[masp]khoa_hoc_toeic[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn luyện thi Khóa TOEIC new format mục tiêu 450-750+
Giới thiệu khóa học      
Khóa học dành cho sinh viên muốn đạt TOEIC new format mục tiêu trên 450-750+ để tốt nghiệp đại học.
Bạn sẽ học được gì
Có được các chiến lược làm bài thi hiệu quả
Nắm vững kiến thức và kỹ năng xử lý đề thi tốt
Đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình khi đi thi TOEIC new format
Áp dụng các kỹ năng để chọn nhanh sau 10-20 giây giúp học viên có thể tối ưu điểm số của mình.
Kể từ tháng 2/2019, bài thi TOEIC tại Việt Nam sẽ đổi sang dạng TOEIC new format. Dạng thức mới của đề thi khó hơn nhiều so với bài thi cũ. Hiện tại ở Việt Nam hầu như rất ít sách vở tài liệu về dạng thi TOEIC new format.
Khóa học TOEIC new format mục tiêu 450-750+ bao gồm 66 video bài học tiếng Anh online, tập trung vào kiến thức cần có khi đi thi TOEIC kiểu mới và mẹo theo chủ đề để học viên có thể làm bài nhanh hơn. Khóa học tập trung vào giảng những KIẾN THỨC mà bài thi TOEIC kiểu mới đề cập và các KỸ NĂNG làm bài CẦN CÓ để có thể tối ưu hóa điểm của học viên. Ngoài ra khóa học cung cấp NGÂN HÀNG CÂU HỎI thường gặp RẤT SÁT với bài thi TOEIC new format và được GIẢI THÍCH 1 cách CHI TIẾT, DỄ HIỂU giúp người học ngoại ngữ online đạt điểm cao trong kỳ thi.

Nội dung khóa học
 Phần 1: Part 1
 Bài 1: Tổng quan giới thiệu Part 1. Chiến lược làm bài Part 1 TOEIC new format08:05
 Bài 2: Lỗi từ đồng âm trong Part 1 TOEIC new format
 Bài 3: Lỗi Sai hành động trong Part 1 TOEIC new format04:36
 Bài 4: Lỗi Sai về vị trí, giới từ trong Part 1 TOEIC new format04:14
 Bài 5: Lỗi Sai về trạng thái trong Part 1 TOEIC new format02:54
 Bài 6: Một số lỗi sai khác trong Part 1 TOEIC new format03:16
 Phần 2: Part 2
 Bài 7: Tổng quan giới thiệu Part 2. Chiến lược làm bài Part 2 TOEIC new format06:31
 Bài 8: Cách xử lý câu hỏi lấy thông tin Wh questions trong bài thi TOEIC new format10:10
 Bài 9: Cách xử lý câu hỏi Yes/No questions trong bài thi TOEIC new format07:48
 Bài 10: Cách xử lý câu hỏi lựa chọn trong bài thi TOEIC new format03:51
 Bài 11: Các câu trả lời luôn sai trong Part 2 TOEIC new format08:46
 Bài 12: Các câu trả lời luôn đúng trong Part 2 TOEIC new format03:55
 Phần 3: Part 3
 Bài 13: Tổng quan giới thiệu Part 3. Chiến lược làm bài Part 3 TOEIC new format16:46
 Bài 14: Các loại câu hỏi đến bảng biểu, chương trình, đồ thị, lịch trình, biểu mẫu và cách giải quyết trong bài TOEIC new format
 Bài 15: Cách xử lý hội thoại 3 người và Câu hỏi ngụ ý trong Part 304:20
 Bài 16: Cách Xử lý các câu hỏi khó như ý nghĩa của cụm từ/câu trong hội thoại04:33
 Bài 17: Cách xử lý câu hỏi Tổng quan trong Part 3 TOEIC new format05:53
 Bài 18: Cách xử lý câu hỏi chi tiết trong Part 3 TOEIC new format (phần 1)06:55
 Bài 19: Cách xử lý câu hỏi chi tiết trong Part 3 TOEIC new format (phần 2)07:28
 Phần 4: Part 4
 Bài 20: Tổng quan giới thiệu Part 4, những thay đổi Part 4 trong bài thi kiểu mới.07:39
 Bài 21: Câu hỏi kết hợp thông tin bảng biểu, lịch trình, biểu đồ, bản đồ04:48
 Bài 22: Cách Xử lý các câu hỏi khó như ý nghĩa của cụm từ/câu trong bài Talk05:32
 Bài 23: Hiểu rõ cấu trúc về Telephone Messages/ Recorded Messages09:25
 Bài 24: Hiểu rõ cấu trúc về Hội nghị, Hướng dẫn04:27
 Bài 25: Hiểu rõ về cấu trúc BroadCasting/ Commercials (Weather reports, trafic reports05:41
 Bài 26: Hiểu rõ cấu trúc về giới thiệu nhân vật/ bài phát biểu07:35
 Phần 5: Part 5
 Bài 27: Tổng quan giới thiệu Part 5, những thay đổi Part 5 trong bài thi kiểu mới03:26
 Bài 28: Chiến lược làm bài Part 5 TOEIC new format08:21
 Bài 29: Kỹ thuật đoán nghĩa từ vựng giải quyết câu hỏi liên quan tới từ vựng05:59
 Bài 30: Nhận biết danh từ và vị trí thường gặp05:11
 Bài 31: Các lỗi thường gặp với danh từ trong Part 5 TOEIC new format06:51
 Bài 32: Nhận biết tính từ và vị trí thường gặp04:32
 Bài 33: Các lỗi thường gặp với tính từ trong Part 5 TOEIC new format04:00
 Bài 34: Trạng từ và các lỗi thường gặp với trạng từ trong Part 5 TOEIC new format02:58
 Bài 35: Đại từ và các lỗi thường gặp với đại từ trong Part 5 TOEIC new format07:17
 Bài 36: Giới từ và các lỗi thường gặp với giới từ trong Part 5 TOEIC new format08:13
 Bài 37: Động từ và các lỗi thường gặp với động từ trong Part 5 TOEIC new format07:29
 Bài 38: Sử dụng các manh mối thời gian để quyết định thời thì cho câu04:20
 Bài 39: Tránh nhầm lẫn với To V và Ving07:20
 Bài 40: Tránh lỗi với câu giả định06:11
 Bài 41: Liên từ thường gặp trong bài thi Part 5 TOEIC và cách phòng tránh13:10
 Bài 42: Mệnh đề danh ngữ và các bẫy thường gặp trong Part 5 Toeic new format09:54
 Bài 43: Mệnh đề quan hệ và các bẫy thường gặp trong Part 5 TOEIC new format06:59
 Bài 44: Các dạng giản lược mệnh đề quan hệ trong bài thi04:25
 Bài 45: Tránh bẫy các câu so sánh trong Part 5 TOEIC05:30
 Phần 6: Part 6
 Bài 46: Tổng quan giới thiệu Part 6. Chiến lược làm bài Part 6 TOEIC new format09:08
 Bài 47: Xử lý các câu hỏi liên quan đến ngữ pháp, từ vựng09:47
 Bài 48: Xử lý câu hỏi điền câu vào ô trống06:25
 Bài 49: 240 từ vựng hay gặp trong Part 6 TOEIC new format04:11
 Phần 7: Part 7
 Bài 50: Những thay đổi Part 7 trong bài thi kiểu mới và Chiến lược làm bài10:08
 Bài 51: Xử lý các câu hỏi về Chủ đề bài đọc và cách tránh bẫy03:37
 Bài 52: Xử lý các câu hỏi Chi tiết và cách tránh bẫy04:26
 Bài 53: Xử lý các câu hỏi Not/True và cách tránh bẫy06:13
 Bài 54: Xử lý các câu hỏi Suy luận và cách tránh bẫy05:43
 Bài 55: Xử lý loại câu hỏi điền câu vào trong đoạn05:37
 Bài 56: Xử lý loại câu hỏi từ đồng nghĩa02:21
 Bài 57: Xử lý loại câu hỏi câu này nghĩa gì trong bài đọc trong dạng Message chain05:01
 Bài 58: Xử lý dạng bài thư tín thương mại/ Email09:01
 Bài 59: Xử lý dạng bài quảng cáo07:03
 Bài 60: Xử lý dạng bài Thông báo06:09
 Bài 61: Xử lý dạng bài báo08:50
 Bài 62: Xử lý dạng bài Hóa đơn, Lịch trình, Bản khảo sát, Đơn, Thư mời04:37
 Bài 63: Xử lý dạng bài Double (2 bài đọc)11:12
 Bài 64: Xử lý dạng bài Triple (3 bài đọc), 1 dạng rất khó của bài thi Part 711:31
 Phần 8: Tổng kết
 Bài 65: Tổng kết bài học00:48

[/chitiet]
hướng dẫn luyện thi Khóa TOEIC new format mục tiêu 450-750+

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn