[masp]khoa_hoc_ielts[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn  học From Beginner to 5.5 IELTS Part 1-Writing and Speaking
Giới thiệu khóa học     
Bạn sẽ hiểu được cấu trúc đề thi IELTS
Thành thạo kỹ năng xử lý các dạng bài và chủ đề hiếm gặp trong bài thi
Tích lũy +300 từ vựng học thuật
Tự tin đạt tối thiểu đầu ra IELTS 5.0
Giới thiệu khóa học
Khóa học IELTS 5.0/5.5 phần 1 được thiết kế để học viên làm quen với cấu trúc đề thi IELTS, sau đó tiếp cận vào 2 kỹ năng của kỳ thi IELTS: Nói, Viết. Học viên được tiếp cận và luyện tập thêm các dạng bài và chủ đề hiếm gặp trong IELTS; nâng cao vốn từ vựng 300 từ IELTS học thuật. Học viên cũng sẽ được luyện trả lời Speaking Part 1 & 2 nâng cao + hướng dẫn cách trả lời part 3, cách viết Writing Part 1.2 theo mẫu đạt điểm cao. Kết thúc khóa học, bạn có thể tự tin làm bài thi Writing và Speaking để đạt được tối thiểu đầu ra 5.0.
Đăng ký ngay khóa học ngoại ngữ From Beginner to 5.5 IELTS Part 1-Writing and Speaking  để luyện IELTS siêu tốc.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Kĩ năng Speaking
 Bài 1: Giới thiệu tổng quan Speaking part 1.2.3 + 4 tiêu chí chấm điểm speaking
 Bài 2: Topic : Describe a person28:33
 Bài 3: Topic : Describe a place17:30
 Bài 4: Topic : Describe an activity16:11
 Bài 5: Topic : Describe an event16:50
 Bài 6: Topic : Describe a trip23:23
 Bài 7: Topic Education: Describe a favorite subject, educational channel and educational trip16:44
 Bài 8: Topic : Technology - Describe an object20:55
 Bài 9: Topic : Environtment / Describe an animal/ garden/ polluted area21:03
 Bài 10: Topic: Health - Describe a time you were sick18:15
 Phần 2: Kĩ năng Writing
 Bài 11: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 1
 Bài 12: Writing task 1 - Viết bài dạng line chart13:13
 Bài 13: Writing task 1 - Viết bài dạng bar chart22:30
 Bài 14: Writing task 1 - Viết bài dạng Pie chart16:17
 Bài 15: Writing task 1 - Viết bài dạng Table12:45
 Bài 16: Writing task 1 - chữa bài mixed charts17:04
 Bài 17: Writing task 1 - Dạng process - quy trình sản xuất15:14
 Bài 18: Writing task 1 - Dạng process - quy trình tự nhiên11:00
 Bài 19: Writing task 1 - chữa bài dạng maps - bản đồ16:51
 Bài 20: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 208:38
 Bài 21: Dạng bài writing task 2 : opinion09:03
 Bài 22: Dạng bài writing task 2 : opinion (cont)15:14
 Bài 23: Dạng bài writing task 2 : discussion15:11
 Bài 24: Dạng bài writing task 2 : discussion (cont)09:35
 Bài 25: Dạng bài writing task 2 : Advantages and disadvantages09:19
 Bài 26: Dạng bài writing task 2 : Advantages and disadvantages (cont)08:40
 Bài 27: Dạng bài writing task 2 : Causes and solutions12:46
 Bài 28: Dạng bài writing task 2 : Causes and solutions (cont)06:23
 Bài 29: Dạng bài writing task 2 : Causes and effects08:03
TAG: share khóa học ielts fighter, ielts fighter free, ielts fighter miễn phí, Khóa học IELTS online cho người mới bắt đầu, Các khóa học IELTS online uy tín, khóa học ielts online 1-1 | ielts tutor, Gia khóa học IELTS online, Khóa học online IELTS Fighter, Khóa học IELTS Online cho người mất gốc
Học IELTS online,Khóa học online The IELTS Workshop

[/chitiet]
 học From Beginner to 5.5 IELTS Part 1-Writing and Speaking

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn