[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học  hướng dẫn Luyện Phản xạ Tiếng Anh giao tiếp siêu hiệu quả
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Nắm được vốn Từ Vựng thông dụng nhất
Thành thạo Ngữ Pháp tiếng Anh căn bản
Hình thành Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh tốt
Thực hành nghe nói và tương tác liên tục trong bài học.
Cải thiện Kỹ Năng Nghe nhanh chóng
Nắm được Kỹ Năng Làm Đề Thi Toeic phần 1
Giới thiệu khóa học
Có phải bạn đang:
❌ Biết cách phát âm từng từ tiếng Anh nhưng chưa biết cách ghép các từ vào câu và chưa thể BẮN TIẾNG ANH THÀNH PHẢN XẠ?
❌ Muốn TỰ TIN GIAO TIẾP với người nước ngoài nhưng lại sợ nói vì không biết phải nói gì và chưa có phản xạ giao tiếp tốt?
❌ Muốn TĂNG NGAY LẬP TỨC vốn TỪ VỰNG và NGỮ PHÁP cơ bản để thấy việc nghe nói và giao tiếp tiếng Anh cực kì dễ, thêm yêu thích và tự tin nói tiếng Anh?
Tuy nhiên:
❌ Bạn không thể nào học được cách phát âm chuẩn.
❌ Bạn không biết cách giao tiếp, cách đọc các từ mới tiếng Anh.
❌ Bạn không thể nào tập trung ngồi học được từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.
❌ Bạn không có một phương pháp học ngoại ngữ online chi tiết và hiệu quả.

Nội dung khóa học
Phần 1: Các bài luyện phản xạ Tiếng Anh giao tiếp
 Bài 1: Luyện phản xạ nói thì hiện tại tiếp diễn
 Bài 2: Cách nói về thời tiết
 Bài 3: Cách sử dụng giới từ up/down27:52
 Bài 4: Luyện phản xạ nói với động từ: close, print, catch và cụm từ: talk about14:46
 Bài 5: Luyện phản xạ nói với động từ: land/ take off, board, leave, wear31:31
 Bài 6: Luyện phản xạ nói với động từ: break, look at và cách dùng giới từ: in
23:38
 Bài 7: Luyện phản xạ nói với động từ: wear và cụm từ: walk down, talk about, look out of33:53
 Bài 8: Cách dùng giới từ: on, in, by22:50
 Bài 9: Luyện phản xạ nói với động từ: read, eat, report và cụm từ: look at19:05
 Bài 10: Cách sử dụng cấu trúc: there is/ there is not25:10
 Bài 11: Sử dụng dạng bị động của động từ27:54
 Bài 12: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, write, give27:14
 Bài 13: Cách dùng cụm danh từ: in the middle of + N33:16
 Bài 14: Học cách đặt câu hỏi Yes/ No questions27:36
 Bài 15: Luyện phản xạ nói với động từ: close, hold, read32:13
 Bài 16: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, clean, make, pick và cụm từ: look for27:39
 Bài 17: Cách chuyển động từ sang danh từ28:39
 Bài 18: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi: why29:45
 Bài 19: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi: what40:28
 Bài 20: Học cách dùng cụm từ: put on, try on và động từ: open, lie30:15
 Bài 21: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi who36:51
 Bài 22: Luyện phản xạ nói với động từ: talk, make, type, write, clean21:15
 Bài 23: Luyện phản xạ nói với động từ: argue, park, go và cụm từ: move down28:24
 Bài 24: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, enjoy và cụm động từ: have a meeting24:15
 Bài 25: Luyện phản xạ nói với động từ: start và cách dùng tính từ: empty/ crowded, open, closed32:23
 Bài 26: Luyện phản xạ nói với động từ: stand, wave, walk, hold24:13
 Bài 27: Luyện phản xạ nói với động từ: order, pour, carry, park19:50
 Bài 28: Học cách sử dụng động từ: stand, repair, leave, drink và giới từ: in front of21:09
 Bài 29: Dạng bị động của động từ dùng như tính từ tính từ27:53
 Bài 30: Luyện phản xạ nói với động từ: fix, open, lift, drive16:39
 Bài 31: Luyện phản xạ nói với động từ: delivery, ride, sign và cụm từ: go down/ up23:11
 Bài 32: Luyện phản xạ nói với động từ: cross, carry và cụm từ: tie up, drive down/ up21:35
 Bài 33: Luyện phản xạ nói với động từ: talk to/ with, drive, stroll down22:43
 Bài 34: Luyện phản xạ nói với động từ: feed, cook, serve17:21
 Bài 35: Học cách sử dụng giới từ: inside, through24:31
 Bài 36: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi whose21:07
 Bài 37: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, pack, walk through22:06
 Bài 38: Luyện phản xạ nói với động từ: hold, paint và cụm động từ: point at14:43
 Bài 39: Luyện phản xạ nói với động từ: dail, wear và cụm động từ: have a meeting13:21
 Bài 40: Luyện phản xạ nói với động từ: eat, read, talk, cook17:33
 Bài 41: Luyện phản xạ nói với động từ: load, get; giới từ: onto và cụm động từ: get out of22:55
 Bài 42: Học cách dùng dạng tính từ của động từ19:05
 Bài 43: Luyện phản xạ nói với động từ: measure, build, wear, paint25:33
 Bài 44: Luyện phản xạ nói với động từ: go/ get/ walk, cook, work và cụm động từ: look out of21:33
 Bài 45: Luyện phản xạ nói với động từ: wear, get on/ board, hold17:39
 Bài 46: Luyện phản xạ nói với động từ: check và cụm từ: on fire22:07
 Bài 47: Luyện phản xạ nói với động từ: sit, open, buy và cụm từ: work with18:05
 Bài 48: Từ vựng chỉ đồ vật trong nhà bếp20:07
 Phần 2: Tổng kết khóa học
 Bài 49: Tổng kết chương trình học
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
 hướng dẫn Luyện Phản xạ Tiếng Anh giao tiếp siêu hiệu quả

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn