[masp]khoa_hoc_ielts[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn  Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu tốt nhất hiện nay
Giới thiệu khóa học     
Khóa học hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ, giúp bạn nâng cao khả năng và kỹ thuật đọc hiểu IELTS hiệu quả
Hiểu rõ ràng, tận gốc rễ các bài đọc hiểu của IELTS Cambridge 4, từ đó dễ dàng đọc các bài đọc hiểu trong các quyển IELTS Cambridge khác.
Có được phương pháp ghi nhớ từ nhanh và lâu dài
Biết cách đọc hiểu siêu tốc cơ bản với phần đọc hiểu IELTS Cambridge 4 để rút ngắn thời gian đọc hiểu
Biết cách phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn hoàn chỉnh.
Nâng cao vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của bạn, giúp bạn luyện nghe IELTS tốt hơn. 
Sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần "Đọc, Nghe"
Giới thiệu khóa học
Chào mừng bạn đến với Khóa học "Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu" của thầy Trần Ngọc Vui.
    Đây là khóa học sử dụng một số phương pháp luyện mới của thầy Trần Ngọc Vui: ghi nhớ từ nhanh siêu tốc, đọc hiểu siêu tốc cơ bản, có phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn dành cho các bạn học viên cần học và thi IELTS.
    Những bạn có lượng từ vựng yếu muốn tiếp cận làm đề thi IELTS nhưng không thể đọc hiểu hoặc không hiểu kỹ câu hỏi của bài đọc, cảm thấy khó khăn trong việc nghe, thì sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần "Đọc, Nghe"
Khóa học có gì mà bạn không nên bỏ qua?
    Khóa học gồm 72 bài giảng được biên soạn thành 12 phần, tương ứng với 12 chủ đề lớn mà bất cứ ai học IELTS cũng cần phải chú ý.
    Khóa học hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, sử dụng thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ. Ôn tập bằng đọc hiểu siêu tốc cơ bản (Đọc dịch theo mảng từ) cần đọc dịch lại 10 lần - 20 lần tất cả những bài đã học. Học viên nên tra từ điển tập đọc dịch trước khi nghe thầy giảng bài, ở những chỗ không hiểu hãy tra từ điển dùng suy luận để tìm hiểu và phát triển ngôn ngữ.
    Trước khi bạn học ngoại ngữ online các khóa học làm đề thi IELTS và rút kinh nghiệm hoặc học chiến thuật làm bài tốt nhất hãy học kỹ các bài giảng đọc dịch sâu sắc để tiếp thu tích lũy vốn từ vựng, cách hiểu tường tận văn phong IELTS trong khóa học này.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Giới thiệu chung
 Bài 1: Giới thiệu khóa học04:33
 Phần 2: Sự phá hủy rừng nhiệt đới
 Bài 2: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 1)
 Bài 3: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 2)
 Bài 4: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 3)04:59
 Bài 5: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 4)06:07
 Bài 6: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 5)06:51
 Bài 7: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 6)05:09
 Bài 8: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 7)06:04
 Phần 3: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ
 Bài 9: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 1)07:38
 Bài 10: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 2)04:09
 Bài 11: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 3)04:31
 Bài 12: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 4)09:54
 Bài 13: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 5)13:16
 Phần 4: Cá voi có cảm nhận gì
 Bài 14: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 1)07:08
 Bài 15: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 2)03:51
 Bài 16: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 3)04:57
 Bài 17: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 4)06:18
 Bài 18: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 5)03:28
 Bài 19: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 6)06:20
 Phần 5: Thuốc thảo dược ở Úc
 Bài 20: Thuốc thảo dược ở úc (phần 1)05:10
 Bài 21: Thuốc thảo dược ở úc (phần 2)04:19
 Bài 22: Thuốc thảo dược ở úc (phần 3)06:05
 Bài 23: Thuốc thảo dược ở úc (phần 4)04:52
 Bài 24: Thuốc thảo dược ở úc (phần 5)05:33
 Bài 25: Thuốc thảo dược ở úc (phần 6)07:05
 Phần 6: Biểu tượng hình ảnh và người mù
 Bài 26: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 1)08:07
 Bài 27: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 2)05:08
 Bài 28: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 3)07:35
 Bài 29: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 4)03:26
 Bài 30: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 5)03:36
 Bài 31: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 6)09:31
 Phần 7: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố
 Bài 32: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố - Phần 109:13
 Bài 33: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố - Phần 209:14
 Bài 34: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố - Phần 307:32
 Bài 35: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố - Phần 406:24
 Bài 36: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố - Phần 507:05
 Phần 8: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa
 Bài 37: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 105:20
 Bài 38: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 203:13
 Bài 39: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 305:58
 Bài 40: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 404:27
 Bài 41: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 505:07
 Bài 42: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 603:51
 Bài 43: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 704:36
 Bài 44: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa - Phần 806:44
 Phần 9: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu?
 Bài 45: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 105:24
 Bài 46: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 206:13
 Bài 47: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 308:26
 Bài 48: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 408:19
 Bài 49: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 504:28
 Bài 50: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 607:28
 Bài 51: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? - Phần 704:20
 Phần 10: Bản chất và mục đích của khảo cổ học
 Bài 52: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 105:31
 Bài 53: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 205:48
 Bài 54: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 303:33
 Bài 55: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 406:38
 Bài 56: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 506:18
 Bài 57: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 604:47
 Bài 58: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 703:43
 Bài 59: Bản chất và mục đích của khảo cổ học - Phần 805:56
 Phần 11: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm
 Bài 60: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 106:09
 Bài 61: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 204:29
 Bài 62: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 305:22
 Bài 63: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 406:13
 Bài 64: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 502:39
 Bài 65: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 604:30
 Bài 66: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 705:51
 Bài 67: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm - Phần 804:20
 Phần 12: Chơi là một hoạt động nghiêm túc
 Bài 68: Chơi là một hoạt động nghiêm túc - Phần 108:17
 Bài 69: Chơi là một hoạt động nghiêm túc - Phần 212:22
 Bài 70: Chơi là một hoạt động nghiêm túc - Phần 310:08
 Bài 71: Chơi là một hoạt động nghiêm túc - Phần 411:45
 Bài 72: Chơi là một hoạt động nghiêm túc - Phần 510:03
TAG: share khóa học ielts fighter, ielts fighter free, ielts fighter miễn phí, Khóa học IELTS online cho người mới bắt đầu, Các khóa học IELTS online uy tín, khóa học ielts online 1-1 | ielts tutor, Gia khóa học IELTS online, Khóa học online IELTS Fighter, Khóa học IELTS Online cho người mất gốc
Học IELTS online,Khóa học online The IELTS Workshop

[/chitiet]
 Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu tốt nhất hiện nay

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn