[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 hiệu quả nhất
Giới thiệu khóa học     
Bạn sẽ học được gì
Tự tin vể khả năng tiếng Anh của bản thân, cảm thấy việc nói tiếng Anh trở nên dễ dàng và có thể linh động vận dụng tốt kiến thức vào trong chính lĩnh vực công việc của từng cá nhân.
Nắm chắc kiến thức trọng tâm, cốt lõi từ đó có thể tự chủ động học hỏi phát triển nâng cấp thêm kiến thức tiếng Anh mà không còn bị phụ thuộc vào giảng viên.
Tự tin hơn trong việc tra từ điển phát triển vốn từ và phát âm đúng trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản với đối tác nước ngoài, giao tiếp qua chat, email...
Thời gian học tập được rút ngắn từ 1 năm, 6 tháng => còn 3 tháng đến 1 tháng.
Giới thiệu khóa học
Tại sao bạn nên mua khóa học này?
 50% không nói được tiếng Anh vì niềm tin hạn chế bởi khả năng của bản thân, không có mục đích, động lực học tiếng Anh rõ ràng
 30% tự ti về chất giọng phát âm của chính mình.
20% lan man, thiếu định hướng kiến thức cốt lõi, trọng tâm và nền tảng căn bản không vững, dẫn đến sợ sai, xấu hổ không dám nói. 
Đến với khóa học Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất để phá vỡ giới hạn của bản thân và bắt đầu từ con số 0.
Khóa học giải đáp lý do tại sao những người mất gốc tiếng Anh học hoài nhưng vẫn chưa giao tiếp được hiệu quả. Trong khóa học, giảng viên sẽ chỉ ra những sai lầm trong việc học tập không đúng trọng tâm cốt lõi, các yếu tố kiến thức thừa gây mất thời gian. Bạn có thể phá vỡ niềm tin bị giới hạn về khả năng ngoại ngữ của bản thân: " Ngoại ngữ sinh ra không phải để dành cho tôi", "tôi sinh ra không phải để dảnh cho ngoại ngữ"... Bạn cũng sẽ thiết lập và cài đặt niềm tin mới: " Nói tiếng Anh dễ như nói tiếng Việt", " Tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào miễn là tôi muốn"...
Khóa học cung cấp giải pháp và các bước chi tiết trong việc chinh phục tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả, trọng tâm, cốt lõi cho người mất gốc từ con số 0 thông qua việc thực hiện 4 bước cơ bản chỉ trong 3 tháng: 1. Phát âm trọng tâm 2. Từ loại trọng tâm 3. Từ vựng trọng tâm 4. Cấu trúc giao tiếp cơ bản trọng tâm - Thực hành ứng dụng tập trung giao tiếp phản xạ. 
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHÓA HỌC
 Bài 1: Cài đặt niềm tin mới và thiết lập mục tiêu học tiếng Anh18:54
 Bài 2: Hướng dẫn phương pháp và cách thức học tập trọng tâm và hiệu quả08:30
 Phần 2: PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH ( PRONUNCIATION)
 Bài 3: Để bắt đầu học tốt phát âm
 Bài 4: Cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/
 Bài 5: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/05:06
 Bài 6: Cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/04:33
 Bài 7: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/02:46
 Bài 8: Cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/03:48
 Bài 9: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/02:17
 Bài 10: Bộ ba nguyên âm đơn /ɒ/-/ɔː(r)/ -/a: (r)/07:22
 Bài 11: Thực hành ôn luyện âm đơn06:11
 Bài 12: Bộ ba nguyên âm đơn /ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/07:03
 Bài 13: Thực hành với bộ nguyên âm đơn /a:r/-/ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/09:31
 Bài 14: Nguyên âm đôi và cách phát âm /eɪ/ - /ɔɪ/ - /aɪ/06:18
 Bài 15: Thực hành nguyên âm đôi /eɪ/ - /ɔɪ/ - /aɪ/06:34
 Bài 16: Nguyên âm đôi và cách phát âm /ɪə(r)/-/ʊə(r)-/eə(r)06:35
 Bài 17: Nguyên âm đôi và cách phát âm /əʊ/-/aʊ/05:38
 Bài 18: Tổng kết nguyên âm09:38
 Bài 19: Phụ âm và cách phát âm /p/-/b/ & / f/-/v11:40
 Bài 20: Thực hành phụ âm /p/-/b/ và / f/-/v/10:39
 Bài 21: Phụ âm và cách phát âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/09:59
 Bài 22: Thực hành phụ âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/07:29
 Bài 23: Phụ âm và cách phát âm /ʃ/-/ʒ/ và /s/-/z/10:23
 Bài 24: Thực hành phụ âm /ʃ/-/ʒ/ & /s/-/z/08:26
 Bài 25: Phụ âm và cách phát âm /tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/10:19
 Bài 26: Thực hành phụ âm/tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/04:18
 Bài 27: Phụ âm và cách phát âm /n/-/m/-/l/-/ŋ/08:50
 Bài 28: Phụ âm và cách phát âm /w/-/r/-/h/-/j/09:01
 Bài 29: Thực hành phụ âm11:59
 Bài 30: Tổng kết phát âm16:05
 Phần 3: TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH ( PARTS OF SPEECH)
 Bài 31: Tổng quan các bộ phận cấu thành câu trong tiếng Anh02:10
 Bài 32: Danh từ là gì và cách dùng?04:57
 Bài 33: Đại từ và tính từ sở hữu là gì?07:12
 Bài 34: Động từ là gì và cách dùng?04:30
 Bài 35: Trạng từ là gì và cách dùng?03:45
 Bài 36: Tính từ là gì và cách dùng?04:09
 Bài 37: Các dạng tính từ thường dùng06:12
 Bài 38: Thực hành ứng dụng trạng từ và tính từ08:18
 Bài 39: Liên từ là gì và cách dùng?05:50
 Bài 40: Giới từ là gì và cách dùng?07:38
 Bài 41: Thán từ là gì và cách dùng?03:48
 Bài 42: Tổng kết từ loại04:30
 Bài 43: Từ vựng thông dụng 106:50
 Bài 44: Từ vựng thông dụng 208:16
 Bài 45: Từ vựng thông dụng 309:57
 Bài 46: Từ vựng thông dụng 407:05
 Bài 47: Từ vựng thông dụng 508:31
 Bài 48: Từ vựng thông dụng 609:08
 Bài 49: Từ vựng thông dụng 710:12
 Bài 50: Từ vựng thông dụng 810:14
 Bài 51: Từ vựng thông dụng 907:52
 Bài 52: Từ vựng thông dụng1007:29
 Phần 4: CÂU VÀ CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TRONG TIẾNG ANH ( MAKING SENTENCES)
 Bài 53: Cách tạo thành một câu cơ bản06:50
 Bài 54: Mạo từ là gì?14:04
 Bài 55: Động từ to be là gì?08:19
 Bài 56: Cách dùng V-to be05:33
 Bài 57: Thực hành ứng dụng V-tobe07:18
 Bài 58: Cái ngược 2: This, that, tính từ + Danh từ09:53
 Bài 59: Động từ thường?04:28
 Bài 60: Động từ thường khi thêm s/es05:00
 Bài 61: Thực hành ứng dụng động từ thường16:46
 Bài 62: Động từ khiếm khuyết?10:26
 Bài 63: Thực hành tổng hợp các dạng động từ khiếm khuyết05:39
 Bài 64: What are you doing?05:31
 Bài 65: Thực hành: what are you doing03:22
 Bài 66: What did you do?07:07
 Bài 67: Thực hành: what did you do07:56
 Bài 68: What will you do?06:00
 Bài 69: Thực hành tổng kết 3 dạng thì cơ bản trong giao tiếp07:21
 Bài 70: Topic: Số đếm & số thứ tự07:21
 Bài 71: Topic: Ngày-tháng-năm05:00
 Bài 72: Thực hành: Ngày-tháng-năm04:49
 Bài 73: Topic: Thời gian 108:58
 Bài 74: Topic: Thời gian 205:11
 Bài 75: Topic: Màu sắc và mùa04:42
 Bài 76: Topic: Màu sắc và mùa10:03
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 hiệu quả nhất

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn