[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản cho người mới bắt đầu
Giới thiệu khóa học     
Bạn sẽ học được gì
Khẩu hình chuẩn trong phát âm tiếng Anh
Tự tin nói tiếng Anh chuẩn giọng bản ngữ
Phân biệt được âm dài, âm ngắn và nhấn trọng âm trong từ cũng như nhấn từ trong câu
Dùng đúng từ ngữ để biểu đạt chính xác nhất trong những tình huống giao tiếp hằng ngày
Giới thiệu khóa học
Đến với khóa học, bạn sẽ được học ngoại ngữ online kỹ về các yếu tố để có phát âm chuẩn tiếng Anh là khẩu hình và trọng âm chính xác. Ngoài ra, bạn còn học được cách dùng từ và biểu đạt ý mình sao cho chuẩn xác trong một số tình huống thông dụng hằng ngày, để không còn phải lo lắng tại sao mình nói tiếng Anh 'đúng' mà khi giao tiếp, người bản xứ lại không thể hiểu được, hoặc bạn không nghe hiểu được họ nói gì.Bạn sẽ học được gì
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) I - Nguyên Âm
 Bài 1: Những yếu tố quan trọng để có phát âm chuẩn trong tiếng Anh.
 Bài 2: Phân biệt âm chuẩn dài [i:] và âm chuẩn ngắn [i]
 Bài 3: Phân biệt âm chuẩn dài [ei] và âm chuẩn ngắn [e]
 Bài 4: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [ae]
 Bài 5: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm dài [a:]03:31
 Bài 6: Phân biệt âm chuẩn [ai] và âm chuẩn [oi]05:29
 Bài 7: Phân biệt âm chuẩn ngắn [o] và âm chuẩn dài [o:]05:22
 Bài 8: Phân biệt âm chuẩn ngắn [au] và âm chuẩn ngắn [ou]03:59
 Bài 9: Phân biệt âm chuẩn dài [u:] và âm chuẩn ngắn [u]05:08
 Bài 10: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [yu:]02:53
 Bài 11: Cách phát âm đúng chuẩn âm [^]02:47
 Bài 12: Cách phát âm đúng chuẩn âm 3: và âm [er]04:03
 Bài 13: Cách phát âm đúng chuẩn âm [ie]02:50
 Phần 2: Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) II - Phụ Âm Đơn
 Bài 14: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [b], [p]04:22
 Bài 15: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [c] - [s] & [k] và [d]04:02
 Bài 16: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [f]. Phân biệt phụ âm [f] và [v]03:43
 Bài 17: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [g] - [g], [dz], [z] và [dz]04:34
 Bài 18: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [h] - [h] & [âm h câm] và âm [k]03:19
 Bài 19: Cách phát âm đúng chuẩn 3 phụ âm [l], [m], & [n]03:04
 Bài 20: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [q] - [kw] & [k], [r]03:48
 Bài 21: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [s] - [s] & [z] và [t] và [w]04:55
 Bài 22: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm x - [ks], [gz] & [z] và âm z - [z]04:16
 Phần 3: Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) III - Phụ Âm Ghép
 Bài 23: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép cc - [ks] & [k], ch và tch - [ch]03:36
 Bài 24: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ch - [k] & [sh], âm ck - [k], và âm dge [dz]03:04
 Bài 25: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép gh - [g], [f] & [âm gh câm], và âm [gu]05:05
 Bài 26: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ng - [n] & [n + ng], và âm ghép ph - [f]03:00
 Bài 27: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sc - [s] & [sk], âm ghép sch - [sk] & [sh]03:03
 Bài 28: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sh - [sh], âm ghép th - [0] & [đ]05:11
 Bài 29: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép wh - [w] & [h], và âm ghép xh - [ks], [ks + h] & [g + z]03:27
 Bài 30: Phụ âm câm b (bt, pt, and mb), Phụ âm câm k, g and p khi đứng trước phụ âm n, Phụ âm câm l khi đứng trước phụ âm m, và Phụ âm câm p khi đứng trước phụ âm s03:57
 Bài 31: Những yếu tố quan trọng để nói một câu tiếng Anh nghe tự nhiên như người bản ngữ08:29
 Bài 32: Cách chữa các lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh của người Việt07:27
 Bài 33: Phát âm Nâng Cao, những âm được lượt đi trong tiếng Anh hiện đại05:18
 Phần 4: Tình huống ứng dụng thực tế
 Bài 34: Những cách dùng mạo từ THE khi nào không trong tiếng anh09:22
 Bài 35: Tình huống - Cách để mô tả về tính cách và bản thân bạn hoặc người khác04:37
 Bài 36: Tình huống - Cách để đưa ra lời đề nghị hay yêu cầu08:11
 Bài 37: Tình huống - Những cách nói thông dụng nơi nhà hàng (áp dụng bài ở Phần 8)08:00
 Bài 38: ình huống - Những cách nói thông dụng nơi bệnh viện
 Bài 39: Tình huống - Cách để biểu lộ sự đồng ý, thích hay không thích04:46
 Bài 40: Tình huống - Cách chỉ đường và mô tả vị trí (áp dụng cách sử dụng giới từ)
 Bài 41: Tình huống - Cách để an ủi và động viên người khác06:04
 Bài 42: Cách biểu lộ và diễn ý qua tông giọng trong tiếng Anh04:39
 Bài 43: Tổng kết
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản cho người mới bắt đầu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn