao về Biểu đồ, Trực quan
Những người làm Phân tích Dữ liệu hay các công việc về BA, BI
Người đang cần tạo ra các Báo cáo trên Excel để Cấp trên theo dõi tình hình Kinh doanh
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Hiểu được các quy tắc Trực quan hóa dữ liệu
Nắm được Khi nào thì sử dụng Biểu đồ nào để trực quan
Thành thạo các kỹ thuật vẽ Biểu đồ từ cơ bản đến nâng cao
Thành thạo tất cả các dạng Biểu đồ
Học kỹ thuật tự động hóa với Biểu đồ bằng Slicer, Option Button, Check box ...
Thực hành các Case Study xây dựng Dashboard, Báo cáo Quản trị để ứng dụng trong Công việc
NỘI DUNG

Chương 0: Bắt đầu


Giới thiệu về khóa học (kết quả đầu ra)

01:11


Tài liệu tải về


Hướng dẫn học tập

05:42


Hướng dẫn sử dụng công cụ

02:40

1

Chương 1: Mở đầu về Trực quan hóa dữ liệu với đồ thị, biểu đồ trong Excel


[Free Download] Ebook: Kể chuyện qua dữ liệu


1. Trực quan dữ liệu là gì ?

06:10


2. Các quy tắc khi trực quan dữ liệu

07:05


3. Các bước thực hiện để làm một Dashboard

04:43


4. Các cấu trúc nên sử dụng cho một Dashboard trên Excel

05:34

2

Chương 2: Tổng quan về biểu đồ và cách tạo biểu đồ trong Excel


[Tài liệu thực hành] - Học liệu chương 2


1. Cách tạo biểu đồ nhanh biểu đồ từ vùng/bảng dữ liệu. Cài đặt biểu đồ tự update dữ liệu

07:52


2. Các thành phần chính của 1 biểu đồ

11:10


3. Chart Design: thay đổi màu sắc, style của biểu đồ

06:41


4. Chart Format: Thay đổi định dạng của Biểu đồ

04:24


5. Sử dụng Format Chart Area

12:36


6. Một số định dạng khác về kích thước, vị trí

04:28


7. Tips: Cách phối hợp màu sắc hiệu quả, đẹp khi làm báo cáo

04:58

3

Chương 3: Master các dạng biểu đồ cơ bản


[Tài liệu thực hành] - Học liệu chương 3


1. Cách chọn Biểu đồ phù hợp với các loại dữ liệu, mục đích


2. Biểu đồ hình cột: Column and Bar Chart

16:56


3. Biểu đồ phân bố: Histogram Chart

09:12


4. Biểu đồ khu vực: Area Chart

07:12


5. Biểu đồ đường xu hướng: Line Chart

10:52


6. Biểu đồ tròn: Pie and Donut Chart

21:54


7. Biểu đồ phân bố điểm: Scatter Plot and Bubble Chart

14:36


8. Biểu đồ Radar Chart

07:23


9. Biểu đồ Stock Chart

06:00


10. Biểu đồ Heatmap với Conditional Formatting

06:23


11. Biểu đồ địa lý: Geo Map Chart

04:40


12. Kết hợp Biểu đồ: các Combo Chart phổ biến

07:50


13. Biểu đồ dạng Sparkline

06:10


14. Excel Funel Chart (Phiên bản 365/2016+)

05:12


15. Excel Waterfall Chart (Phiên bản 365/2016+)

07:17


16. Excel Tree Map and Sunburst Chart (Phiên bản 365/2016+)

08:04

4

Chương 4: Các kỹ thuật nâng cao với Biểu đồ, Đồ thị trong Excel


[Tài liệu thực hành] - Học liệu chương 4


1. Kỹ thuật chồng hình ảnh và biểu đồ để tạo ra biểu đồ thể hiện động lượng

08:30


2. Sử dụng giá trị 0,1 để làm nổi bật biểu đồ xu hướng thời gian (nhấn mạnh các khoảng thời gian quan trọng)

07:09


3. Tự động Format Chart với Named Range, Hàm Offset và Counta

12:58


4. Kỹ thuật định dạng động dựa trên giá trị của dữ liệu cho Biểu đồ

13:13

5

Chương 5: Kỹ thuật tạo biểu đồ động


[Tài liệu thực hành] - Học liệu chương 5


1. Sử dụng Data Validation tạo biểu đồ động

08:34


3. Sử dụng Option button tạo biểu đồ động

12:33


2. Sử dụng Check box tạo biểu đồ động

08:30


4. Sử dụng Scroll Bar tạo biểu đồ động

11:23


5. Kỹ thuật sử dụng Pivot Chart

10:01


6. Kỹ thuật sử dụng Slicer

12:17


Case Study: Thiết kế Báo cáo quản trị Bán hàng với Chart và Slicer

24:44

6

Chương 6: Case Study - Xây dựng Báo cáo Quản trị Doanh số, Khách hàng, Lợi nhuận tổng hợp


Tài liệu tải về chương 6


Bước 1: Phân tích yêu cầu, xác định chỉ tiêu

08:09


Bước 2: Lấy dữ liệu

03:51


Bước 3: Tạo sheet tính toán, vẽ biểu đồ con

15:42


Bước 4: Tạo Dashboard, tương tác và Hoàn thiện báo cáo

24:12

7

Bonus - Một số kiến thức mở rộng (Từ khóa học Xây dựng BCQT)


Actual vs Target Chart - Biểu đồ so sánh Thực tế và Kế hoạch

16:29


Small Multiple Charts - Biểu đồ thay thế cho nhiều biểu đồ

14:24


Color Conditional Chart - Biểu đồ cột cảnh báo theo màu sắc

08:25


Segmented Data Charts - Biều đồ cho dữ liệu nhiều thành phần

09:13


Ẩn các dự liệu hỗ trợ nâng cao (không unhide được)

04:33

TAG: Cách vẽ biểu đồ bằng hàm Series, Các loại biểu đồ thống kê, Cách làm báo cáo bằng biểu đồ
,Hiện số liệu trên biểu đồ Excel, Hàm Series trong Excel, Biểu đồ thống kê, Cách vẽ biểu đồ bảng hàm Series, Cách vẽ biểu đồ nhân lực trong excel
[/chitiet]

EXG07: Hướng dẫn Trực quan Báo cáo, Dữ liệu với Biểu đồ, Đồ thị bằng Excel (Excel Data Visualization)

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn