[masp]khoa_hoc_ielts[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn  Học từ vựng thụ động: 1000 từ IELTS theo chủ đề hay gặp nhất
Giới thiệu khóa học     
Phương pháp học từ vựng thụ động giúp việc học từ vựng trở nên cực kỳ dễ dàng trong thời gian rất ngắn - khóa học giúp bạn nhanh chóng học được 1000 từ vựng thuộc 24 chủ đề thông dụng trong IELTS.
 Học được 1000 từ vựng thuộc 24 chủ đề thông dụng trong IELTS.
 Tự tin sử dụng từng từ trong bài thi IELTS, bổ trợ cho công việc và cuộc sống hằng ngày.
 Tự tin giao tiếp các chủ đề khó.
 Giúp việc làm bài Đọc hiểu IELTS trở nên dễ dàng hơn.
 Tạo nền tảng cho học viên chinh phục các mức điểm cao trong IELTS.
Giới thiệu khóa học
Học IELTS gồm những gì?
IELTS là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh theo 4 kỹ năng đó là Listening, Reading, Speaking, Writing.
Trong đó:
❌ Listening: gồm 4 parts và thời gian là 40 phút.
❌ Reading: gồm 3 đoạn văn, 40 câu, thời gian làm bài là 40 phút.
❌ Writing: 2 task, thời gian làm bài 60 phút
❌Speaking: 3 task, 15 phút.
Mỗi một kỹ năng trong IELTS đều cần một vốn từ vựng rất nhiều. Tuy nhiên, học từ vựng IELTS không phải đơn giản.
Phương pháp học từ vựng IELTS
Phương pháp học từ vựng thụ động giúp việc học từ vựng trở nên cực kỳ dễ dàng trong thời gian rất ngắn. Ngoài ra, các từ vựng đã được học có thể được sử dụng một cách thành thạo trong hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những bạn không thể học quá 10 từ mỗi ngày, hoặc học từ vựng mà không biết áp dụng.
Thông qua khóa học Học từ vựng thụ động: 1000 từ IELTS theo chủ đề Giảng viên Lê Quang Minh  - người thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung ở trình độ dịch giả, đọc hiểu cơ bản tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha sẽ chỉ dạy cho bạn phương pháp học tiếng Anh độc đáo, sáng tạo học một cách thụ động nhưng đạt hiệu quả rất cao.
 Bằng chính phương pháp học tuyệt vời này thầy đã chinh phục ngoại ngữ dễ dàng, có được kết quả như ngày hôm nay. Phương pháp học tập này, sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc nghe hiểu, con đường chinh phục IELTS của bạn sẽ được rút ngắn rất nhiều.
Cụ thể, khóa học bao gồm 75 bài giảng và thời lượng học là 05 giờ 41 phút, với 3 phần học. Kết thúc khóa học, bạn sẽ nắm được phương pháp học từ vựng IELTS trong thời gian ngắn nhất, không những trau dồi được 1000 từ mà con số đó có thể tăng lên rất nhiều lần.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Mở đầu
 Bài 1: Giới thiệu lộ trình học 1000 từ vựng IELTS
 Phần 2: Các từ vựng IELTS theo chủ đề
 Bài 2: Học 20 từ vựng chủ đề gia đình (p1)
 Bài 3: Học 20 từ vựng chủ đề gia đình (p2)
 Bài 4: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề gia đình
 Bài 5: Học 20 từ vựng chủ đề giáo dục (p1)04:28
 Bài 6: Học 20 từ vựng chủ đề giáo dục (p2)04:01
 Bài 7: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giáo dục03:37
 Bài 8: Học 20 từ vựng chủ đề phát triển bản thân (p1)06:15
 Bài 9: Học 20 từ vựng chủ đề phát triển bản thân (p2)05:30
 Bài 10: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề phát triển bản thân04:11
 Bài 11: Học 20 từ vựng chủ đề công việc (p1)04:36
 Bài 12: Học 20 từ vựng chủ đề công việc (p2)04:37
 Bài 13: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề công việc03:57
 Bài 14: Học 20 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại (p1)04:52
 Bài 15: Học 20 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại (p2)04:55
 Bài 16: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề cuộc sống hiện đại04:13
 Bài 17: Học 20 từ vựng chủ đề thể thao (p1)04:58
 Bài 18: Học 20 từ vựng chủ đề thể thao (p2)04:40
 Bài 19: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề thể thao04:04
 Bài 20: Học 20 từ vựng chủ đề quảng cáo (p1)04:13
 Bài 21: Học 20 từ vựng chủ đề quảng cáo (p2)04:07
 Bài 22: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề quảng cáo02:45
 Bài 23: Học 20 từ vựng chủ đề về tiền (p1)04:30
 Bài 24: Học 20 từ vựng chủ đề về tiền (p2)04:33
 Bài 25: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề về tiền03:53
 Bài 26: Học 20 từ vựng chủ đề giao thông (p1)05:52
 Bài 27: Học 20 từ vựng chủ đề giao thông (p2)05:11
 Bài 28: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giao thông03:04
 Bài 29: Học 20 từ vựng chủ đề du lịch (p1)06:22
 Bài 30: Học 20 từ vựng chủ đề du lịch (p2)06:15
 Bài 31: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề du lịch04:00
 Bài 32: Học 20 từ vựng chủ đề thành phố (p1)04:36
 Bài 33: Học 20 từ vựng chủ đề thành phố (p2)04:51
 Bài 34: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề thành phố03:14
 Bài 35: Học 20 từ vựng chủ đề giới tính (p1)04:24
 Bài 36: Học 20 từ vựng chủ đề giới tính (p2)04:12
 Bài 37: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề giới tính03:22
 Bài 38: Học 20 từ vựng chủ đề nhà cửa (p1)05:15
 Bài 39: Học 20 từ vựng chủ đề nhà cửa (p2)04:57
 Bài 40: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề nhà cửa03:57
 Bài 41: Học 20 từ vựng chủ đề Internet - TV (p1)05:03
 Bài 42: Học 20 từ vựng chủ đề Internet - TV (p2)04:49
 Bài 43: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề Internet - TV03:31
 Bài 44: Học 20 từ vựng chủ đề ngôn ngữ (p1)04:24
 Bài 45: Học 20 từ vựng chủ đề ngôn ngữ (p2)04:16
 Bài 46: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề ngôn ngữ03:34
 Bài 47: Học 20 từ vựng chủ đề môi trường (p1)09:35
 Bài 48: Học 20 từ vựng chủ đề môi trường (p2)09:00
 Bài 49: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề môi trường03:16
 Bài 50: Học 20 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu (p1)06:59
 Bài 51: Học 20 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu (p2)04:48
 Bài 52: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề vấn đề toàn cầu04:54
 Bài 53: Học 20 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội (p1)04:20
 Bài 54: Học 20 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội (p2)04:48
 Bài 55: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề chính phủ và xã hội03:54
 Bài 56: Học 20 từ vựng chủ đề công nghệ gen (p1)04:47
 Bài 57: Học 20 từ vựng chủ đề công nghệ gen (p2)03:59
 Bài 58: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề công nghệ gen03:59
 Bài 59: Học 20 từ vựng chủ đề vũ khí (p1)04:32
 Bài 60: Học 20 từ vựng chủ đề vũ khí (p2)04:16
 Bài 61: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề vũ khí03:33
 Bài 62: Học 20 từ vựng chủ đề nước (p1)04:38
 Bài 63: Học 20 từ vựng chủ đề nước (p2)04:18
 Bài 64: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề nước03:05
 Bài 65: Học 20 từ vựng chủ đề tội phạm (p1)04:30
 Bài 66: Học 20 từ vựng chủ đề tội phạm (p2)04:23
 Bài 67: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề tội phạm04:01
 Bài 68: Học 20 từ vựng chủ đề quyền động vật (p1)04:27
 Bài 69: Học 20 từ vựng chủ đề quyền động vật (p2)04:15
 Bài 70: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề quyền động vật03:37
 Bài 71: Học 20 từ vựng chủ đề sức khỏe (p1)06:02
 Bài 72: Học 20 từ vựng chủ đề sức khỏe (p2)06:03
 Bài 73: Ôn tập 40 từ vựng chủ đề sức khỏe03:06
 Phần 3: Tổng kết
 Bài 74: Tổng kết khóa học01:58
 Bài 75: Hướng dẫn các phương pháp tự học tại nhà05:36
TAG: share khóa học ielts fighter, ielts fighter free, ielts fighter miễn phí, Khóa học IELTS online cho người mới bắt đầu, Các khóa học IELTS online uy tín, khóa học ielts online 1-1 | ielts tutor, Gia khóa học IELTS online, Khóa học online IELTS Fighter, Khóa học IELTS Online cho người mất gốc
Học IELTS online,Khóa học online The IELTS Workshop

[/chitiet]
 Học từ vựng thụ động: 1000 từ IELTS theo chủ đề hay gặp nhất

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn