[masp]khoa_hoc_ielts[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Học đánh vần tiếng Anh từ A đến Z cho trẻ em
Giới thiệu khóa học     
Khóa học bao gồm các hoạt động học tập kích thích tư duy và hấp dẫn thông qua các hình ảnh thực tế, trò chơi, bài hát và các câu truyện ngắn cho phép trẻ em tích cực áp dụng những gì chúng học vào giao tiếp bằng tiếng Anh ngay từ nhỏ. Các bài hát và trò chơi khuyến khích trẻ khám phá sự kết nối giữa âm thanh và chữ cái tiếng Anh; đồng thời tăng cường sự ghi nhớ từ rất tự nhiên. Bài giảng cung cấp nền tảng hoàn hảo cho việc học tiếng Anh của trẻ trong môi trương học tập hiện đại và giúp học sinh
Bạn sẽ học được gì
Giúp trẻ phát âm chuẩn.
Giúp trẻ nhận biết từ vựng tốt hơn.
Giúp trẻ viết đúng chính tả tiếng Anh.
Giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh.
Giúp trẻ tăng sự tự tin khi bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh.
Giới thiệu khóa học
Bạn có biết:
Cho trẻ tập đánh vần giúp trẻ nhận biết được từ vựng cũng như nắm  được cấu thành của từ  bao gồm những âm nào. Vì vậy, trẻ sẽ luyện được thói quen phát âm đầy đủ và chính xác các âm cấu thành để đọc đúng một từ; đồng thời việc nhận rõ cấu tạo từ sẽ khắc phục được nhược điểm lớn về việc phát âm tiếng Anh thiếu âm cuối từ . Kết quả là trẻ sẽ đọc – nói chuẩn từ một cách rất tự nhiên và chính xác.
Khi trẻ tự học đánh vần thì trẻ sẽ không phải học vẹt. Dựa vào những quy tắc ngữ âm, trẻ có thể tự “giải mã” (decoding) một từ thành những âm khác nhau, do đó kể cả khi đã quên, trẻ vẫn tự tìm ra cách đọc đúng của từ đó , đồng thời sẽ phát triển kỹ năng đọc – viết tiếng Anh của trẻ.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Aa Bb Cc Dd Ee Ff
 Bài 1: Aa: apple, ax, ant, alligator.
 Bài 2: Bb: bear, bird, bed, banana.13:28
 Bài 3: Cc: cat, cup, car, computer.17:06
 Bài 4: Dd: dog, desk, doll, duck.14:15
 Bài 5: Ee: egg, elbow, envelope, elephant.14:51
 Bài 6: Ff: fish, fan, farm, fork.15:17
 Bài 7: Review 106:58
 Phần 2: Gg Hh Ii Jj Kk Ll
 Bài 8: Gg: gorilla, goat, gift, girl.16:56
 Bài 9: Hh: horse, hat, house, hot, dog.13:47
 Bài 10: Ii: insect, ink, igloo, iguana.17:45
 Bài 11: Jj: jet, jam, juice, jacket.14:50
 Bài 12: Kk: kangaroo, key, king, kite.13:17
 Bài 13: Ll: lion, lamp, leaf, lemon.17:45
 Bài 14: Review 208:06
 Phần 3: Mm Nn Oo Pp Qq Rr
 Bài 15: Mm: monkey, milk, money, mouse.13:48
 Bài 16: Nn: nut, net, nest, nose.14:05
 Bài 17: Oo: octopus, ox, olive, ostrich.16:00
 Bài 18: Pp: peach, pen, panda, pineapple.14:09
 Bài 19: Qq: queen, quiz, quilt, question.14:15
 Bài 20: Rr: rabbit, rose, rice, robot.16:30
 Bài 21: Review 307:48
 Phần 4: Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 Bài 22: Ss: seal, sun, soap, socks.14:09
 Bài 23: Tt: turtle, tent, tiger, teacher.13:42
 Bài 24: Uu: umbrella, up, uncle, umpire.15:28
 Bài 25: Vv: van, vet, vest, violin.18:02
 Bài 26: Ww: wolf, web, water, watch.14:06
 Bài 27: Xx: fox, box, six, wax.12:28
 Bài 28: Yy: yo-yo, yak, yogurt, yacht.14:01
 Bài 29: Zz: zipper, zero, zoo, zebra.17:16
 Bài 30: Review 408:14
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Học đánh vần tiếng Anh từ A đến Z cho trẻ em

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn