[masp]khoa_hoc_toeic[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn chinh phục toeic - 30 days for 800 TOEIC Listening
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh
Làm được các dạng bài thi nghe của Toeic
Tăng thêm vốn từ vựng
Biết được các mẹo để làm bài nghe đạt điểm cao khi tham gia thi TOEIC
Giới thiệu khóa học
Khóa học TOEIC Listening 800 gồm 104 bài, bao gồm các bài thường xuyên xuất hiện trong các bài thi và các đề luyện nghe giúp bạn ôn tập dễ dàng. Khóa học cũng đưa ra các kiến thức xuất hiện trong bài thi TOEIC để người học có những kiến thức tổng quát và tập trung hơn.
Hãy cũng tham gia khóa học để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Listening.

Nội dung khóa học
 Phần 1: Tranh một nhân vật
 Bài 1: Tranh một nhân vật P110:33
 Bài 2: Tranh một nhân vật P210:17
 Bài 3: Tranh một nhân vật P305:28
 Phần 2: Tranh nhiều nhân vật - Cảnh vật
 Bài 4: Tranh nhiều nhân vật P108:11
 Bài 5: Tranh nhiều nhân vật P208:39
 Bài 6: Tranh nhiều nhân vật P305:56
 Bài 7: Tranh +cảnh vật P108:55
 Bài 8: Tranh +cảnh vật P209:38
 Bài 9: Tranh +cảnh vật P306:29
 Phần 3: Các dạng câu hỏi
 Bài 10: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P111:41
 Bài 11: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P209:41
 Bài 12: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P307:56
 Bài 13: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P110:56
 Bài 14: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P210:40
 Bài 15: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P305:55
 Bài 16: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P111:43
 Bài 17: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P210:43
 Bài 18: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P305:54
 Bài 19: Yes/No Question P108:42
 Bài 20: Yes/No Question P211:15
 Bài 21: Yes/No Question P305:10
 Bài 22: Selection and Tag Question P112:00
 Bài 23: Selection and Tag Question P211:05
 Bài 24: Selection and Tag Question P305:20
 Bài 25: Câu trần thuật/câu gợi ý P110:17
 Bài 26: Câu trần thuật/câu gợi ý P210:21
 Bài 27: Câu trần thuật/câu gợi ý P305:10
 Phần 4: Bài kiểm tra
 Bài 28: Full Test P108:59
 Bài 29: Full Test P209:52
 Bài 30: Full Test P306:10
 Phần 5: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại
 Bài 31: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P109:14
 Bài 32: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P207:23
 Bài 33: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P308:31
 Bài 34: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P410:19
 Bài 35: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P511:14
 Phần 6: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại
 Bài 36: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P106:53
 Bài 37: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P207:22
 Bài 38: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P308:17
 Bài 39: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P410:28
 Bài 40: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P510:42
 Bài 41: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P107:41
 Bài 42: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P207:43
 Bài 43: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P307:43
 Bài 44: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P411:51
 Bài 45: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P507:42
 Bài 46: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P107:36
 Bài 47: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P207:26
 Bài 48: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P308:07
 Bài 49: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P410:34
 Bài 50: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P508:16
 Phần 7: Bài kiểm tra
 Bài 51: Full Test P112:36
 Bài 52: Full Test P211:06
 Bài 53: Full Test P313:11
 Phần 8: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát
 Bài 54: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P107:13
 Bài 55: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P210:12
 Bài 56: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P309:53
 Bài 57: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P411:53
 Bài 58: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P506:34
 Phần 9: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết
 Bài 59: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P107:00
 Bài 60: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P210:10
 Bài 61: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P310:17
 Bài 62: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P411:24
 Bài 63: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P507:32
 Phần 10: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại
 Bài 64: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P106:36
 Bài 65: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P210:11
 Bài 66: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P309:16
 Bài 67: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P412:13
 Bài 68: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P507:04
 Phần 11: Phân loại dạng văn bản
 Bài 69: Phân loại dạng văn bản P109:24
 Bài 70: Phân loại dạng văn bản P211:23
 Bài 71: Phân loại dạng văn bản P311:14
 Bài 72: Phân loại dạng văn bản P414:21
 Bài 73: Phân loại dạng văn bản P508:47
 Bài 74: Phân loại dạng văn bản P610:48
 Bài 75: Phân loại dạng văn bản P710:25
 Bài 76: Phân loại dạng văn bản P809:33
 Bài 77: Phân loại dạng văn bản P907:18
 Bài 78: Phân loại dạng văn bản P1011:50
 Bài 79: Phân loại dạng văn bản P1110:55
 Bài 80: Phân loại dạng văn bản P1210:23
 Bài 81: Phân loại dạng văn bản P1314:13
 Bài 82: Phân loại dạng văn bản P1407:39
 Phần 12: Bài kiểm tra
 Bài 83: Full Test P110:51
 Bài 84: Full Test P211:12
 Bài 85: Full Test P311:30
 Phần 13: Luyện tập
 Bài 86: Practice Test Part 109:41
 Bài 87: Practice Test Part 109:14
 Bài 88: Practice Test - Part 208:44
 Bài 89: Practice Test - Part 213:02
 Bài 90: Practice Test - Part 208:34
 Bài 91: Practice Test - Part 212:31
 Bài 92: Practice Test - Part 309:08
 Bài 93: Practice Test - Part 312:12
 Bài 94: Practice Test - Part 309:02
 Bài 95: Practice Test - Part 309:28
 Bài 96: Practice Test - Part 310:00
 Bài 97: Practice Test - Part 311:52
 Bài 98: Practice Test - Part 411:31
 Bài 99: Practice Test - Part 413:08
 Bài 100: Practice Test - Part 414:22
 Bài 101: Practice Test - Part 411:00
 Bài 102: Practice Test - Part 414:30
 Bài 103: Practice Test - Part 410:49
TAG: share khóa học toeic, học toeic free, khóa học toeic miễn phí, Khóa học TOEIC online miễn phí
,Review khóa học TOEIC online, Khóa học TOEIC online cho người mất căn bản, Có nên học TOEIC online, Khóa học TOEIC online tốt nhất, Anh Lê TOEIC ONLINE, Khóa học TOEIC online free
Khóa học TOEIC online cô Mai Phương

[/chitiet]

hướng dẫn chinh phục toeic - 30 days for 800 TOEIC Listening

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn