[masp]khoa_hoc_toeic[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn chinh phục Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+
Giới thiệu khóa học      
Bạn đang đau đầu vì TOEIC? Làm thế nào để Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+? Khóa học TOEIC do giảng viên Nguyệt Ca sẽ giúp bạn có những mẹo để đạt được điểm cao một cách dễ dàng.
Bạn sẽ học được gì
Nắm rõ cách làm các dạng bài nghe trong TOEIC
Có thêm lượng từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC
Biết các mẹo để làm bài đạt điểm cao
Có thể đạt 750+ Listening TOEIC một cách dễ dàng
Cải thiện kỹ năng nghe đỉnh cao
Trình độ tiếng Anh vượt bậc
 Đặt vấn đề:
Toeic là cụm từ viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch… Kết quả này có hiệu lực trong vòng 02 năm.
Tuy nhiên, bạn mong muốn:
❌ Bạn đang tập trung gấp rút ôn luyện cho kỳ thi TOEIC? Tuy nhiên, bạn lại yếu kỹ năng nghe và mong muốn trau dồi thêm?
❌Bạn muốn đạt điểm cao phần nghe trong bài thi TOEIC?
❌Bạn muốn điểm nghe và đọc của mình trên 500+?
❌Bạn muốn giỏi một cách toàn diện về kỹ năng đọc và nghe phải không?
Để giải quyết những vấn đề trên bạn có thể tham khảo khóa học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ của Cô Nguyệt Ca sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu khóa học
 Phần 2: Nội dung khóa học
 Bài 2: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 1
 Bài 3: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 1)
 Bài 4: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 2)03:25
 Bài 5: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 3)08:32
 Bài 6: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 4)08:27
 Bài 7: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 5)03:59
 Bài 8: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 6)02:55
 Bài 9: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 7)02:37
 Bài 10: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 8)03:52
 Bài 11: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 9)03:04
 Bài 12: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 10)03:29
 Bài 13: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 11)03:12
 Bài 14: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 12)03:00
 Bài 15: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 13)04:04
 Bài 16: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 1)08:48
 Bài 17: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 2)09:58
 Bài 18: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 3)05:06
 Bài 19: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 4)08:23
 Bài 20: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 5)06:19
 Bài 21: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 6)06:42
 Bài 22: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 7)08:18
 Bài 23: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 8)05:19
 Bài 24: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 1)06:53
 Bài 25: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 2)06:54
 Bài 26: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 3)07:36
 Bài 27: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 1)07:26
 Bài 28: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 2)09:01
 Bài 29: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 3)09:33
 Bài 30: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 1)07:30
 Bài 31: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 2)07:27
 Bài 32: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 3)09:45
 Bài 33: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 4)09:37
 Bài 34: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 5)07:02
 Bài 35: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 6)12:14
 Bài 36: Câu hỏi thông thường (Phần 1)06:50
 Bài 37: Câu hỏi thông thường (Phần 2)11:43
 Bài 38: Câu hỏi thông thường (Phần 3)09:00
 Bài 39: Câu hỏi thông thường (Phần 4)05:02
 Bài 40: Câu hỏi thông thường (Phần 5)08:37
 Bài 41: Câu hỏi thông thường (Phần 6)05:42
 Bài 42: Câu hỏi thông thường (Phần 7)04:52
 Bài 43: Câu hỏi thông thường (Phần 8)09:59
 Bài 44: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 1)05:32
 Bài 45: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 2)11:23
 Bài 46: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 3)04:01
 Bài 47: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 4)02:58
 Bài 48: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 5)05:04
 Bài 49: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 1)04:53
 Bài 50: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 2)12:53
 Bài 51: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 1)08:10
 Bài 52: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 2)05:44
 Bài 53: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 3)08:11
 Bài 54: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 4)06:36
 Bài 55: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 1)12:36
 Bài 56: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 2)10:53
 Bài 57: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 3)10:04
 Bài 58: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 4)10:57
 Bài 59: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 410:48
 Bài 60: Chiến thuật các dạng câu hỏi11:55
 Bài 61: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 1)05:54
 Bài 62: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 2)04:34
 Bài 63: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 3)04:21
 Bài 64: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 4)05:15
 Bài 65: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 5)06:28
 Bài 66: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 1)10:15
 Bài 67: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 2)11:27
 Bài 68: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 3)09:06
 Bài 69: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 4)08:07
 Bài 70: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 5)08:19
 Bài 71: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 6)08:21
 Bài 72: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 7)07:31
 Phần 3: Tổng kết khóa học
 Bài 73: Tổng kết khóa học03:15
TAG: share khóa học toeic, học toeic free, khóa học toeic miễn phí, Khóa học TOEIC online miễn phí
,Review khóa học TOEIC online, Khóa học TOEIC online cho người mất căn bản, Có nên học TOEIC online, Khóa học TOEIC online tốt nhất, Anh Lê TOEIC ONLINE, Khóa học TOEIC online free
Khóa học TOEIC online cô Mai Phương

[/chitiet]
hướng dẫn chinh phục Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn