[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Nắm được toàn bộ kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao
Sử dụng thành thạo các loại câu, các chủ điểm ngữ pháp
Nắm chắc các thì trong tiếng anh
Nắm chắc các loại từ, loại câu trong tiếng anh
 Vấn đề của khách hàng
❌ Hầu hết những người học tiếng Anh đã học rất nhiều năm, thậm chí là 12 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chẳng thể nói được một câu tiếng Anh cho gãy gọn dù là câu đơn giản nhất. Nhiều người nói nguyên nhân đó là do phản xạ chưa tốt hay từ mới chưa có. Chính xác!
 ❌ Nhưng trước khi cần những điều đó, bạn cần phải có kiến thức ngữ pháp. Nếu ngữ pháp bạn nói không đúng vì đơn giản bạn cũng có thói quen ghép từ như bao ai khác thì người nước ngoài dù có nghe được từ bạn nói, họ cũng không thể hiểu được ý bạn đang muốn truyền tải là gì.
❌ Nhiều người khi cố nói tiếng Anh nhưng lại không biết những thứ đơn giản nhất như tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ,... là gì; trong câu thì sắp xếp chúng như thế nào, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau nên cứ thế là ta hay có thói quen dùng đại .
❌ Và cả khi phải làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay tham gia các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC hay IELTS ta hay có thói quen đọc từ hay câu nào thuận miệng thì chọn. 

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu04:18
 Bài 2: Nhập môn
 Phần 2: Bảng đại từ
 Bài 3: Tổng quan bảng đại từ05:41
 Bài 4: Cách sử dụng đại từ nhân xưng08:41
 Bài 5: Vai trò của tân ngữ và các cách sử dụng10:39
 Bài 6: Tính từ sở hữu và các cách sử dụng06:32
 Bài 7: Các cách sử dụng sở hữu cách07:18
 Bài 8: Đại từ sở hữu và các cách sử dụng08:55
 Bài 9: Cách sử dụng đại từ phản thân
 Bài 10: Bài tập tổng kết và phân biệt bảng đại từ19:28
 Phần 3: Các loại từ
 Bài 11: Sơ lược chung về các từ loại02:18
 Bài 12: Kiến thức cơ bản về danh từ04:57
 Bài 13: Thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được?09:37
 Bài 14: Cách biến danh từ không đếm được thành danh từ đếm được04:22
 Bài 15: Danh từ số nhiều và các dạng thức09:25
 Bài 16: Danh từ với những hình thức số nhiều đặc biệt04:16
 Bài 17: Làm thế nào để nhận dạng danh từ?06:50
 Bài 18: Kiến thức cơ bản về tính từ09:05
 Bài 19: Làm thế nào để nhận dạng tính từ?06:10
 Bài 20: Những cách dùng đặc biệt của tính từ07:28
 Bài 21: Phân biệt cách sử dụng tính từ đuôi _ed và tính từ đuôi _ing14:36
 Bài 22: Kiến thức cơ bản về trạng từ08:55
 Bài 23: Phân loại trạng từ09:03
 Bài 24: Vị trí của các loại trạng từ08:31
 Bài 25: Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 109:22
 Bài 26: Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 208:38
 Bài 27: Tổng kết và thực hành ứng dụng danh từ, tính từ, trạng từ19:33
 Bài 28: Tổng kết và thực hành ứng dụng trạng từ07:47
 Bài 29: Cách sử dụng mạo từ không xác định13:25
 Bài 30: Kiến thức cơ bản về giới từ08:19
 Bài 31: Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn11:17
 Bài 32: Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian11:20
 Bài 33: Cách sử dụng các giới từ To, For, Of10:40
 Bài 34: 7 cách sử dụng giới từ By02:52
 Bài 35: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn Phần 111:49
 Bài 36: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 210:18
 Bài 37: Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 311:17
 Bài 38: Các tính từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến09:53
 Bài 39: Các động từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến12:43
 Bài 40: Tổng kết và thực hành giới từ11:14
 Bài 41: Liên từ là gì? Cách sử dụng liên từ kết hợp10:55
 Bài 42: Cách sử dụng các liên từ tương quan12:02
 Bài 43: Cách sử dụng các liên từ phụ thuộc12:16
 Bài 44: Thực hành liên từ phụ thuộc14:56
 Bài 45: Cách sử dụng các đại từ chỉ định08:32
 Bài 46: Kiến thức cơ bản về các đại từ bất định13:54
 Bài 47: Cách sử dụng các từ bất định: Other, others, another, one, ones16:57
 Bài 48: Cách sử dụng các từ chỉ số lượng: Much, Many, Few, A few, Little, A little12:46
 Bài 49: Cách sử dụng các từ Every, Each, All, Most17:39
 Bài 50: Cách sử dụng các từ So, Too, Either, Neither07:13
 Bài 51: Cách sử dụng các từ Some, Any, No, None11:44
 Bài 52: Cách sử dụng các từ Together, One another, Each other10:02
 Bài 53: Cách đặt câu nghi vấn với các từ để hỏi12:44
 Bài 54: Cách sử dụng các loại động từ khuyết thiếu13:00
 Bài 55: Động từ là gì? Động từ nguyên thể đơn07:04
 Bài 56: Cách sử dụng động từ nguyên thể kép02:50
 Bài 57: Các cấu trúc với động từ nguyên thể10:46
 Bài 58: Thực hành ứng dụng thành thạo động từ nguyên thể07:21
 Bài 59: Danh động từ là gì? Cách sử dụng danh động từ08:03
 Bài 60: Thực hành ứng dụng thành thạo danh động từ07:40
 Bài 61: Thực hành tổng kết toàn bộ động từ14:27
 Bài 62: Thực hành tổng kết cách sử dụng các từ loại13:00
 Phần 4: Cách dùng các thì trong Tiếng Anh
 Bài 63: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại đơn kèm thực hành ứng dụng09:48
 Bài 64: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng07:56
 Bài 65: Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn11:43
 Bài 66: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ đơn kèm thực hành ứng dụng09:07
 Bài 67: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng06:05
 Bài 68: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn13:25
 Bài 69: Toàn bộ kiến thức thì hiện tại hoàn thành kèm thực hành ứng dụng10:07
 Bài 70: Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành12:30
 Bài 71: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng07:23
 Bài 72: Toàn bộ kiến thức thì quá khứ hoàn thành kèm thực hành ứng dụng09:13
 Bài 73: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành10:01
 Bài 74: Toàn bộ kiến thức thì tương lai đơn kèm thực hành ứng dụng05:46
 Bài 75: Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần10:40
 Bài 76: Toàn bộ kiến thức thì tương lai hoàn thành kèm thực hành ứng dụng05:27
 Bài 77: Thực hành tổng kết ứng dụng các thì14:44
 Phần 5: Các loại câu
 Bài 78: Cấu trúc câu và 3 loại câu cơ bản12:03
 Bài 79: Cách sử dụng câu hỏi đuôi09:32
 Bài 80: Các dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi13:43
 Bài 81: Cách sử dụng câu mệnh lệnh06:49
 Bài 82: Cách sử dụng câu cảm thán05:51
 Bài 83: Kiến thức câu bị động05:49
 Bài 84: Câu bị động thì hiện tại đơn08:44
 Bài 85: Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn04:36
 Bài 86: Câu bị động thì quá khứ đơn09:12
 Bài 87: Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn03:22
 Bài 88: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành03:44
 Bài 89: Câu bị động thì quá khứ hoàn thành03:14
 Bài 90: Câu bị động thì tương lai đơn và tương lai gần04:22
 Bài 91: Câu bị động với các động từ khuyết thiếu04:00
 Bài 92: 10 dạng câu bị động đặc biệt11:51
 Bài 93: Thực hành các dạng câu bị động đặc biệt16:47
 Bài 94: Câu so sánh hơn09:25
 Bài 95: Thực hành so sánh hơn12:11
 Bài 96: Câu so sánh hơn nhất08:25
 Bài 97: Câu so sánh ngang bằng và so sánh kém13:43
 Bài 98: Câu so sánh kép08:07
 Bài 99: Thực hành tổng kết các loại câu so sánh09:15
 Bài 100: Câu điều kiện loại 106:02
 Bài 101: Câu điều kiện loại 207:56
 Bài 102: Câu điều kiện loại 309:46
 Bài 103: Câu điều kiện hỗn hợp13:43
 Bài 104: Những cách dùng đặc biệt của Will, Should, Would trong câu điều kiện06:09
 Bài 105: Những hình thức biến đổi của câu điều kiện06:33
 Bài 106: Thực hành tổng kết các câu điều kiện19:55
 Bài 107: Các loại câu ước12:17
 Bài 108: Kiến thức câu tường thuật Phần 109:46
 Bài 109: Thực hành câu tường thuật Phần 114:07
 Bài 110: Kiến thức câu tường thuật Phần 207:58
 Bài 111: Thực hành câu tường thuật Phần 208:03
 Bài 112: Thực hành tổng kết câu tường thuật13:23
 Bài 113: Kiến thức, cách sử dụng câu giả định12:35
 Bài 114: Thực hành tổng kết câu giả định14:17
 Bài 115: Cách sử dụng các mệnh đề danh ngữ04:02
 Bài 116: Thực hành tổng kết mệnh đề danh ngữ06:43
 Bài 117: Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 102:39
 Bài 118: Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 210:09
 Bài 119: Thực hành bài tập mệnh đề quan hệ12:25
 Bài 120: Cách sử dụng mệnh đề quan hệ giản lược07:05
 Bài 121: Thực hành mệnh đề quan hệ giản lược02:51
 Bài 122: Thực hành tổng kết mệnh đề quan hệ11:13
 Bài 123: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 113:49
 Bài 124: Thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 110:26
 Bài 125: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 209:00
 Bài 126: Thực hành Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 206:01
 Bài 127: Tổng kết thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ10:33
 Phần 6: Tổng kết
 Bài 128: Tổng kết01:16
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]

Ngữ pháp tiếng anh ứng dụngAnt Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn