[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản
Giới thiệu khóa học      
Khoá học ngữ pháp tiếng Anh sẽ giúp bạn học cải thiện toàn bộ kiến thức, củng cố kỹ năng học ngữ pháp tiếng Anh online, cung cấp phương pháp học tiếng Anh khôn ngoan giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được kiến thức và thành thạo
Bạn sẽ học được gì
Củng cổ kiến thức Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản
Nắm vững cách phân loại và sử dụng linh hoạt 12 thì cơ bản
Hiểu rõ bản chất của các loại câu và cách vận dụng trong thực tế giao tiếp 
Nhanh chóng, dễ dàng nhận diện và chuyển đổi linh hoạt các cấu trúc.
Tổng hợp, xen kẽ hợp lý các cấu trúc ngữ pháp trong văn viết và giao tiếp
Nền tảng cơ bản để tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh
Giới thiệu khóa học
Đặt vấn đề:
Ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng đối với người học. Nếu bạn muốn học giỏi tiếng Anh thì bạn cần phải có kiến thức nền cơ bản về ngữ pháp.
Tuy nhiên, học ngữ pháp tiếng Anh đâu phải đơn giản. Bạn cứ tưởng tượng, ngữ pháp tiếng Anh rất mênh mông không có điểm dừng. Chính vì thế, để có thể nắm được ngữ pháp phục vụ cho việc học, cho việc làm thì bạn cần phải có một lộ trình học cụ thể.
Khóa học ngữ pháp tiếng Anh online của giảng viên Trần Thị Thanh Tâm "Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản" trên UNICS sẽ cải thiện, cung cấp ngữ pháp tiếng Anh, phương pháp học tiếng Anh cho bạn.

Nội dung khóa học
Phần 1: 12 thì cơ bản và phân biệt giữa các thì
 Bài 1: 12 Thì cơ bản
Học thử
05:09
 Bài 2: Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Học thử
06:21
 Bài 3: Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn06:23
 Bài 4: Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn04:33
 Bài 5: Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn04:58
 Bài 6: Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn04:07
 Bài 7: Tương lai đơn và tương lai tiếp diễn03:16
 Bài 8: Tương lai hoàn thành đơn và tương lai hoàn thành tiếp diễn05:25
 Bài 9: Tương lai đơn, tương lai gần, hiện tại tiếp diễn và Be about to06:13
 Phần 2: Danh từ, Tính từ và Trạng từ
 Bài 10: Đại từ06:28
 Bài 11: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được07:05
 Bài 12: Mạo từ06:03
 Bài 13: Lượng từ07:35
 Bài 14: Tính từ và trạng từ08:55
 Bài 15: So sánh hơn kém và so sánh bậc nhất06:08
 Phần 3: Dạng cấu trúc khác
 Bài 16: Câu trực tiếp và gián tiếp06:51
 Bài 17: Câu điều kiện07:00
 Bài 18: Động từ khuyết thiếu08:37
 Bài 19: Câu chủ động và câu bị động06:45
 Bài 20: Giới từ07:05
 Phần 4: Nâng cao
 Bài 21: Comparing nouns
 Bài 22: As....As
 Bài 23: Wish, Hope
 Bài 24: Modal Perfective
 Bài 25: Correlative conjuction
 Bài 26: Either, neither, too, so
 Bài 27: Enough, too, so, such
 Bài 28: Try, Stop, Remember, Forget08:24
 Bài 29: Embedded Question and Tag Question07:21
 Bài 30: Have, Get, Make, Help05:27
 Bài 31: Although, Though06:36
 Bài 32: Because, because of, since, so that06:23
 Bài 33: Inversion10:54
 Bài 34: Confusing verbs05:39
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Khóa học hướng dẫn Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn