[masp]khoa_hoc_toeic[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học  hướng dẫn 30 days for TOEIC Reading - Toeic for home
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh
Nắm vững cấu trúc đề thi
Biết hướng làm bài thi đúng đắn
Đạt điểm cao trong các bài thi TOEIC.
 - Bài thi TOEIC  là một bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 02 phần: phần thi Listening (nghe hiểu) gồm 100 câu, thực hiện trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) cũng gồm 100 câu nhưng thực hiện trong 75 phút. Tổng thời gian làm bài là 120 phút (2 tiếng).
- Phần thi Đọc hiểu (100 câu/ 75 phút): Gồm 3 phần nhỏ được đánh số từ Part 5 đến Part 7 tương ứng với 3 loại là câu chưa hoàn chỉnh, nhận ra lỗi sai và đọc hiểu các đoạn thông tin. Thí sinh không nhất thiết phải làm tuần tự mà có thể chọn câu bất kỳ để làm trước.
Hãy cũng tham gia khóa học để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Reading.

Nội dung khóa học
 Phần 1: Các dạng câu hỏi ngữ pháp
 Bài 1: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 1)10:14
 Bài 2: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 2)09:48
 Bài 3: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 3)08:55
 Phần 2: Các dạng động từ
 Bài 4: Các dạng động từ (Phần 1)12:28
 Bài 5: Các dạng động từ (Phần 2)09:51
 Bài 6: Thì của động từ (Phần 1)09:24
 Bài 7: Thì của động từ (Phần 2)04:23
 Bài 8: Thì của động từ (Phần 3)08:29
 Bài 9: Thể chủ động, thể bị động (Phần 1)07:48
 Bài 10: Thể chủ động, thể bị động (Phần 2)06:16
 Bài 11: Thể chủ động, thể bị động (Phần 3)08:36
 Bài 12: Câu điều kiện (Phần 1)10:12
 Bài 13: Câu điều kiện (Phần 2)08:17
 Bài 14: Half test 01 (Phần 1)07:48
 Bài 15: Half test 01 (Phần 2)07:54
 Phần 3: Danh từ
 Bài 16: Danh từ (Phần 1)09:35
 Bài 17: Danh từ (Phần 2)08:29
 Bài 18: Danh từ (Phần 3)08:19
 Phần 4: Đại từ
 Bài 19: Đại từ (Phần 1)07:18
 Bài 20: Đại từ (Phần 2)09:00
 Bài 21: Đại từ (Phần 3)06:47
 Bài 22: Đại từ (Phần 4)08:05
 Phần 5: Tính từ
 Bài 23: Tính từ (Phần 1)06:08
 Bài 24: Tính từ (Phần 2)06:39
 Bài 25: Tính từ (Phần 3)09:25
 Phần 6: Trạng từ
 Bài 26: Trạng từ (Phần 1)07:40
 Bài 27: Trạng từ (Phần 2)08:53
 Phần 7: Giới từ
 Bài 28: Giới từ (Phần 1)09:24
 Bài 29: Giới từ (Phần 2)05:55
 Bài 30: Giới từ (Phần 3)09:50
 Bài 31: Giới từ (Phần 4)07:56
 Bài 32: Hafl test 0213:27
 Phần 8: Động từ
 Bài 33: Động từ nguyên thể (Phần 1)08:26
 Bài 34: Động từ nguyên thể (Phần 2)12:19
 Phần 9: Danh động từ
 Bài 35: Danh động từ (Phần 1)09:13
 Bài 36: Danh động từ (Phần 2)10:22
 Phần 10: Phân động từ
 Bài 37: Phân động từ (Phần 1)09:19
 Bài 38: Phân động từ (Phần 2)10:43
 Phần 11: Liên từ và mệnh đề
 Bài 39: Liên từ và mệnh đề (Phần 1)11:03
 Bài 40: Liên từ và mệnh đề (Phần 2)09:51
 Bài 41: Liên từ và mệnh đề (Phần 3)09:25
 Bài 42: Liên từ và mệnh đề (Phần 4)10:15
 Bài 43: Liên từ và mệnh đề (Phần 5)11:44
 Bài 44: Liên từ và mệnh đề (Phần 6)11:51
 Bài 45: Liên từ và mệnh đề (Phần 7)10:24
 Phần 12: Các dạng câu hỏi luyện tập
 Bài 46: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 1)06:28
 Bài 47: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 2)05:43
 Bài 48: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 3)08:49
 Bài 49: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 1)06:15
 Bài 50: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 2)08:08
 Bài 51: Half test 0414:23
 Bài 52: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 1)08:11
 Bài 53: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 2)11:26
 Bài 54: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 3)09:04
 Bài 55: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 4)05:35
 Bài 56: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 5)07:23
 Bài 57: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 6)11:32
 Bài 58: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 7)08:33
 Bài 59: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 8)08:11
 Bài 60: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 9)05:03
 Bài 61: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 10)08:19
 Bài 62: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 11)06:21
 Bài 63: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 12)05:02
 Bài 64: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 13)04:36
 Bài 65: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 14)08:08
 Bài 66: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 15)07:37
 Bài 67: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 1)05:54
 Bài 68: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 2)09:06
 Bài 69: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 3)11:21
 Bài 70: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 4)04:20
 Bài 71: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 5)04:56
 Bài 72: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 6)05:56
 Bài 73: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 7)11:26
 Bài 74: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 8)11:24
 Bài 75: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 9)10:07
 Bài 76: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 10)05:04
 Bài 77: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 11)06:29
 Bài 78: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 12)06:12
 Bài 79: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 13)07:10
 Bài 80: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 14)09:47
 Bài 81: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 15)09:05
 Bài 82: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 16)14:37
 Bài 83: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 17)04:19
 Bài 84: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 18)03:17
 Bài 85: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 19)08:07
TAG: share khóa học toeic, học toeic free, khóa học toeic miễn phí, Khóa học TOEIC online miễn phí
,Review khóa học TOEIC online, Khóa học TOEIC online cho người mất căn bản, Có nên học TOEIC online, Khóa học TOEIC online tốt nhất, Anh Lê TOEIC ONLINE, Khóa học TOEIC online free
Khóa học TOEIC online cô Mai Phương

[/chitiet]
 hướng dẫn 30 days for TOEIC Reading - Toeic for home

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn